Utbildningar

Hantera er personals utbildningar och se när det är dags att förnya dem.

Har ni jobb som kräver en specifik utbildning / kompetens? Det är enkelt att filtrera ut vilka användare som har en viss utbildning / kompetens.

Register med era utbildningar

Lägg in ett register på de utbildningar som er verksamhet kräver.

Seventime affärssystem

Tydlig översikt

Registrera vilka utbildningar som respektive användare har genomfört: utbildningstillfälle, giltighetstid samt eventuella certifikat.

Enkelt att skicka mail till kund som kräver att se aktuell utbildningsnivå på de som ska utföra ett arbete.

Seventime affärssystem