Uppdatering 23 mars 2024

Seven Time Nyheter
En månad i kalendern -> en uppdatering av Seven Time. Den här gången med bland annat förbättringar i ekonomisk uppföljning av projekt/arbetsordrar, standardtidskategori på användare samt mycket annat. Se nedan för detaljer! OBS! Notera att mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 27-28 mars.

Arbetsorder – Ny flik: ”Budget/Utfall”

Vi har lagt till en ny flik för budget och utfall på arbetsordrar. Man måste ha behörigheten: ”Se finansiell info” för att kunna se den. De kolumner som är tillgängliga är listade nedan och man kan välja vilka man vill se. Det går även att filtrera listan samt exportera till CSV eller Excel.

 • Namn
 • Startdatum
 • Slutdatum
 • Skapad
 • Avslutad
 • Status
 • Arbetsledare
 • Kund
 • Projekt
 • Budget – Intäkter
 • Budget – Kostnader
 • Utfall – Intäkter
 • Utfall – Ej fakturerat
 • Utfall – Kostnader
 • Utfall – Resultat (Intäkter – Kostnader)
 • Utfall – Upparbetat resultat (Intäkter + Ej fakturerat – Kostnader)
 • Utfall – TG ( (Intäkter – Kostnader) / Intäkter )
 • Tid – Budget (Uppskattad tid)
 • Tid – Utfall (Registrerad tid)

 

 

Arbetsorder – mallar – möjlighet att ”bifoga” en checklista i mallen

När en arbetsordermall skapas så kan ni nu ange att en eller flera checklistor ska skapas direkt vid skapandet av arbetsordern. 

 

Arbetsorder – återkommande – kopiera en checklista från en tidigare arbetsorder

Om man är i en ”återkommande arbetsorder” så finns möjligheten att kopiera en checklista från en tidigare checklista i den återkommande serien. 

 

 

BankID – QR-kod

I Seven Time finns möjlighet att låta era kunder signera offerter och/eller kundrapporter med BankID. Från 1 maj så är det krav på att QR-kod ska användas vid identifiering/signering med BankID och det har vi nu fixat till. 

 

 

Checklistor – ”Kundens e-post” som fördefinierat fält

Nu finns ”Kundens e-post” som ett fördefinierat fält när man skapar en checklista.

 

 

Fakturering – förbättringar i ”Generera faktura”

OBS! Den här funktionen fick vänta lite på sig och kommer troligen att vara på plats onsdagen den 27 mars.

Nu finns möjlighet att välja ”Format på fakturarader” för ”Artiklar”, ”Leverantörsfakturor”, ”Körjournaler” och ”Uthyrning”, precis på samma sätt som vi redan innan hade på tider och maskintid.

 

 

Fakturering/Offerter – ”flervalsknapp” på raderna

Längst till höger på fakturaraderna och offertraderna så hade vi tidigare en knapp/ikon för att ta bort raden och en för att kopiera raden. Nu har vi gjort om ”kopiera-knappen” till att även ha möjligheten att lägga till en rad (Tid, Artikel, etc) under den raden som man är på. Klicka på ’+’ så kommer menyn nedan att visas.

 

 

Fakturering/Offerter – schablon på vedkamin och pelletspanna

Schablonen för vedkamin och pelletspanna har lagts till enligt reglerna för detta: 

 • Installation av vedpanna: 28 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av elpanna, gaspanna, oljepanna eller pelletspanna: 24 procent av den totala kostnaden.  

 

 

Kunder – nya kolumner i listan/tabellen samt massuppdatering

Vi har lagt till nya kolumner i ”Kunder”. Dessa kan man visa/dölja genom att klicka på ”Välj kolumner” och det går även att filtrera och sortera. Dessutom så har vi lagt till så att man kan ”massändra” dessa fälten i ”Ändra -> Ändra valda …”.

 • Byggkund
 • ROT-kund
 • Betalningsvillkor
 • Faktureringsmetod
 • Prislista (Tider)
 • Prislista (Artiklar)
 • Rabatt/påslag på artikel (egna)
 • Rabatt/påslag på artikel (grossister)
 • Påslag på inpris (egna)
 • Påslag på inpris (grossister)
 • Påslag för leverantörsfakturor

 


Leverantörsfakturor – möjlighet att importera (tolkade) dubbletter

Om en tolkning av en leverantörsfaktura inte gick igenom pga att Seven Time tror att det är en dubblett så har man nu möjligheten att trots detta importera/skapa en leverantörsfaktura i vyn ”Leverantörsfakturor -> Fakturatolkning -> Tolkade med fel”.

 


Leverantörsfakturor – import – ändring vid matchning av projekt/arbetsorder

Vi har gjort om hur matchning av projekt från leverantörsfakturan i ekonomisystemet till projekt eller arbetsorder i Seven Time går till. Observera att detta endast gäller er som använder prefix på arbetsorder och/eller arbetsorder. Nu kommer Seven Time att strunta i vilka prefix som finns utan bara matcha mot arbetsordernummer och projektnummer, i den ordningen.

 


Maskin – möjlighet att ha kostnad/pris med olika enheter

Nu finns möjlighet att ange alternativa enheter för kostnad och pris på maskiner. Inställningen finns i ”Inställningar -> Maskiner -> Allmänt”.

 

När man är inne på en maskin så kan man sedan välja vilken enhet som ska användas.

 

 

Projekt – Budget/Utfall – förbättringar

Ett antal förbättringar har genomförts i ”Projekt -> Budget/Utfall”.

 

1. Samma vyer som finns i ”Projekt -> Lista”

Nu har man samma vyer i ”Budget/Utfall” som i ”Lista”, dvs, de vyerna som konfigureras i ”Inställningar -> Projekt -> Vyer” (tidigare så var det uppdelat på projektstatus).

 

2. Fler kolumner och alla kolumner kan döljas/visas

Ett antal kolumner har lagts till så nu finns följande kolumner tillgängliga:

 • Nr
 • Namn
 • Kund
 • Status
 • Projektledare
 • Startdatum
 • Slutdatum
 • Budget – Intäkter
 • Budget – Kostnader
 • Utfall – Intäkter
 • Utfall – Ej fakturerat
 • Utfall – Kostnader
 • Utfall – Resultat (Intäkter – Kostnader)
 • Utfall – Upparbetat resultat (Intäkter + Ej fakturerat – Kostnader)
 • Utfall – TG ( (Intäkter – Kostnader) / Intäkter )

 

 

Tider – ”standardtidskategori” på en användare

Nu är det möjligt att lägga in en ”standardtidskategori” på era användare. Kategorin kommer att vara vald när man skapar en ny tid eller startar en timer.

 

 

ÄTA – möjlighet att se alla ÄTor

Tidigare så kunde man endast se alla ÄTor om man hade behörigheten ”Se finansiell info”. Om man inte hade behörigheten ”Se finansiell info” så såg man endast de ÄTor som man själva hade skapat. Nu har vi dock lagt detta i en en egen behörighet i sektionen ”Projekt” som heter ”Projekt – Se alla ÄTor”.

 

 

Övrigt

 • Arbetsschema – möjligt att lägga 8 veckor istället för 4
 • Artikel – När man registrerar en artikel på en arbetsorder via kundvagnen kan man inte välja lagerställe
 • Attestering – Frånvaro (Attestflöde) – kolumn som visar datum för frånvaron (fungerar endast för ”nyregistrerad” frånvaro)
 • Fakturering – Export till Visma Administration, val hur kunder ska hanteras sparas
 • Offerter – Listan är nu uppdelad i ”sidor”
 • Planering – fritextsökning på projekt i ”Planering -> Användare”
 • Rapporter -> Tider -> Avancerad – kundnummer är nu med i exporten till CSV ifall man har inställningen ”Visa kundnummer i listor” i ”Inställningar -> Kunder
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email