Uppdatering 25 oktober 2020

Seven Time Nyheter
En ny uppdatering är på plats! Den här gången med lite olika förbättringar, ex. så finns kartan för arbetsordrar nu i mobilappen. Notera att det tar ett par/tre dagar innan apparna är godkända och klara.

Planering – färg på arbetsordrar/projekt efter jobbtitel

I ”Planering -> Arbetsorder / Projekt” finns nu valet att ha olika färg på arbetsordrar och projekt. Dessa kan väljas:

 • Använd färg som är satt på arbetsordern / projektet
 • Använd färgen från status
 • Olika färg för olika användare
 • Olika färg för olika jobbtitlar

I ”Planering -> Användare” har valet ”Olika färg för olika jobbtitlar” lagt till.

 

 

Planering – text på arbetspass

I ”Planering -> Arbetspass” så kan man nu välja vilken text som ska visas för arbetspass:

 • ”Tid + behov”
 • ”Användare”
 • ”Användares initialer”.

Dessutom så visas tilldelade användare i tooltip’en som visas när man ”hovrar” över ett arbetspass.

 

 

Fakturering – möjlighet att ha olika mallar 

Nu är det möjligt att skapa fakturor med olika loggor, adresser samt sidfötter.

Inställningen av detta gör i ”Inställningar -> Fakturering -> Mallar” där ni skapar olika alternativa mallar. När en faktura skapas så kan man välja vilken mall som ska användas och det går även att ändra mall när man är inne på en faktura.

 

OBS! Notera att det fortfarande bara finns en fakturanummerserie.

 

image

 

 

Arbetsorder – karta i mobilapparna

I mobilapparna finns nu kartvyn för arbetsordrar. Precis som i webbläsaren så kan man välja vy och datumintervall. Dessutom så har startdatum för arbetsordern lagts till som en ”label” vid varje ”markör”.

 

image

 

 

Byggdagbok – varning om en dagbok inte har skapats och det finns tider på den dagen

Om ni använder byggdagboken på projekt så har ni nu tillgång till ytterligare en vy: ”Kalender”. Där visas dagböcker som är skapade för projektet och om det finns tid registrerad på en dag men ingen dagbok skapad så ser man en varning.

image

 

 

Dokument – kopiera bilder till PDF

Överallt där ”Dokument” finns så har man nu möjlighet att konvertera bilder till PDF-filer. När funktionen används så skapas en PDF-fil med samma namn som bilden. Bilden ligger kvar.

image

 

 

Dokument – ladda ner som zip-fil

Nu kan ni välja ett eller flera dokument och ladda ner dessa i en zip-fil. 

mceclip0.png


Löner – löneunderlag till mer än en Fortnox

Om ni har konfigurerat flera integrationer med Fortnox i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox” så kan ni nu välja vilken integration som ska används när ni för över löneunderlag till Fortnox via API. 

 

 

Tider – Noteringsfältet

Om ni önskar att beskrivning på vald tidskategori ska läggas in i ”Notering” när en tid skapas så går detta nu. Aktivering sker i ”Inställningar -> Tider -> Allmänt”, fältet: ”Lägg in ”Beskrivning” från tidskategorin i fältet ”Notering” för tiden när tid registreras”.

 

 

Tider – grupper på tidskategorier

Nu kan ni gruppera tidskategorier. Om ni gör detta så kan ni:

 • Gruppera på ”Grupp för tidskategori” när faktura genereras
 • Filtrera på grupp i ”Rapporter -> Tider

Aktivering görs i ”Inställningar -> Tider -> Allmänt”, fältet: ”Grupper i tidskategorier”.

 

 

Arbetsorder – Lägga till användare i listan

Nu är det möjligt att tilldela användare och/eller maskiner på en eller flera arbetsordrar direkt från listan.

mceclip2.png

 

 

Prestanda på kunder och projekt

En hel del förändringar har gjorts för att kunna hantera en stor mängd av projekt/kunder.

 • I ”Projekt -> Lista” så är projekten uppdelade i sidor
 • ”Projektväljaren” laddar inte in alla projekt på en gång
 • Kundlistan laddas snabbare om man hade många kunder
 • I mobilapparna så kan man nu söka på projekt och även här är projekten uppdelade i sidor

 

Övrigt

 • Kontaktpersoner – På kontaktpersoner i kunder så kan man nu sortera och filtrera
 • Kontaktpersoner – ”Lägg till”-knapp vid val av kontaktpersoner
 • Arbetsorder – designen på ”Karta” är lite omgjord
 • Arbetsorder – man kan nu ändra ”Avslutad”-datum
 • Artiklar från NP Nilsson
 • Fakturering – möjlighet att lägga in så att fakturanummer visas efter ”Namn på fakturan” (”Inställningar -> Fakturering -> Allmänt”)
 • Artiklar – ny kolumn i tabeller/listor ”Totalt inpris”
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email