Uppdatering 24 april 2021

Seven Time Nyheter
Uppdatering 24 april är nu på plats i vår webbversion! Den här gången med signering med BankID, utökat API och mycket mer. Våra appar (Android och IOS) beräknas få sin uppdatering under veckan. Se nedan för detaljer.

 

BankID

Nu finns möjlighet att låta era kunder signera offerter och kundrapporter med BankID. Generell aktivering sker i ”Inställningar -> Integrationer -> BankID” (att ni vill ha möjligheten att använda signering med BankID) och sen aktiverar ni att BankID ska användas för signering av offerter och/eller kundrapporter i respektive inställning för ”Extern länk”, ex: ”Inställningar -> Offerter -> Extern länk”, fältet: ”Signera med BankID”.

Kostnaden per signering är 5 kr och den kostnaden läggs på er vanliga faktura från oss. 

mceclip0.png

 

API

Vårt API har utökats en hel del. Nu kan ni hämta, skapa och ändra de flesta ”objekt” som finns i Seven Time. Ex: tider, artiklar, kunder, användare, projekt, arbetsorder och fakturor. Komplett dokumentation finns i https://docs.seventime.se.

 

Timer/Tider – möjlighet att kunna välja arbetsorder

I ”timerfunktionen” som finns i ”Översikt” samt i ”Tider -> Dagvy” och ”Tider -> Veckovy” så kan man nu välja arbetsorder om ni har den modulen aktiverad.

 

Lager – lagerplats

För varje lager så kan ni nu lägga till lagerplatser om ni har behov av det. Detta görs i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Lager”. Lagerplatsen visas sedan vid registrering av artiklar, inventeringar samt i packsedeln.

 

Lager – kunna konvertera ett lån till artiklar

Om ni använder er av lån så går det nu att konvertera lån på arbetsordrar/projekt till artiklar. Detta är egentligen samma sak som att först returnera lånet och sen lägga till en motsvarande artikel på arbetsordern/projektet.

 

EDI – rabatt

Om ni vill använda den ”vanliga” rabatten/påslaget när ni får in orderbekräftelser (istället för påslag på inpris) så går detta att göra nu. För att detta ska fungera så måste ”Påslag (standard)” i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI” vara 0 och sen sätter ni ”Rabatt/påslag på artikel” för era kunder

 

Offert – kunna dölja summering

Om ni inte vill visa summeringen (sektionen som innehåller totalbeloppen och moms) i offerter så går det att göra nu. Öppna inställningen för pristabellen (de tre vertikala punkterna) och välj sedan ”Inställningar” -> ”Dölj summering”.

 

Fakturering – dokument förs över vid export till Fortnox

Eventuella PDF-dokument som ni har på fakturan samt eventuell fakturaspecifikation förs nu över till Fortnox när en faktura exporteras.

 

Övrigt

 • Arbetsorder – eventuell ”Märkning” och ”Ert ordernummer” visas i översikten till höger när man är inne på en arbetsorder
 • Arbetsorder – på mobilen så ska man kunna ha ”Använd nuvarande plats” för att sätta ”Arbetet utförs på annan plats”
 • Arbetsorder – nu kan man välja arbetsordermall när en arbetsorder skapas från en offert
 • Arbetsorder – möjligt att ändra färg i mobilversionen
 • Artiklar – möjligt att välja ”Allt” i ”Rapporter -> Artiklar”
 • Artiklar – Antal visas i listan för appen
 • Checklista – möjlighet att justera storlek på logo
 • Checklistor – skapat datum ska visas i listan med checklistor (projekt och arbetsorder)
 • Fakturering – Generera faktura – Status på projekt och arbetsordrar visas
 • Lager – Export till CSV
 • Leverantörsfaktura – möjligt att ange pris exklusive moms. Ställs in i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor” 
 • Rapporter – nu är det möjligt att filtrera på avdelning i ”Rapporter -> Ofakturerat”

Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email