Checklistor

Checklistor kan läggas till på en arbetsorder, projekt, dokument (meny till vänster) eller maskin. Checklistor kan skickas direkt till kund och även laddas ner i PDF-format. Det går även att konfigurera så att en checklista ska bli signerad av en användare och/eller godkänd av kund.

 

 

Checklistor

Checklistor kan läggas till på en arbetsorder, projekt, dokument (meny till vänster) eller maskin. Checklistor kan skickas direkt till kund och även laddas ner i PDF-format. 

Det finns en mängd sätt att designa din checklista och du kan även bifoga bilder i den samt underteckna/signera på skärmen om man så önskar 

 

 

 

"Dra och släpp" för enkel design

I designverktyget för checklistorna jobbar du enklast med Seven Times ”Dra och släpp-vertyg” för att bygga din checklista.

Välj bland både generella och fördefinierade fält för att bygga upp checklistan på det sätt som passar just ditt företag.

Kryssrutor, textfält, tabeller och signering är några av många valmöjligheter.

Signering direkt på skärmen

Om du vill att kunder eller användare ska signera checklistorna? Ett av de bästa alternativen är att låta signeringen ske direkt på skärmen. (Fungerar både på app och i webben.)

PDF med logo och sidfot

Vill du skriva ut eller skicka din checklista så finns möjlighet att skapa en pdf som presenterar checklistan snyggt med sidfot och ditt företags logotype.