Uppdatering 27 februari 2021

Seven Time Nyheter
Mycket nyheter i februariuppdateringen! Seven Time erbjuder en hel ny modul, "Objekt", som hjälper er att hantera objekt så som fastigheter, enheter etc. Dessutom förbättringar på planeringsvyn och mycket annat.

 

Objekt

 

Objekt är en ny modul som hjälper er att hantera objekt så som fastigheter, enheter etc. På ett objekt så kan man förutom standardfälten (kund, adress, m fl) lägga till egna fält och dokument. Objekt kan även kopplas till projekt, arbetsordrar och fakturor.

Aktivera modulen i ”Inställningar -> Moduler”. Inställningarna finns i ”Inställningar -> Objekt”.

Läs mer om modulen och inställningarna här.

Den här modulen kommer att vara kostnadsfri fram till och med juni 2021 och därefter blir kostnaden 10 kr/månad och användare.

Som vanligt så är vårt mål att förbättra den här modulen kontinuerligt så eventuella synpunkter och förbättringsförslag är mycket välkomna!

 

mceclip1.png

 

 

Planering

Planering så finns nu ytterligare vyer. De som har tillkommit är:
 • 3 dagar (visar alltid timmar)
 • 5 dagar
 • 5 dagar med tim
 • 1 v med tim
 • 2 v med tim
 • 4 v

mceclip0.png

 

Dessutom så kan ni välja att dölja helger genom att klicka på kugghjulet och välja ”Dölj helger”. Samt att ni kan begränsa intervallet för timmarna.

 

mceclip1.png

 

 

Dokument – rutnät

Nu kan man välja att visa dokument i ett ”rutnät”. Det finns tre olika storlekar: ”Små ikoner” som är 32×32 pixlar, ”Mellan ikoner” som är 64×64 och ”Stora ikoner” som är 128×128. Den här funktionen finns tillgänglig överallt där man har dokument och ingen inställning behövs göras.

mceclip0.png

 

Behörighet för fältet ”Faktureringbar”

Nu finns en ny behörighet: ”Se/ändra fältet Faktureringsbar” i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen: ”Allmänt”. Detta innebär att en användare inte behöver ha behörighet till finansiell info för att kunna ändra det fältet på tider, artiklar, maskintid, etc.

 

Fakturering – Märkning på kundnivå

Märkning kan nu sättas på kundnivå. Den märkningen kommer att sättas på fakturor om man inte har angivit en annan märkning på eventuellt projekt eller arbetsorder. Fältet finns tillgängligt när man är inne på en kund: ”Ändra”, fliken ”Fakturering”, fältet: ”Märkning”.

 

Fakturering – projektnamn och projektnummer i fakturahuvud

Nu går det att få med projektnamn och eventuellt projektnummer i fakturahuvudet för fakturorna. Detta aktiveras i ”Inställningar -> Fakturering -> Allmänt”, sektionen ”Fakturahuvud”, fältet: ”Visa projekt”. Här kan man även ange om projektnumret ska inkluderas.

 

 

Artiklar – ”Påslag på inpris”

Om ni använder er av ”Påslag på inpris” samt artiklar från grossister (Ahlsell, Dahl, etc) så finns nu valet att ha olika påslag på egna artiklar och grossisters artiklar. Påslaget sätts på era kunder och där finns nu två fält: ”Påslag på inpris (egna)” och ”Påslag på inpris (grossister)”. Om ni till exempel endast vill ha påslag på inpris för artiklar från era grossister så kan ni sätta 0 i fältet ”Påslag för inpris (egna)”.

 

Noteringar

Nu finns möjlighet att notifiera användare när man skriver en notering. Skriv in @ och börja att skriva för att visa en lista med matchande användare. När noteringen sparas så kommer ett email att skickas till de personer som har blivit ”omnämnda”.

Om ni är inne på en arbetsorder så går det även att länka till andra arbetsordrar genom att skriva in # och välja en arbetsorder i listan.

mceclip0.png

 

Dagbok – möjlighet att inte visa artiklar

Nu har ni möjlighet att inte visa artiklar i dagböcker. Det ställs in genom att markera ”Dölj artiklar” i ”Inställningar -> Byggdagbok”.

 

Arbetsorder – variabler för ”Benämning”

I arbetsordermallar så kan ni nu lägga in variabler för att automatiskt få in projektnamn, projektnummer och/eller kundnamn i ”Benämning” på arbetsordern.

 

Fakturering – text vid ÄTA

Om man har genererat en faktura som har innehållit något som är markerat som ÄTA så har texten ”Tillkommande utöver offert” eller ”Tillkommande kostnader” lagts till som en textrad på fakturan. Nu kan ni styra den texten själva och det görs i ”Inställningar -> Fakturering -> Allmänt”, fältet: ”Textrad på fakturan innan eventuell ÄTA/Extra”.

 

Övrigt

 • Fakturering – i tabellen med fakturor så visas nu ett antal om flera påminnelser har skickats. Ex: ”P2” om två st påminnelser har skickats.
 • Uppgifter – nu visas vem som har skapat en uppgift och den informationen finns alltid med i de eventuella notifieringarna som skickas.
 • Projekt – sortering på namn, nummer och kund i mobilappen
 • Projekt – nu går det att lägga in flera kontaktpersoner på ett projekt. 
 • Import – Bättre validering på import av csv-filer (kunder, projekt, artiklar, etc)
 • Offerter – offertnumret inkluderas i ämnesraden på notifieringar
 • Arbetsorder – vid utskrift av arbetsorder så skalas bilderna till att passa sidan
 • Offert/Utbildning – man kan ange valfritt antal dagar i notifiering (tidigare max 14 dagar)
 • Dokument – det var problem med å,ä och ö i vissa HTML-filer 
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email