Uppdatering 28 maj 2022

Seven Time Nyheter
En mindre uppdatering avslutar maj månad, bland annat med en ny funktion för "automatisk komptid". OBS! Apparna kommer att vara tillgängliga runt 1-2 juni.

Löner – automatisk komptid

För er som har komptid för era anställda så har vi nu en (möjligtvis) nyttig funktion: ”Automatisk komptid”. Med den behöver inte era anställda registrera komptid själva utan den räknas fram automatiskt när man kör en funktion som heter ”Kompavstämning”. Funktionen skapar en avvikelsen beroende på om registrerad tid är mer eller mindre än schematiden.

Förutsättningarna för att använda funktionen för en användare är dessa:

  • Stöd för komptid” ska vara aktiv i ”Inställningar -> Löner
  • Användaren ska ha ”Fast arbetsschema” med ett aktivt schema
  • Användaren ska ha markerat att hon/han har komptid
  • Användaren ska ha markerat att hon/han har ”automatisk komptid”

När man markerar att en användare har ”automatisk komptid” så anger man dessutom vilka lönearter som ska användas när registrerad tid är mer (ex. ”Komptid 1,5”) respektive mindre (ex. ”Kompledighet”) än schematiden.

Funktionen ”Kompavstämning” finns tillgänglig i ”Löner -> Användares tidsaldo -> Kompavstämning”. När man gör en kompavstämning så väljer man först ett intervall (ex. ”Förra månaden”) och därefter visas vilka avvikelser som kommer att skapas. När man väljer att skapa dessa så kommer de att läggas in med ett datum som är lika med sista dagen i det valda intervallet. 

 

Projekt – Kundrapport – visa Arbetsorder

Nu kan man välja att visa arbetsorder på tider/artiklar om man använder ”Avancerad konfiguration”. Denna finns tillgänglig i ”Inställningar -> Kundrapport -> Design” och variablerna ”{{workOrderNumber}} och {{workOrderTitle}} kan användas.

 

Rapporter – Analys – Debiteringsgrad mot arbetsschema

I Analys så kan man nu visa ”Debiteringsgrad% (mot schema)” om man har valt att gruppera på ”Användare” som första grupperingen. Beräkningen är ”Tid enligt arbetsschema” / ”Faktureringsbar tid” * 100. 

 

Timer – Geostaket – inställning för stopp av timer

Nu kan man ställa in att man inte behöver vara inom geostaketet när man stoppar en timer / checkar ut från personalliggaren. Inställningen finns i ”Inställningar -> Tider -> Allmänt”, sektionen ”Plats / GPS” och heter ”Kontrollera INTE geostaket när en timer stoppas”.

Notera att detta inte kommer att fungera fullt ut förrän de uppdaterade apparna är på plats.

 

Övrigt

  • Rapporter – Statistik – ”Pågående projekt – fast pris” – summering på ”Intäkt att redovisa” 
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email