Uppdatering 24 november 2020

Seven Time Nyheter
En ny uppdatering är installerad, nu med bland annat EDI koppling till Selga/Storel, Solar och Dahl. Dessutom bättre hantering av komptid. Läs mer nedan.

EDI – orderbekräftelser

Nu finns möjlighet att få orderbekräftelser från Dahl, Selga/Storel och Solar direkt in i Seven Time. Det fungerar på samma sätt som för Ahlsell och Elektroskandia. Inställningar/aktivering finns i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI”. Hör sedan av er till oss med ert organisationsnummer samt kundnummer hos respektive grossist så fixar vi resten.

 

Löner – flextid/komptid

För att ni ska ha stöd för att hantera flextid/komptid på era användare så måste ”Stöd för flextid”/”Stöd för komptid” vara aktiverat i ”Inställningar -> Löner -> Allmänt”. Sen måste man även aktivera att flextid eller komptid ska användas på respektive användare. 

Vi har satt flaggan ”Stöd för flextid” för er som har Lönemodulen och även flaggan som finns på användarna så ni som använder detta idag borde inte märka någon skillnad. 

På lönearter (”Inställningar -> Löner -> Lönearter”) kan man sätta om registrering påverkar flex/komp samt med vilken flex-/kompfaktor. 

mceclip0.png

 

Löner – egen meny till vänster

Löner har fått en egen meny till vänster, ovanför ”Rapporter”. Där hittar ni ”Löneunderlag”, ”Användares tidsaldo” samt en ny funktion ”Klarmarkeringar”. Läs mer om Klarmarkeringar längre ner i denna artikel.

 

Löner – Kompsaldo

Hanteringen av kompsaldo har förbättrats betydligt då det nu går att hålla reda på kompsaldot direkt i Seven Time. Aktivera att ni vill använda er av kompsaldon i ”Inställningar -> Löner”. Sen sätter ni att en användare använder sig av kompsaldo genom att gå in på respektive användare och sätta fältet ”Flextid/Komptid” till ”Komptid”.

Aktuellt kompsaldo finns tillgängligt i ”Löner -> Användares tidsaldo”, ”Tider -> Veckovy”, portleten ”Lönesaldon” samt första sidan i mobilappen.

 

Lön/tid – klarmarkeringar

I menyn ”Löner” finns en ny funktion: ”Klarmarkeringar”. Här kan ni se till vilket datum som era användare har klarmarkerat. 

blobid0.png

 

Om ni använder er av komptid så kan ni även aktivera att klarmarkering endast ska vara möjlig ifall registrerade timmar stämmer överens enligt arbetsschemat.

 

Lön/tid – registrering av avvikelser

Det går nu att registrera avvikelser i ”Tider -> Dagvy” samt ”Tider -> Veckovy”.

 

mceclip1.png

 

Fakturering/projekt – textrad

Nu är det möjligt att lägga in en textrad på ett projekt som läggs in på fakturan när projektet faktureras. Fältet finns i sektionen ”Fakturering”, under ”Avancerat” när man är i ”Ändra”-dialogen på projektet.

 

Fakturering – text för ”fastpris-raden” på projektet

När ett fastpris (eller del av ett fastpris) på ett projekt har fakturerats så har det alltid varit samma (hårdkodade) text som har lagts in på fakturan. Nu finns möjlighet att ändra den texten på ”projektbasis”. Fältet finns i sektionen ”Fakturering”, under ”Avancerat” när man är i ”Ändra”-dialogen på projektet.

 

Artiklar/utlägg – kunna välja bort ”Fritext”

Om ni inte har behov av att registrera artiklar med ”Fritext” så kan ni nu välja bort detta. Inställningen finns i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Allmänt”, fältet: ”Använd fritext”.

 

Fakturering – filter på avdelning i ”Generera faktura”

Nu finns filter på ”Avdelning” i ”Generera faktura”. Välj en eller flera avdelningar och endast tider, artiklar etc. som hör till valda avdelningar kommer att visas.

 

Tider – generera QR-kod med arbetsorder

Tidigare så har man kunnat skapa QR-koder för att snabbt kunna starta en timer på kund och projekt. Nu finns möjligheten att även skapa en QR-kod som innehåller en specifik arbetsorder. Skapandet av QR-koden görs i ”Inställningar -> Tider -> Skanna QR”.

 

Frånvarokategorier – lägg till ”vanliga”

Nu går det att lägga till flera ”vanliga” frånvarokategorier på en gång, så som Sjuk, Semester, etc. Om ni har aktiverat koppling till ett lönesystem (”Inställningar -> Löner”) så kommer även lönekoden att fyllas i automatiskt. 

 

Lönearter – lägg till ”vanliga”

Nu går det att lägga till flera ”vanliga” lönearter på en gång så som Kompledig, Övertid, etc. Om ni har aktiverat koppling till ett lönesystem (”Inställningar -> Löner”) så kommer även lönekoden att fyllas i automatiskt. 

 

Avdelningar – ”filter” i ”Rapporter”

Nu finns Avdelning som ett filter i ”Rapporter -> Tider”, ”Rapporter -> Artiklar”, etc.


Övrigt

  • Projekt – sortering på ”Namn” som sekundär sortering efter vald sortering (om annan än ”Namn”). Ex: om man sorterar på Status så sorteras alla projekt med samma status i bokstavsordning på namnet.
  • Kontaktpersoner – inaktiva kontaktpersoner visas inte längre
  • Avdelningar – man ska kunna inaktivera dessa
  • Fakturor/offerter – nu kan man göra så att ingenting är valt i ”Vår referens”
  • Arbetsorder – kund måste inte vara satt (samt ha email) när man skickar email från en arbetsorder. Detsamma gäller även för SMS.
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email