Tidredovisning

Tidredovisning ska vara enkel och tillgänglig, oavsett om du är administratör eller anställd. Ju enklare det är att tidrapportera, desto oftare görs det och ju mer exakt blir faktureringen.

Seven Time finns även för iOS och Android och är perfekt för dig som inte jobbar på kontoret varje dag.

Ni får full kontroll på hur många timmar varje person har jobbat per månad samt hos vilken kund och vilket projekt. Det tar sedan några sekunder att ta fram en tidrapport som kan användas som fakturaunderlag och/eller löneunderlag.

Registrera tid med timer

Säkerställ att all tid går vidare till fakturering med timern!

  1. Starta timern
  2. Välj kund, projekt och eventuellt en kategori
  3. Gör ditt verkliga arbete
  4. Stoppa timern – Klart!
seventime_affärssystem

Registrera tid manuellt

Någon som har glömt att starta timern? Inga problem, registrera dina tider manuellt.

Skapa nya kunder, projekt och tidskategorier direkt om någon av dessa saknas.

seventime_affärssystem

Dagvy för tider

Registrera tider dag för dag i Dagvyn. Ger en enkel överblick och det går mycket snabbt att ändra tider eller lägga till nya.

I den här vyn finns även funktionen ”Kopiera föregående dag” som är väldigt smidig om man har utfört samma arbete två eller flera dagar i rad.

seventime_affärssystem

Veckovy för tider

Översikt per vecka på ett överskådligt sätt.

Se hur mycket tid du har registrerat per dag och även vad som har gjorts.

seventime_affärssystem

Kalender med tider

Se registrerade tider i en kalender. Det går även att ”dra och släppa” tiderna för att ändra tid eller dag. Klicka på en tid för att kunna ändra detaljer.

seventime_affärssystem

Aktivitet med position (GPS)

En valfri funktion är att spara position när man startar eller stoppar en timer. Därefter kan administratörer se på en karta var dessa aktiviteter har skett.

seventime_affärssystem

Registrera med QR-kod

När en mobilapp används så kan man starta och stoppa timern genom att skanna en QR-kod.

Detta kan med fördel användas om ni har längre jobb och vill underlätta tidsregistreringen.

Ett annat användningsområde kan vara om ni har jobb som är återkommande på samma ställe. Sätt upp en lapp med QR-koden så är det bara att skanna den när man kommer och när man går.

seventime_affärssystem