Arbetsorder

Mobil arbetsorder som finns för webb, iPhone och Android.

Håll ordning på vilket arbete som ska göras, vem som ska utföra det och när det ska göras. Lägg till dokument och egenkontroller om ni har behov av det. Ni får enklare planering och mindre administration.

Stöd för egna fält och ni kan även skicka mail eller SMS direkt från arbetsordern, exempelvis för orderbekräftelser eller för att meddela när jobbet planeras att utföras.

Efter utfört arbete är det enkelt att göra en ekonomisk uppföljning.

Ni får full kontroll på hur många timmar varje person har jobbat per månad samt hos vilken kund och vilket projekt. Det tar sedan några sekunder att ta fram en tidrapport som kan användas som fakturaunderlag och/eller löneunderlag. Ja om du inte vill göra det allra smidigaste, dvs även fakturera direkt från Seven Time. 

Vy med översikt

Arbetsordern innehåller benämning, beskrivning, kund, projekt, kontaktperson, utförare, startdatum, slutdatum, adress, etc. Allt som behövs för att man enkelt ska få information om vad som ska göras. Om ni behöver fler fält så är det bara att lägga in egna fält.

En arbetsorder har som standard fyra olika ”tillstånd”: Ej planerad Planerad, Pågående och Avslutad, men det är möjligt att konfigurera detta helt fritt.

På arbetsordern visas även de tider och utlägg som har registrerats på arbetsordern och man kan även lägga till dokument, så som ritningar eller annat som behövs för att genomföra arbetet.

Arbetsorder översikt

Planering av arbetsorder

I planeringsvyn så kan man fördela arbetsordrar mellan användare (anställda) samt vilken tid arbetet ska göras.

Arbetsordrar som inte har blivit planerade finns även dem tillgängliga och med hjälp av dra-och-släpp man man planera in arbetet.

Välj Dagvy för detaljplanering och Veckovy för att få en god översikt av era arbeten.

Fördela arbetsorder

Lista för överblick

I listan med arbetsordrar så kan man visa ”Mina aktiva”, ”Planerade”, ”Pågående” och ”Avslutade”. Man kan även gruppera på användare, kund, projekt och dag.

Här kan man även välja att kopiera en befintlig arbetsorder och exportera alla arbetsordrar till Excel-format.

Lista arbetsorder

Integration med Google Kalender

Koppla ihop Seven Time och Google Kalender!

Händelser som skapas i Google Kalender hamnar automatiskt som en arbetsorder i Seven Time.

Google kalender kan du läsa mer om här:

https://www.google.com/intl/sv/calendar/about/

Checklistor

Designa era egna checklistor som man sedan enkelt kan fylla i när arbetet utförs.

Ladda ner checklistan som PDF och maila till kund eller bifoga checklistan när fakturan skickas till kund.

Seventime affärssystem

Byggdagbok

Med den här funktionen så kan ni gå över till att hantera era dagböcker elektronisk istället för att ha pärmar. Dagböckerna kan sedan skrivas ut i PDF-format och/eller skickas direkt till kund.

I dagboken noteras bland annat: ”Pågående arbeten”, ”Avslutade arbeten”, ”Avvikelser”, ”Väder” och ”Underleverantörer”. Tider och utlägg hämtas från de tider och utlägg som har registrerats på arbetsordern för aktuell dag.

På projekt finns även här en ny tabb som heter Dagbok. Här finns alla dagböcker samt alla registrerade Underleverantörer från alla arbetsordrar som hör till projektet. Härifrån kan man gå in och titta på dagböckerna och även skicka dem direkt till kund.

Seventime affärssystem

Fakturering av arbetsordrar

Om Faktureringsmodulen används så kan man fakturera arbetsordrar direkt från systemet.

Välj om arbetsordern ska faktureras ”Löpande” eller med ”Fast pris” och välj hur fakturaraderna ska vara formaterade, sedan är det bara att fakturera med några enkla knapptryckningar. Välj dessutom vilka dokument/egenkontroller som ska med i fakturan och det skre automatiskt.

Skicka mail

Skapa era egna mallar för att skicka email direkt från en arbetsorder till era kunder.

Detta kan med fördel användas för orderbekräftelse eller för att skicka en summering på nedlagd tid/material när en arbetsorder är slutförd.

Seventime affärssystem

Skicka/ta emot SMS

Skapa era egna mallar för att skicka SMS direkt från en arbetsorder till era kunder.

Använd för att exempelvis informera om förseningar eller genomförda jobb. Det går även att ta emot SMS.

Seventime affärssystem