Personalliggare

Elektronisk personalliggare utan hårdvara eller ID06-kort

Använd Seven Time som en elektronisk personalliggare som uppfyller alla krav/regler från Skatteverkets ”Personalliggare i byggbranschen”.

Använd den vanliga timerfunktionen för att ”checka in” och ”checka ut”, alternativt så kan man skanna en QR-kod. Personalliggaren blir uppdaterad automatiskt och all registrerad tid kan användas för fakturering och/eller löner

Ni får full kontroll på hur många timmar varje person har jobbat per månad samt hos vilken kund och vilket projekt. Det tar sedan några sekunder att ta fram en tidrapport som kan användas som fakturaunderlag och/eller löneunderlag.

Enkel personalliggare

För varje arbetsplats som kräver personalliggare så skapar man ett projekt i Seven Time. Under fliken ”Personalliggare” anges identifikationsnumret som man har fått från Skatteverket.

De anställda, samt eventuella underleverantörer, startar och stoppar en timer på aktuellt projekt eller aktuell arbetsorder och personalliggaren kommer att bli automatiskt uppdaterad.

Mer än så behövs inte!

Seventime affärssystem

Fungerar även på mobil

Det enda som behövs är en mobiltelefon. (Jo, det fungerar naturligtvis även på surfplatta och vanlig dator.) Vid en eventuellt inspektion från Skatteverket går man in på aktuell personalliggare och visar en ögonblicksbild, totaluttag eller det som efterfrågas. Det går även att skicka personalliggaren med e-mail direkt från systemet.

Seventime affärssystem
Seventime affärssystem

Personalliggare med Seven Time

1. Byggherren anmäler

byggstart. Förslagsvis med Skatteverkets e-tjänst här

 

2. Skatteverket registrerar

och tilldelar ett identifikationsnummer till byggprojektet.

 

3. Registrera identifikationsnumret

i ett projekt i Seven Time.

 

4. Anställda och underleverantörer

använder Seven Time för att registrera att de är på arbetsplatsen
(Timer eller QR-kod)

 

5. Vid kontrollbesök

är det enkelt att ta visa liggaren eller vid förfrågan skicka en fil med korrekt information.

 

6. Vid byggavslut

avanmäler byggherren byggarbetsplatsen hos Skatteverket.