Uppdatering 22 oktober 2022

Seven Time Nyheter
Månadens uppdatering är på plats! Den här gången blev många lite mindre men nyttiga funktioner tillagda. Se nedan för detaljer. OBS! Apparna kommer att vara tillgängliga runt 26 oktober.

API – ”lastModified” på vissa objekt

I vårt API så finns nu möjlighet att filtrera på ”lastModified” för TimeLog, Project, WorkOrder och Customer. Se mer i vår dokumentation om hur detta fungerar: https://docs.seventime.se

 


Arbetsorder – behörighet på att se arkiverade arbetsordrar

Nu finns en ny behörighet i sektionen ”Arbetsorder”: ”Se arkiverade arbetsordrar” (”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”).

 

 

Arbetsorder – nya variabler i E-postmallar

I E-postmallarna i ”Inställningar -> Arbetsorder -> E-post” så kan man nu använda sig av variablerna nedan:

 • {{nameCurrentUser}} – Namn (Nuvarande användare)
 • {{emailCurrentUser}} – E-post (Nuvarande användare)
 • {{phoneCurrentUser}} – Telefon (Nuvarande användare)

 

 

Arbetsorder – ny kolumn i Lista: Relationer

I ”Arbetsorder -> Lista” så kan man nu välja att se kolumnen ”Relationer” och där visas eventuella relationer mellan arbetsordrar.

 

 

Artiklar – ”ton” i fördefinierade enheter

Om man väljer ”Fritext” när man ska registrera en artikel så går det även att välja enhet. Nu finns ”ton” med som fördefinierad enhet så att det blir enklare att välja den.

 


Beställning – kunna lägga in artiklar genom att skanna streckkod

Nu går det att skanna streckkoder/QR-koder när man lägger till artiklar till en beställning (endast i appen), se bilden nedan.

 

mceclip0.png

 

 

Fakturering – arbetsorder i fakturaspecifikationen

Om en faktura har genererats från en enda arbetsorder så kommer nummer samt benämning från den arbetsorderna att visas i fakturaspecifikationen.

 

 

Frånvaro – sätta projekt på frånvaro

Nu finns möjligheten att sätta projekt på frånvaro. Eventuell kostnad för frånvaron kommer att belasta projektets ekonomi och vid export till lönesystem så kommer eventuellt projekt att skicka med.

Inställningen görs i ”Inställningar -> Tider -> Frånvarokategorier -> Inställningar” (”Inställningar -> Stämpla -> Frånvarokategorier -> Inställningar” om Stämplamodulen används). Markera ”Projekt ska kunna anges när frånvaro registreras” för att aktivera detta och om det alltid ska vara samma projekt som ska sättas när en frånvaro registreras så kan ni ange det projektet i fältet: ”Sätt alltid detta projektet på registrerad frånvaro”.

 

 

Frånvaro – ska fördelas ut enligt schema

Nu finns möjligheten att fördela ut frånvaro dag för dag istället för att ha ett enda långt intervall. Om man exempelvis registrerar ”Semester – 10 okt till 14 okt” så kommer fem olika ”Semester”-registreringar att skapas, en per dag. 

Aktivera detta i ”Inställningar -> Tider -> Frånvarokategorier -> Inställningar” (”Inställningar -> Stämpla -> Frånvarokategorier -> Inställningar” om Stämplamodulen används) genom att markera ”Skapa en frånvaroregistrering per dag”.

 

 

Leverantörsfakturor – import av projektkonterade fakturor (Fortnox)

Tidigare så var man tvungen att sätta projekt på ”fakturahuvudet” i Fortnox för att projekt skulle sättas på leverantörsfakturan i Seven Time. Nu har detta gjorts om så att Seven Time även tittar på fakturaraderna och om det endast finns ett projekt på fakturaraderna så kommer projektet att sättas på leverantörsfakturan i Seven Time.

 

 

Löner – Löneunderlag – möjlighet att visa UE användare

I ”Löner” så har vi tidigare valt att inte visa UE-användare men nu har ni möjlighet att välja att visa dessa. Inställningen finns i ”filtersektionen” och heter ”Visa UE-användare”.

 

 

Rapporter Analys – stämplad tid

I Analys så kan man nu se stämplad tid (för er som använder Stämplamodulen). Följande kolumner har lagts till:

 • Stämplad tid
 • Stämplad frånvarotid
 • Stämplad tid totalt
 • Registrerad tid/Stämplad tid%  

 

 

Rapporter – Statistik – Pågående arbetsordrar – löpande

I rapporten ”Pågående arbetsordrar – löpande” som finns i ”Rapporter -> Statistik” så kan man nu välja att endast visa arbetsordrar som inte hör till något projekt.

 

 

Tider – projektspecifika ”Pris per användare”

Nu går det att sätta projektspecifika priser ”per användare”. Om man väljer ”Faktureringsmetod”: ”Per användare” så finns nu valet ”Sätt pris för användare”. Där kan man sätta vilket pris som ska gälla för respektive användare. Det går att ex. endast sätta ett projektspecifikt pris för en eller ett par användare. Om man inte sätter något projektspecifikt pris så tas priset från användaren precis så som det fungerar idag. 

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

 

Övrigt

 • Arbetsorder – Epost/PDF – dagens datum som variabel
 • Arbetsorder – när man väljer arbetsorder, ex. när man registrerar en tid, så har sökningen alltid börjat från början av benämningen men nu görs matchningen på hela benämningen
 • Artiklar – möjlighet att skapa QR kod utan någon text
 • Artiklar – visa artikelnummer i listan i appen
 • Attestering – Tider (Attestflöde) – möjlighet att filtrera på roller där man kan filtrera på användare
 • Fakturering – filtreringsmöjligheter finns nu i Kundfordringar
 • Fakturor – vid export av fakturor till Excel så finns nu även kolumnen: ”Taggar”
 • Maskiner – filtrera på ”Maskintyp” i dialogen där man väljer ”Tillägg”
 • Projekt – där man kan välja vilka artiklar som ska finnas tillgängliga för ett projekt (Ändra-dialogen) så visas nu artikelnummer och det går även att söka på artikelnummer där
 • Rapporter – Analys – variabeln Maskin inkludera nu även maskinnummer så en maskin visas som: ”Maskinnummer Maskinnamn”
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email