Priser

Seven Time är moduluppbyggt så ni kan välja endast det som ni har behov av. Vi har inga startavgifter och uppsägningstiden är innevarande månad.

Antal användare?

Vilka moduler?

Pris per månad

440 kr

396 kr per månad vid betalning ett år i förskott.

Första användaren kostar 100 kr per månad, därefter 90 kr per användare och månad.

Priset på modulerna är per användare och månad.

Ingen startavgift och uppsägningstiden är innevarande månad!

Det här ingår alltid

Valfria moduler

Håll koll på vad som ska göras, vem ska utföra det och när ska det göras. Använd planeringsvyn för att få en bra översikt på kommande jobb.
Pris: 20 kr per användare och månad.

Skapa och skicka stiliga offerter.
Pris: 10 kr per användare och månad.

Generera fakturor från registrerad tid och utlägg eller skapa fakturor med generella fakturarader. Skicka fakturorna enkelt med email eller skriv ut och posta.
Pris: 20 kr per användare och månad.

Registrera arbetstid med mobil eller dator och få ut ett enkelt löneunderlag.
Pris: 10 kr per användare och månad.

Hantera era maskiner, fordon och verktyg. Planera, registrera tid, fakturera samt håll reda på aktiviteter, ex. service.
Pris: 10 kr per användare och månad.

Låt era kunder få tillgång till projekt, arbetsordrar, dagböcker, ÄTor och dokument.
Pris: 10 kr per användare och månad.

Förbättra kommunikationen med era leverantörer genom att skapa och skicka beställningar med email eller skriv ut och posta med vanlig post.
Pris: 10 kr per användare och månad.

Objekt är en modul som hjälper er att hantera objekt så som fastigheter, enheter etc
Pris: 10 kr per användare och månad.

Övrig hjälp

Konsultation: 995 kr/timme exkl moms (Hjälp med inläsning av artiklar, konfigurationer lön och integrationer.)