Attestering

Attestera tid och material/utlägg.

Välj ifall endast attestad tid/material/utlägg ska kunna faktureras vidare.

Effektiv attest

Tider och material/utlägg finns tillgänglig i en överskådlig vy där man kan välja att attestera allt eller endast utvalda.

Seventime affärssystem

Attestflöde för frånvaro och tider

Skapa ett flexibelt attestflöde för tid och frånvaro.

Seventime affärssystem