Objekt

Objekt är en modul som hjälper er att hantera objekt så som fastigheter, enheter etc. På ett objekt så kan man förutom standardfälten (kund, adress, m fl) lägga till egna fält och dokument. Objekt kan även kopplas till projekt, arbetsorder och fakturor.

 

Överskådlighet

Via trädstrukturen får du en snabb överblick på dina objekt samtidigt som du får specifik information gällande det markerade objektet.

Här hittar du också dokument, arbetsorder, projekt och fakturor som tillhör markerat objekt.

 

Lägg till underobjekt

Under ditt huvudobjekt kan du skapa underobjekt. I fallet till höger är vi nere på inventarier i ett badrum. Till och med på inventarien i detta fall kan du skapa arbetsorder eller projekt 

Skapa Projekt & Arbetsorder

Skapa dina projekt och arbetsorder direkt från objektet och få kontroll över hela din verksamhet. Arbetsorder och projekt kan också faktureras.

All historik på samma ställe.