Funktioner

Seven Time är ett väldigt lättanvänt system för alla företag som  behöver kunna planera jobben, hålla reda på nedlagd tid, förbrukat material och därefter kunna följa upp utfallet på projekt- och/eller arbetsordernivå.

I grunden finns tidredovisning och registrering av utlägg/material där man kan registrera tid/utlägg på kunder och projekt. Sedan kan man välja fritt bland de moduler som finns tillgängliga.

Tid

Registrera med timer, QR kod eller manuellt. Offline-stöd och position med GPS.

Arbetsorder

Planera era jobb, registrera tid och material, fakturera och följ upp utfallet.

Offerter

Skapa stiliga offerter som era kunder sedan kan acceptera online. Bifoga dokument och villkor.

Fakturering

Generera från kund, projekt eller arbetsorder och skicka. Exportera till Visma eller Fortnox.

Leverantörsfakturor

Full koll på kostnad och vidarefakturering genom att hantera leverantörsfakturor.

Projekt

Full kontroll med planering och uppföljning på tid, material och ekonomi. Lägg till dokument och uppgifter.

Artiklar / Material / Utlägg

Lägg till förbrukat material eller registrera privata utlägg. Fakturera vidare enkelt.

Uppgifter

Fördela uppgifter med påminnelser.

Stämpelklocka

Med attestering och export till lönesystem.

Kundportal

Låt era kunder få tillgång till era projekt och arbetsordrar.

Körjournal

Registera era resor och vidare fakturera vid behov.

Rapporter

Djupgående statistik för uppföljning av ekonomi och lön.

Attestering

Attestera tider, frånvaro, artiklar, leverantörsfakturor och kundrapporter

Maskiner

Planera, registrera tid och hantera service.

Utbildningar

Hantera er personals utbildningar.

Personalliggare

Elektronisk personalliggare utan hårdvara eller ID06-kort

Integrationer

Integrera med ekonomisystem och/eller lönesystem.

Beställningar

Skapa och skicka beställningar till era leverantörer.

Dokument

Spara alla typer av dokument på ex: kunder, projekt, arbetsorder, artiklar, osv.

Objekt

Hantera objekt så som fastigheter, enheter etc. Koppla dem till projekt, arbetsordrar och fakturor.

Checklistor

Skapa och arbeta med egendesignade checklistor i arbetsordrar, dokument, maskiner och projekt

Uthyrning

Med hjälp av modulen Uthyrningar så kan ni hantera uthyrningar och även skapa fakturor för dessa.