Maskiner

Hantera era maskiner för att kunna registrera tid på dessa och även hålla reda på service.

Integration med Trackunit för GPS, driftstid och körsträckor.

Service

Sätt vilket intervall ni ska göra service på: antal timmar, månader eller sträcka. Då kan ni även se en indikation när det är dags för service.

På en maskin kan man även registrera aktiviteter, ex. när service är gjord och vad som gjordes.

Seventime affärssystem

Registera tid

I Seven Time så kan man registera maskintid för att senare fakturera denna tid. Antingen så registerar man tid på endast maskinen eller så registrerar man på ”maskin + en person”. Det går även att registrerar redskap/tillägg.

Seventime affärssystem

Integration med Trackunit

Med Trackunit så kan ni se var era maskiner/fordon befinner sig. Allt ni behöver är en Trackunit monterad på maskinen, en liten diskret GSM/GPS enhet. Den tar emot data och skickar den till en server. Du kan se all information på en mobil eller en dator varhelst du befinner dig i världen. Kontakta Trackunit för att höra mer om priser etc.

Med hjälp av integrationen mellan Trackunit och Seven Time så får ni ett enda system att titta i. Driftstid och körsträckor importeras varje natt till Seven Time och positioner kan ses i realtid.

Seventime affärssystem