Leverantörsfakturor

Få total kontroll på era kostnader och vidarefakturering genom att hantera leverantörsfakturor i Seven Time. Skapa leverantörsfakturor ”manuellt” eller importera från Fortnox eller Visma eEkonomi. Vid import från ekonomisystem kopieras även eventuella bilder/dokument över till Seven Time.

Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura i Seven Time innehåller all nödvändig information om fakturan samt information om hur den ska vidarefaktureras.

Seventime affärssystem

Import från ekonomisystem

Importera era leverantörsfakturor från ert ekonomisystem och de läggs automatiskt in på ett projekt eller arbetsorder.

Eventuella bildunderlag följer alltid med och det går även att skapa artiklar från raderna på leverantörsfakturan om så önskas.

Seventime affärssystem

Bildunderlag

Vid import från ekonomisystem så importeras eventuella bildunderlag automatiskt men man kan även lägga in bildunderlag själv. Detta kan vara fakturan eller ex. följesedeln.

Seventime affärssystem

Självfakturering

För er med underentreprenörer så finns en mycket användbar funktion i Seven Time: Självfakturering. Med den här funktionen så kan självfakturor skapas automatiskt när ni skapar en faktura som innehåller arbete som en underentreprenör har utfört.

En självfaktura i Seven Time är en speciell form av leverantörsfaktura som kan skickas till underentreprenören och även exporteras till ert ekonomisystem.

Seventime affärssystem