Uppdatering 26 augusti 2023

Seven Time Nyheter
Första uppdateringen efter sommarledigheten är nu på plats och det blev en rätt så stor uppdatering med lite blandade förbättringar. Se nedan för detaljer! OBS! Mobilapparna kommer att uppdateras runt onsdagen den 30 augusti.

Användare – uppgifter

Nu är det möjligt att skapa uppgifter när man är inne på en specifik användare. Detta fungerar på samma sätt som på ex. kunder.

 

Användare – Möjlighet att visa/ändra/skapa anhöriga

Om man endast har behörigheten ”Visa kontaktinformation för användare” (och inte tillgång till ”Användare”) så finns nu möjligheten att visa och ändra anhöriga.

Följande gäller för detta:

 • Om man har behörigheten ”Tillgång till anhöriga” så visas alla registrerade anhöriga i tabellen ”Kontaktlista
 • För sin egen användare så kan man skapa och ändra anhöriga

 

Artiklar – nytt fält: ”Leverantörens artikelnummer”

Nu finns ”Leverantörens artikelnummer” tillgängligt på artiklar i artikellistan. Vid beställningar så kommer artikelnummer att tas från det här fältet istället för fältet ”Artikelnummer” (om det finns någon angivet i det här fältet det vill säga). 

 

Artiklar – tabell/lista – Ny kolumn: ”Skapad från” 

När man tittar på registrerade artiklar (på kund, projekt, arbetsorder, etc) så finns en ny kolumn tillgänglig: ”Skapad från”. Den kan ha tre olika ”värden”:

 • Manuellt
 • Ordererkännande
 • Lev. faktura

 

Artiklar – sätt leverantör då artikeln är från ett ordererkännande

När ett ordererkännande importeras och artiklar skapas så sätts nu fältet ”Leverantör” på de skapade artiklarna. Det är leverantören som ni har satt i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI”, för respektive grossist, som kommer att sättas.

 

Checklistor – Rutnät, upp till 10 kolumner

När man designar en checklista och använder utskriftsmallen ”Rutnät” så går det att välja hur många kolumner man ska ha. Tidigare så var det alltid fyra kolumner.

 

 

 

Ordererkännanden/Leverantörsfakturor – utökade inställningar

Vi har lagt in nya inställningar för hur leverantörsfakturor och ordererkännanden ska hanteras. De nya inställningarna finns på leverantörer samt på projekt.

 

Följande inställningar finns på leverantörer:

 

Följande inställningar finns på projekt:

 

 

Seven Time tar hänsyn till de nya inställningarna vid:

 • skapande av leverantörsfakturor manuellt
 • import av leverantörsfakturor från ekonomisystem
 • inläsning av ordererkännanden
 • tolkning av leverantörsfakturor (Reda)

Notera! Om ett projekt är satt som ”Ej faktureringsbart” eller är ett ”Fast pris”-projekt så kommer leverantörsfakturorna inte att bli faktureringsbara från början, oavsett vilken inställning ni har på leverantör och/eller projekt.  

 

Ordningen som Seven Time tittar på är:

 1. Projekt
 2. Kund (på kund så kan endast Påslag sättas/ändras)
 3. Leverantör
 4. Standardinställning (”Inställningar -> Leverantörsfakturor”)

Dvs, först tittar man om ”Använd specifika inställningar” är markerat på projektet, därefter på kunden, därefter på leverantören och till sist så används standardinställningen. Notera dock att leverantörsfakturor som läggs på ”Ej faktureringsbara” eller ”Fast pris” projekt/arbetsordrar kommer att läggas in som ”Ej faktureringsbar” oavsett inställningen på projekt eller leverantör.

 

Den största anledningen till att vi har lagt in dessa inställningarna är att de som både använder ordererkännanden (EDI från grossister) och importerar leverantörsfakturor just nu är tvungna att gå in och justera de leverantörsfakturor som kommer från grossisterna manuellt. I och med att vi har de här inställningarna så kan man exempelvis sätta att för grossisten Ahlsell så ska leverantörsfakturor inte bli faktureringsbara och de ska inte belasta kostnaden. (Detta eftersom att artiklarna redan har kommit in via ett ordererkännande.

 

 

Fakturering – kunna välja om fakturaspecifikationen ska följa med i exporten till Fortnox

Vi har sedan tidigare inställningen ”Exportera dokument” vid export till Fortnox. Den tog med både eventuella dokument och eventuell fakturaspecifikation. Nu har vi lagt till inställningen ”Bifoga fakturaspecifikationen” så att man kan välja att endast ta med dokument eller endast fakturaspecifikationen. Inställningen finns i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox”.

 

Fakturering – Export till ekonomisystem – objekt som en fakturarad

Ekonomisystemen har ingenting som heter objekt men nu har vi lagt till möjligheten att lägga in eventuellt objekt som en fakturarad istället. Aktivera detta i ”Inställningar -> Integrationer -> [ERT EKONOMISYSTEM]”, fältet ”Lägg in objekt på fakturan som egen rad

 

Kunder – flik för kontaktpersoner

Nu finns en flik som heter ”Kontaktpersoner” under ”Kunder”. Där visas alla kontaktpersoner som finns upplagda på era kunder. Informationen som visas är Namn, Kund, E-post samt telefonnummer.

 

Kunder – ändringshistorik

Nu finns ändringshistorik på kunder. Ändringarna visas när man är inne på en specifik kund under fliken: ”Historik”. Klicka på ikonen med ett ”i” för att få mer information om ändringen.

 

Kundrapport – möjlighet att inkludera maskintid, körjournal och leverantörsfakturor

Tidigare så har det endast varit möjligt att inkludera tider och artiklar i en kundrapport men nu går det även att lägga in maskintid, körningar och leverantörsfakturor.

Aktivera detta i ”Inställningar -> Kundrapport”, sektionen ”Allmänt”, fältet: ”Vad ska ingå i kundrapporten?”. Om ni använder er av ”avancerad konfiguration” för designen så går det att välja vilka kolumner som ska vara tillgängliga även för detta nya. 

 

Leverantörsfaktura – exportera flera leverantörsfakturor till ekonomisystem på en gång

Export till ekonomisystem av flera lev. fakturor på en gång är nu möjligt.

 

Leverantörsfakturor – Attestflöde – fler villkor

I attestflödena för leverantörsfakturor så har vi gjort några tillägg/ändringar:

 • Referens heter nu ”Vår referens”
 • ”Er referens” är tillagd som villkor
 • Projektledare är tillagd som villkor

 

Leverantörsfakturor – nya variabler i konteringsmallar

Vi har lagt till två nya variabler som man kan använda i konteringsmallarna (”Inställningar -> Leverantörsfakturor -> Konteringsmallar”):

 • {TotalExVat} – Totalbeloppet exklusive moms
 • {Rounding} – Öresavrundning

 

Leverantörsfakturor – OCR-nummer

Nu finns OCR-nummer tillgängligt på leverantörsfakturor. I och med detta så har valideringen gjorts om. Tidigare så krävdes fakturanummer för att man skulle kunna spara en lev. faktura men nu krävs någon av fakturanummer eller OCR-nummer.

 

Leverantörsfakturor – möjlighet att makulera

Möjligheten att makulera leverantörsfakturor har lagts till. Detta finns tillgängligt när man går in på en lev. faktura och väljer ”Ändra”. Makulerade leverantörsfakturor påverkar inte ekonomin.

 

Offert – beställning – ta artiklar från separat kalkyl

När man skapar en beställning från en offert så går det nu att välja att artiklarna ska tas från den separata kalkylen.

 

Offerter – Automatisk påminnelse till kund

Nu går det att låta Seven Time skicka påminnelser på offerter automatiskt. Inställningen för detta finns i ”Inställningar -> Offerter -> Påminnelser”. Ange hur många dagar innan eller efter förfallodatum som påminnelsen ska skickas. 

 

Rapporter – Ofakturerat – Projekt

En ny kolumn: ”Summering” finns i ”Rapporter -> Ofakturerat -> Projekt”. I den kolumnen finns en summering för varje rad. Det går även att sortera på kolumnen.

 

Rapport – schemalagt skickande av rapport/e-post

Nu finns möjligheten att schemalägga skickande av rapporter till era användare. I rapporten/e-posten så kan man lägga till variabler för namn, registrerad tid, tid enligt schema sam debitering.

Funktionen är tillgänglig i ”Rapporter” -> ”Schemalagda rapporter”. För att man ska kunna skapa/ändra rapporter så måste man ha behörigheten ”Schemalagda rapporter” i sektionen ”Rapporter” (”Inställningar -> Roller/Behörigheter -> Behörigheter”).

I konfigurationen av en rapport så kan man välja vilka användare som ska vara mottagare av rapporten. Här kan man välja ”Alla” eller så väljer man från roller, avdelningar och specifika användare.


Tider – påminnelse om att starta Timer

I ”Inställningar -> Notifieringar” så har ni nu möjligheten att konfigurera en påminnelse om att en timer ska startas. Notifieringen heter ”Påminnelse att starta timern” och finns i sektionen ”Tider”. Där väljer man vilka användare som ska få notifieringen samt vilket klockslag som det ska kontrolleras. Ifall en timer inte är startad det klockslaget så kommer en notifiering att skickas.

 

 


Övrigt

 • Artiklar – Klockslag på artiklar i lista
 • Checklistor – Nu går det att skapa kategorier som man lägger checklistor i. Detta är endast för att förenkla hanteringen av checklistor i ”Inställningar -> Checklistor -> Checklistor”.
 • Integrationer – varning om man har aktiverat ”Importera/uppdatera kunder från [ekonomisystemet] varje natt”
 • Kunder – nollställning av skickad förfrågan för E-faktura
 • Leverantörer – nytt fält: Webbadress
 • Leverantörsfakturor – funktionen ”Mina aktiva” finns nu tillgänglig i appen
 • Löner – Klarmarkeringar – möjlighet att filtrera på avdelning
 • Löner – vid export till Fortnox med API så uppdateras endast en användare åt gången
 • Offert – lista – kunna skicka flera påminnelser samtidigt
 • Rapporter – Analys – ”Datum” finns nu som en gruppering
 • Rapporter – Ofakturerat – Projekt – ny kolumn: ”Projektnummer”
 • Rapporter – tider, artiklar, etc – möjlighet till att filtrera på projektnummer
 • Tider – Skanning av QR-kod – projekt och arbetsorder är nu klickbara (så att det är snabbt att ta sig dit efter skanning)

Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email