Kundportal

Bjud in era kunder!

Med kundportalen kan ni låta era kunder få tillgång till era projekt, arbetsordrar, dagböcker, avvikelser, ÄTor och dokument. Vad de ska få se och vilka projekt, arbetsordrar, etc, som de ska ha tillgång till styr ni själva.

Enkel och snygg design

Genom en enkel design som inte kräver någon utbildning så kan ni bjuda in era kunder och de kommer igång direkt.

Välj vad de ska ha tillgång till och ifall de ska kunna bidra själva genom att kunna skapa arbetsordrar, kommentera på existerande arbetsordrar eller bara titta på befintliga.

Lägg till er företagslogo och låt kunderna märka att det är hos er de loggar in.

Projekt

Låt dina kunder följa arbetet på era gemensamma projekt genom att få tillgång till kundportalen.

Här kan du följa projektets arbetsorder, tider, artiklar, dokument, avvikelser, eventuella ÄTor samt dagböcker. 

Arbetsorder

Låt dina kunder följa arbetet på arbetsordern genom att få tillgång till kundportalen.

Eller varför inte låta dem själva lägga upp arbetsorder till dig som de önskar få utförda.

Kommunicera via noteringar

Kommunicera med din kund via noteringsfältet och kunden kan svara via kundportalen.

 

Full transparens

Här kan du också låta kunden ta del av dagböcker, avvikelser och Ätor. Du kan alltså erbjuda full transparens av dina arbete hos kunden när kunden så önskar.

 

 

 

 

 

 

Dagbok med möjlighet att godkänna för kund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelserapport med möjlighet att ta beslut kring avvikelsen och huruvida den ska åtgärdas enligt förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄTA-rapport för full insyn och accepterande från kund