Uppdatering 18 juni 2022

Seven Time Nyheter
Sista uppdateringen innan sommarens ledigheter är på plats och nästa uppdatering är planerad till 20 augusti. Vi önskar alla våra användare en riktigt trevlig sommar! OBS! Apparna kommer att skickas in till Google Play och App Store och därefter brukar det ta minst ett dygn innan den finns tillgänglig för alla.

Arbetsorder – Plats visas under titeln när man är i appen

Plats för arbetsordern har ju alltid visats under fliken ”Detaljer” när man är i appen. Nu har vi även lagt till så att den visas högst upp, under titeln på arbetsordern. Det går även att klicka på adressen (platsen) för att öppna adressen i Google Maps.

mceclip0.png

 

Tider – behåll användaren när man byter vy

När man är i någon vy i ”Tider” och byter användare så kommer den användaren att vara vald även när man byter vy. Exempelvis:

  1. Gå till ”Tider -> Dagvy”. Nu kommer användaren att vara samma som inloggad användare.
  2. Byt användare till ”Anders Svensson” och byt sedan vy till ”Veckovy”
  3. Nu kommer användaren att vara ”Anders Svensson” även i ”Veckovy”.

 

 

Checklistor – Kopiera

Nu finns möjligheten att kopiera en checklista när man är inne på en arbetsorder eller projekt.

mceclip1.png

 

 

Egna fält – ”Belopp” som en typ av fält

En ny typ av ”eget fält” har lagts till: ”Belopp”. Fält med den här typen fungerar på samma sätt som fält av typen ”Numerisk” med skillnaden att fält av typen ”Belopp” endast kan ses och ändras av användare som har en roll som har behörigheten: ”Se finansiell info (priser/kostnader)”.

 


Artiklar – ändra enhet vid registrering av en artikel med ”Fritext”

Nu kan man ändra enhet när man lägger till en artikel (på ex. kund, arbetsorder, projekt) och använder sig av ”Fritext”.

mceclip2.png

 

 

Övrigt

  • ”Beta”-stämpeln är borttagen på ”Använd kontering” av leverantörsfakturor samt ”Fakturatolkning”
  • Fakturering – Generera faktura – visa arbetsordernummer
  • Arbetsorder – ny kolumn i arbetsorderlistan: ”Avslutad av”
  • Ny ”motor” för iOS apparna
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email