Rapporter

Oavsett hur smidigt det än är att få in tider och utlägg i ett system så är det viktigt att det är smidigt att även ta ut rapporter på det som finns inlagt.

Rapporter

Generera rapporter på tider, utlägg och fakturering.

Dessa kan visas som en lista, cirkeldiagram, stapeldiagram, exporteras till CSV (Excel) eller skrivas ut direkt.

Seventime affärssystem

Dagrapport

Med Dagrapporten får ni en snabb överblick på rapporterad tid / frånvaro samt att ni enkelt kan se om någon användare har missat att registrera tid.

Seventime affärssystem

Översikt av registrerad tid

En annan rapport ger er en komplett bild över arbetad tid, frånvaro, fakturerbar tid, ej fakturerbar tid, beläggning, samt flex och semester.

Seventime affärssystem

Ekonomisk uppföljning

Se fakturering och utfall på kund, projekt, etc med enkelhet.

Seventime affärssystem

Fördelning

Se fördelning med hjälp av cirkeldiagram eller stapeldiagram

Seventime affärssystem

Löneunderlag

Löneunderlag som även kan exporteras till lönesystem.

Seventime affärssystem