Uppdatering 24 februari 2024

Seven Time Nyheter
Uppdateringen för februari är nu på plats (vilken för övrigt är vår 150:e uppdatering)! Den innehåller en hel del förbättringar för uppgifter, med bland annat möjlighet till planering av dessa men vi hade även plats för förbättringar på projekt, arbetsorder och leverantörer. Se nedan för detaljer! OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 28-29 februari.

Arbetsorder – möjligt att ha uppgifter som en egen sektion

Vi har en ny inställning i arbetsorder som gör att man kan se uppgifterna på en arbetsorder direkt under beskrivningen av arbetsordern. Aktivera detta i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Allmänt”, fältet: ”Visa uppgifter i en egen sektion”. 

 

 

Arbetsorder – beräkna uppskattad tid från ingående uppgifter

Uppskattad tid kan nu beräknas genom att summera ihop ”Uppskattad tid” som finns på ingående uppgifter. Aktivera detta i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Allmänt”, fältet: ”Beräkna ”Uppskattad tid” från uppgifter”. 

 

 

Arbetsorder – vy som visar tilldelat arbete

I fliken ”Arbetsorder -> Tilldelat arbete” finns nu en rapport som man kan använda för att se mängden tilldelat arbete. Rapporten tittar på ”Utförs av (heltid)” samt ”Utförs av (deltid)” på arbetsordrarna. Man kan gruppera på ”Användare”, ”Avdelning” och ”Jobbtitel” och ”Tidsgrupperingen” är ”Dag”, ”Vecka” och ”Månad”.

  

 

 

EDI – Carping

Nu finns möjlighet att använda artiklar från Carping i Seven Time. Aktivera detta i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Grossister”. På samma ställe laddar ni upp ert rabattbrev för att få korrekt inpris.

Om ni vill så kan ni få in era ordererkännanden från Carping direkt in i Seven Time. Läs mer om hur ni gör i den här artikeln.

 

 

Kunder – ”massuppdatering”

Nu går det att ändra ”Faktureringsmetod (tider)” samt flaggan ”Byggkund” när man väljer ”Ändra valda” i ”Kunder”. Notera att det måste finnas ett ”VAT nummer” på kunden för att ”Byggkund” ska kunna sättas.

 

 

Leverantörsfaktura – ”Ersätt alla” vid import av leverantörsfaktura

Vid import av leverantörsfakturor från ekonomisystem så har man valet ”Ersätt” om det är så att en redan importerad lev. faktura finns i ”importdialogen”. Nu finns möjligheten ”Ersätt alla” så att man slipper att klicka på ”Ersätt” ett antal gånger om det är så att man vill ersätta alla.

 

 

Leverantörer – automatisk export till ekonomisystem

För leverantörer har vi lagt till samma funktionalitet som sedan tidigare fanns för kunder och projekt,: ”automatisk export”. Aktivera detta i ”Inställningar -> Integrationer -> [ER EKONOMISYSTEM]”, fliken ”Leverantörer” där man kan välja att nya och/eller ändrade leverantörer ska exporteras.

 

Offerter – möjlighet att lägga till en separat kalkyl i offertmallar

Vi har lagt till möjligheten att lägga in ”separat kalkyl” i offertmallar. Det finns tillgängligt som en flik när man är inne i ”Inställningar -> Offerter -> Mallar”.

 

 

Offerter – möjligt att skapa uppgifter från rader i kalkylen

Om ni använder er av separat kalkyl i era offerter samt har modulen ”Uppgifter” så kommer ni ha valet att skapa uppgifter från rader i kalkylen när en arbetsorder eller ett projekt skapas från (den accepterade) offerten.

 

 

Projekt – beräkning av ”Uppskattad tid”

Uppskattad tid kan nu beräknas genom att antingen summera ihop ”Uppskattad tid” som finns på ingående uppgifter eller summera ihop ”Uppskattad tid” som finns på ingående arbetsordrar.

 

Beräkna ”Uppskattad tid” från uppgifter

Aktivera detta i ”Inställningar -> Projekt -> Allmänt”, sektionen: ”Uppskattad tid”, fältet: ”Beräkna ”Uppskattad tid” från uppgifter”. 


Beräkna ”Uppskattad tid” från arbetsordrar

Aktivera detta i ”Inställningar -> Projekt -> Allmänt”, sektionen: ”Uppskattad tid”, fältet: ”Beräkna ”Uppskattad tid” från arbetsordrar”. 

 

 

Uppgifter – nya fält

För att kunna möjliggöra planering av uppgifter så har vi lagt till två nya fält ”Startdatum” och ”Uppskattad tid”.

 

 

Uppgifter – noteringar

På en uppgift går det nu att lägga in noteringar.


Uppgifter – planering

Vi har nu lagt till planering av uppgifter i ”Planering -> Projekt / Arbetsorder” samt ”Planering -> Användare”. Välj att visa uppgifter genom att klicka på kugghjulet (för att visa inställningarna) och sedan väljer man ”Visa uppgifter”. 

 

”Planering -> Användare”

 

Övrigt

  • Checklistor – nytt ”Fördefinierat fält”: ”Arbetsorder -> Platskoordinater”. Denna tar eventuella koordinaterna från ”utförs på annan plats” och fungerar endast för arbetsorder.
  • Kunder/Leverantörer – kundnummer/leverantörsnummer ska inte få innehålla blanktecken om man har integration med Fortnox
  • Leverantörsfakturor – vid import från Fortnox så står det nu i loggen vem som har utfört importen
  • Leverantörsfakturor – leverantör sätt nu på artiklar som skapas från lev. fakturor
  • Leverantörsfakturor – nu kan man filtrera på lastModified i API’et (SupplierInvoice)
  • Uppgifter – vy – taggar – möjligt att visa uppgifter i datumordning
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email