Uppdatering 24 september 2022

Seven Time Nyheter
Uppdateringen för september är på plats med en hel del nytt. Bland annat integration med Copiax, stöd för fakturor med EU omvänd skattskyldighet och EU momspliktig och mycket annat. Se nedan för detaljer. OBS! Apparna kommer att vara tillgängliga runt 28 september.

Arbetsorder – sortering av listan i appen

I appen så har vi lagt in möjlighet till sortering. Se nedan hur det kommer att se ut när apparna finns tillgängliga (runt 28 september).

mceclip4.png

 


Arbetsorder – behörighet på ”Skriv ut/PDF”

En ny behörighet för funktionen ”Skriv ut/PDF” när man är inne i en arbetsorder har Arbetsorder – behörighet på ”Skriv ut/PDF”lagts till. Den finns tillgänglig i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen ”Arbetsorder”, behörigheten: ”Arbetsorder – Skriv ut/PDF”. 

 

 

Arbetsorder – info från leverantörsfakturor i E-post/PDF mallar

Nu kan ni få med er information om eventuella leverantörsfakturor i E-post samt PDF mallar. Inställningen finns i ”Inställningar -> Arbetsorder -> E-post/PDF/SMS” och variablerna som ni kan använda är:

 • {{supplierInvoicesWithPrices}} – visar leverantörsfakturor med leverantör, datum och belopp (utpris)
 • {{supplierInvoicesWithAllPricesAndMarkup}} – visar leverantörsfakturor med leverantör, datum, inpris, påslag och belopp (utpris)
 • {{supplierInvoicesWithoutPrices}} – visar leverantörsfakturor med leverantör och datum

 

Exempel på hur variabeln {{supplierInvoicesWithAllPricesAndMarkup}} kan se ut i ett mail

mceclip5.png

 

 

Arbetsorder – möjlighet att sätta att arbetsordertyp krävs

I ”Inställningar -> Arbetsorder -> Fält” finns nu ”Arbetsordertyp” med och därmed kan ni välja om fältet ska visas eller inte samt om det krävs att man anger en arbetsordertyp när en arbetsorder skapas/ändras.

 

 

Arbetsorder – standardinställningar för skapade arbetsordrar

I förra uppdateringen lade vi till standardinställningar för nya projekt och nu kommer motsvarande funktion för arbetsorder. Inställningen finns i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Allmänt”, sektionen: ”Standardvärden”.

 

 

Dagbok – lägg till bilder från projekt/arbetsorder

I dagböckerna så kan man lägga in bilder till de olika sektionerna, ex: ”Pågående arbete”. Där har man tidigare bara sett namnet på bilderna (dokumenten) men nu visas istället miniatyrbilder. 

 

mceclip2.png

 

Fakturering/Offert – stöd för EU omvändskattskyldighet och EU momspliktig

Nu finns stöd för att skapa fakturor samt offerter med ”EU omvändskattskyldighet” samt ”EU momspliktig”. Aktivera detta i ”Inställningar -> Allmänt”, ”Aktivera så att man kan skapa fakturor/offerter med EU omvänd skattskyldighet” samt ”Aktivera så att man kan skapa fakturor/offerter med EU momsskyldighet”

På era kunder så kan ni (efter aktiveringen) sätta om ”EU omvänd skatteskyldighet” eller ”EU momspliktig” ska användas för kunden.

mceclip1.png

 

 

Fakturering – utökning av funktionalitet mot Björn Lunden

Vi har lagt till möjligheten att skapa riktiga fakturor i Björn Lundén. Tidigare så var det alltid en order som skapades. Inställningen finns i ”Inställningar -> Integrationer -> Björn Lundén” och ni markerar ”Skapa faktura och bokför i Björn Lundén” för att använda er av detta. Notera att fakturorna kommer att bli bokförda direkt vid exporten.

Vi har även lagt till stöd för att exportera fakturor med ROT och RUT.

 

 

Integration med Copiax

Vi har nu kommit i mål med integrationen med Copiax. Den fungerar på samma sätt som integrationerna med Ahlsell, Dahl, osv. Artiklar från Copiax finns alltså tillgängliga i Seven Time och det ni behöver göra är att importera ert rabattbrev för att få era inpriser. Aktivera detta i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Grossister”.  

Utöver detta så finns även möjligheten att få in era orderbekännelser från Copiax direkt in på ett projekt eller arbetsorder. Aktivera detta i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI” samt kontakta oss på support@seventime.se att ni vill använda er av detta. 

 

 

Kreditfaktura – text i följemailet

Nu finns möjlighet att ha en annan mall för E-post när en kreditfaktura skickas till kund. Aktivera detta i ”Inställningar -> Fakturering -> E-post”, markera ”Använd en separat mall för kreditfakturor” och fyll i mallen. 

 

 

Leverantörer – flyttad till ”vänstermenyn”

”Leverantörer” har levt ett undanskymt liv i ”Inställningar” men har nu äntligen kommit fram i ljuset!

mceclip3.png

 

 

Leverantörsfakturor – stöd för omvänd skattskyldighet och UIF

Nu finns stöd för att skapa leverantörsfakturor och därmed även självfakturor med ”Omvänd skattskyldighet” och ”UIF” (Unionsinternt förvärv). Detta styrs med det nya fältet ”Momstyp”.

Även på Leverantörer finns nu fältet Momstyp.

mceclip2.png

 Projekt – separera ÄTA från ”huvudprojektet”

Vissa av er har önskat att projektekonomin skulle vara uppdelad på ”huvudprojekt” samt ”ÄTA”. Med huvudprojekt så menar vi här det fasta priset som intäkt och kostnaderna är sådant som är registrerat som inte hör till någon ÄTA. Nu är detta möjligt!

Aktivera detta i ”Inställningar -> Projekt -> Allmänt”, sektionen ”Avvikelser/ÄTA”. När ”Aktivera ÄTA på projekt” är valt så finns ytterligare ett val: ”Separera kostnad och intäkt från ÄTA så att den inte visas tillsammans med ”huvudprojektet”, dvs, det fasta priset, i projektekonomin”. Se nedan för ett exempel på hur det kan se ut.

 

mceclip3.png

 


Rapporter/Löner – Filtrering på Roller

Vi har lagt in så att man kan filtrera på roller på några ställen:

 • Rapporter -Användares tid.
 • Rapporter – Körjournal
 • Rapporter – Ofakturerat – ofakturerat
 • Löner – löneunderlag
 • Löner – Klarmarkeringar

 

 

Tider – summering av arbetstid i appen

Den här ändringen har gjorts för er som använder er av avvikelser. Om man går in i ”Tider” i mobilappen så summerades både tid och avvikelser. Om det finns någon avvikelse på en vecka så kommer istället två summeringar att visas, en med endast tid och en med både tid och avvikelser.

mceclip0.png

 

 

Övrigt

 • Analys – kolumnerna ”Fakturerad tid” och ”Ej fakturerad tid” har lagts till
 • Arbetsorder – knappen ”Importera” ligger nu direkt till höger om ”Tabellvy”
 • API – utökat med arbetsschema (WorkSchedule) samt flera fält på användare
 • Beställning – möjlighet att ”backa” från statusen Skickad
 • Fakturering – ny variabel i E-post mallarna: {{currency}}. Den variabeln byts ut mot den aktuella valutan på fakturan, ex: SEK eller EUR. 
 • Fakturering – vid export till Visma eEkonomi så sätts fältet ElectronicReference från fältet ”Märkning” på fakturan (om sådan finns)
 • Fakturering – Översikt – totalsumman visas nu i grafen
 • Kundportal – summeringar på tider och artiklar har lagts till
 • Projekt – när man skapar ett projekt från en offert så sätts nu ”Uppskattad tid” på projektet
 • Rapporter – kom ihåg vald rapport i ”Rapporter -> Statistik”
 • Självfakturor – antal bilagor visas i överskriften för dokument
 • Översikt – Aktiva timers – sortering på kolumnerna
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email