Leverantörsfakturor

Få total kontroll på era kostnader och vidarefakturering genom att hantera leverantörsfakturor i Seven Time.

Seven Time erbjuder tolkning av leverantörsfakturor så att ni slipper att hantera dessa manuellt. Fakturorna kan laddas upp direkt inne i Seven Time eller så kan ni ge era leverantörer en e-postadress dit de ska skicka sina fakturor och därefter tolkas de och en leverantörsfaktura skapas i Seven Time.

 

Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura i Seven Time innehåller all nödvändig information om fakturan samt information om hur den ska vidarefaktureras eller belasta ett särskilt projekt eller arbetsorder

Tolkning

Seven Time erbjuder tolkning av leverantörsfakturor. Priset för detta är 4 kr per faktura. 

Fakturorna kan mailas till en unik e-postadress, importeras från ekonomisystem eller laddas upp direkt i Seven Time

Import från ekonomisystem

Importera era leverantörsfakturor från ert ekonomisystem . Seven Time hanterar Visma Admin och eEkonomi, Fortnox samr Björn Lundén.

Eventuella bildunderlag följer alltid med och det går även att skapa artiklar från raderna på leverantörsfakturan om så önskas.

Ni kan därefter fördela fakturans kostnader på de arbetsorder/projekt ni önskar i Seven Time.

Seventime affärssystem

Export till ekonomisystem

Du kan exportera dina leverantörsfakturor till ditt ekonomisystem.

Om du önskar kan du sköta kontering och projektredovisning i Seven Time innan exporten. Det är även möjligt att lägga standardiserade konteringsmallar som följer leverantör. Detta kan vara lämpligt tex när man har liknande fakturor varje gång från samma leverantör.

 

 

Attestflöde med noteringar

Attestflödet i leverantörsfakturorna går att bygga och anpassa på användare, roller och avdelningar. Det går även att skicka noteringar via flödet.

Även här finns också möjligheten att skapa mallar om man önskar ett visst typ av flöde för en speciell leverantör eller för en viss beloppsnivå.

 

Bildunderlag

Vid import från ekonomisystem så importeras eventuella bildunderlag automatiskt men man kan även lägga in bildunderlag själv. Detta kan vara fakturan eller ex. följesedeln.

Seventime affärssystem

Självfakturering

För er med underentreprenörer så finns en mycket användbar funktion i Seven Time: Självfakturering. Med den här funktionen så kan självfakturor skapas automatiskt när ni skapar en faktura som innehåller arbete som en underentreprenör har utfört.

En självfaktura i Seven Time är en speciell form av leverantörsfaktura som kan skickas till underentreprenören och även exporteras till ert ekonomisystem.

Seventime affärssystem