Attestering

Jobba med attestering så som det passar ditt företag. I Seven Time kan du attestera både tider, artiklar, frånvaro, kundrapporter och leverantörsfakturor. 

 

Effektiv attest

Tider och material/utlägg finns tillgänglig i en överskådlig vy där man kan välja att attestera allt eller endast utvalda.

Attestflöde för frånvaro och tider

Skapa ett flexibelt attestflöde för tid och frånvaro.

Attestflöde på leverantörsfakturor

Skapa attestflöden för leverantörsfakturor och styr flöde utifrån leverantör, belopp eller referens.

Notifieringar - Attest leverantörsfakturor

Skapa attestflöden för leverantörsfakturor och styr flöde utifrån leverantör, belopp eller referens.

Attestflöde på kundrapporter

Skapa attestflöden för kundrapporter för att säkerställa att korrekta uppgifter skickas till kund