Uppdatering 29 januari 2022

Seven Time Nyheter
Det är dags för årets första uppdatering! Mycket fokus på leverantörsfakturor med tolkning, kontering och fördelning på flera projekt men även en hel del annat fick plats. Notera! Vi väljer att släppa "tolkning av leverantörsfakturor", "kontering av leverantörsfakturor" och "fördelning på flera projekt/arbetsordrar" (se nedan) som "Beta" då det är en ganska stor förändring och vi önskar feedback från er för att få till funktionerna på bästa sätt. Detta innebär även att funktionen "tolkning av leverantörsfaktura" är helt kostnadsfri så länge den är i "Beta"-version. Därefter kommer kostnaden att vara 4 kr per tolkad faktura. OBS, Apparna kommer uppdateras under veckan, troligtvis ons-tors

Leverantörsfakturor – tolkning av fakturor

Nu har Seven Time möjlighet att tolka leverantörsfakturor. Leverantörsfakturorna kan skickas till en e-postadress som tillhandahålls av oss eller laddas upp direkt i Seven Time och därefter skickas de för tolkning automatiskt eller manuellt (beroende på inställning).

 

Läs mer om funktionen här!

 

mceclip0.png

 

 

 

Leverantörsfakturor – kontering

Stöd för kontering av leverantörsfakturor är på plats! Det går att kontera helt ”manuellt” eller ta hjälp av konteringsmallar. Vid import från ekonomisystem så kommer även konteringen att visas.

 

Läs mer om konteringen här!

Läs mer om konteringsmallar här!

 

mceclip1.png

 

 

Leverantörsfakturor – fördelning på flera projekt/arbetsordrar

För er som har behov av att fördela kostnad och eventuell intäkt (vidarefakturering) från en leverantörsfaktura på flera projekt eller arbetsordrar så finns det stöd för detta nu.

Markera ”Fördelas på flera projekt” alternativt ”Fördelas på flera arbetsordrar” (beroende på inställning). Då kommer kolumnen ”Projekt” (eller ”Arbetsorder”) att visas i tabellen ”Kontering / Artikelregistrering”. 

Om ni vill fördela på arbetsordrar så ska inställningen ”Registrera på arbetsorder” i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor -> Allmänt”, sektionen ”Artikelregistrering” sättas.

 

Bild från en leverantörsfaktura

mceclip0.png

 

Om ”Fördelas på flera …” används så kommer kund, projekt, arbetsorder att tas bort från själva leverantörsfakturan och man måste använda funktionen ”Skapa artiklar från rader” för att skapa artiklar på de olika projekten.

mceclip0.png

 

 

Leverantörsfakturor – stöd för valuta

Nu har Seven Time stöd för valuta på leverantörsfakturor. Det fungerar på samma sätt som på kundfakturor och vilka valutor som ni vill ha stöd för väljs i ”Inställningar -> Allmänt -> Valutor”.

 

mceclip0.png

 

 

Artiklar – möjlighet att lägga in tidskategorier i en sammansatt artikel

Tidigare så har man endast kunnat lägga in andra artiklar i en sammansatt artikel men nu kan ni välja att även lägga in tidskategorier (tider) i en sammansatt artikel. 

mceclip1.png

 

 

Artiklar – visa dialogen ”Välj artikel” direkt när man väljer att lägga till en artikel

En ny inställning har lagts till i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar” som heter ”Visa sökdialogen för artiklar direkt när ”Lägg till artikel”-dialogen öppnas”. Den här inställningen gör så att man ”slipper” trycka på ”Välj artikel” när man ska lägga till en artikel på kund/projekt/arbetsorder utan ”sök-dialogen” visas direkt.

 

 

Uppgifter – lägg till flera uppgifter på en gång

Nu går det att lägga in flera uppgifter på en gång när man är inne i ett projekt eller arbetsorder.

Välj ”Lägg till flera”, då visas en dialog där man kan skapa flera uppgifter på en gång genom att skriva in en uppgift per rad.

mceclip4.png

 

Dialogen: Lägg till flera uppgifter

mceclip3.png

 

 

Uppgifter – arbetsordermallar samt återkommande arbetsordrar

Nu finns uppgifter i arbetsordermallar vilket innebär att de skapas på arbetsordern när man skapar en arbetsorder från en mall. 

Om man skapar en återkommande arbetsorder från en arbetsorder och den arbetsordern har uppgifter så kommer även dessa att följa med i arbetsordrar som skapas från den återkommande serien.

 

 

Arbetsorder – ”Uppgifter” i ny arbetsorder

Nu finns en flik för ”Uppgifter” när man lägger till en ny arbetsorder. Här kan man lägga till ”en och en” eller flera på en gång.

 

 

Tider – ändra ÄTA-fältet samt Faktureringsbar på flera tider samtidigt

I funktionen ”Ändra valda …” som finns där tider visas i en tabell så kan man nu välja att ändra ”ÄTA”-fältet samt fältet ”Faktureringbar”. Notera att minst en av de valda tiderna måste tillhöra ett projekt eller arbetsorder med ”Fast pris” för att möjligheten att ändra ”ÄTA”-fältet ska finnas.

 

mceclip2.png

 

 

Leverantörer – CSV – import och export

Import och export av leverantörer (med CSV-fil) har lagts till och det finns tillgängligt i ”Inställningar -> Leverantörer”.

 

 

Maskiner – Lista – fler valbara kolumner 

Om ni har aktivitetstyper som är konfigurerade att visas i ”Egen box” så kan ni nu välja att se senaste datumet för den aktiviteten, ex: ”Senaste besiktning”

 

 

Rapporter – Tider – gruppering på maskin

Nu kan man gruppera på maskin i ”Rapporter -> Tider -> Avancerat” samt att fältet ”Maskin” finns med i rapporterna ”Rutnät” och ”Pivot”.

 

Tider – filtrering på ”Faktureringsdatum”

Nu går det att filtrera på faktureringsdatum i ”Rapporter -> Tider -> Avancerat”. Klicka på ”Visa mer” att se fältet och välja intervall.

 

Övrigt

  • Arbetsorder/Offert – ”Kontaktperson”, ”Märkning” samt ”Ert ordernummer” kopieras från arbetsorder när man skapar en offert
  • Fakturering – när en kreditfaktura skapas så sätts nu ”Antal” till motsatt värde (istället för Á-pris som det har varit)
  • Kunder – om man har valt ”Byggkund” så måste VAT anges
  • Uppgifter – status visas i listan när man är i appen
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email