Uppdatering 22 maj 2021

Seven Time Nyheter
Nu är majuppdateringen här och den är verkligen full av fina nya funktioner! Vi har lagt till integration med ekonomisystemet Björn Lundén. Vi har lagt till möjlighet till påminnelseavgifter på fakturor och vi har lagt till möjligheten att köra Seven Time i "mörkt läge". Plus som vanligt en hel del annat. In och läs mer. OBS! Mobilapparna kommer att vara uppdaterade med de nya funktionerna runt 26-27 maj.

Integration med Björn Lundén

Nu har vi integration med Björn Lundén! Med integrationen så kan ni med enkelhet exportera och importera data mellan Seven Time och Björn Lundén. Detta finns det stöd för:

 • Export av fakturor (från Seven Time till Björn Lundén)
 • Export och import av kunder till/från Björn Lunden.
 • Export och import av projekt till/från Björn Lunden.
 • Import av artiklar (artiklar från Björn Lundén till Seven Time)
 • Import av leverantörer (leverantörer från Björn Lundén till Seven Time)
 • Import av leverantörsfakturor (leverantörsfakturor från Björn Lundén till Seven Time)

Läs mer om integrationen här.

 

 

Fakturering – påminnelser

Nu finns stöd för påminnelseavgift på fakturor. Aktivera detta i ”Inställningar -> Fakturering -> Påminnelser”. Dit har även e-post mallen för påminnelser flyttat och man kan nu även konfigurera olika mallar för påminnelser 1, 2 och 3. 

Läs mer om påminnelser här.

 

 

Notifieringar – Lista på notifieringar

Nu finns möjlighet att se alla notifieringar som har skickats till er (som e-post eller pushmeddelande) direkt i Seven Time. Det går att klicka på en notifiering för att exempelvis komma till berörd arbetsorder eller öppna berörd tid. Den här funktionen finns även tillgänglig i mobilversionen och där kan man se den genom att klicka på menyn (uppe i högra hörnet) och sen ”Notifieringar”.

 

mceclip0.png

 

 

Fakturering – Översikt, nya grafer

I ”Fakturering -> Översikt” så finns nu några nya grafer samt även möjlighet att jämföra fakturering med föregående år. Grafen ”Fakturering per månad” finns även tillgänglig som en ”portlet” i Översikt. Dessutom så kan ni nu välja ett längre intervall än ett år i dessa graferna.

 

mceclip1.png

 

 

Mörkt läge (dark mode)

För er som föredrar att använda mörkt läge så har vi nu stöd för detta. Det aktiveras genom att klicka på ”Inloggad som <ert namn>” och sen ”Använd mörkt läge”. 

mceclip0.png

 

 

Planering – Användare – möjlighet att endast visa användare som inte har någon tilldelning

Sedan tidigare så har man haft möjlighet att endast visa användare som har tilldelning i ”Planering -> Användare”. Nu finns även möjligheten att endast visa de som inte har någon tilldelning. Detta kan sättas genom att klicka på ”Filtrera”, markera: ”Endast användare utan tilldelning”.

 

 

Arbetsorder – Mallar – dokument

Nu går det att lägga till en mappstruktur för dokument i mallar för arbetsorder. 

 

 

Artiklar – intern notering

Nu kan man skriva in interna noteringar på artiklar/material, precis som man sedan tidigare har kunnat göra på tider. Aktivera detta i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Fält”, markera att ”Intern notering” ska visas

 

 

Betalningsplan – förbättringar

Några förbättringar på betalningsplaner har gjorts:

 • Om man inte har angivit något i ”Innehållen del” samt visas inte det fältet när man tar ut en PDF.
 • Om man inte har angivit något i kolumnerna ”Innehållen del %” och ”Innehållet belopp” ska visas inte dessa när man tar ut en PDF.
 • Det är möjligt att ändra ”Lyftbelopp” (kronor) direkt, dvs, utan att man behöver räkna ut hur många procent av anbudet som det motsvarar.

 

 

Dagbok – Arbetad tid – kolumn för maskin

Om ni använder er av tidskategorier som har ”Maskintid” markerat och därmed även väljer en maskin när tid registreras så visas namnet på maskinen i dagboken nu (sektionen Tider).

 


Faktura – dölj ”klockslag” i fakturaspecifikationen

Om ni inte vill visa klockslag på tider i fakturaspecifikationen så kan man göra detta nu. Ta bort markeringen för ”Tid (ex. 09:00 – 10:00)” i ”Inställningar -> Fakturering -> Fakturaspecifikation”.

 

 

Betalningsplaner – notifiering

Nu går det att få en notifiering ett visst antal dagar innan det är dags för ett lyft på en betalningsplan. Aktivera detta i ”Inställningar -> Notifieringar”, ”Betalningsplaner -> Nästa lyft”.

 

 

Objekt – koppling till offerter

Nu går det att koppla offerter med objekt. Aktivera detta i ”Inställningar -> Offerter -> Allmänt”, ”Visa objekt” och eventuellt ”Inkludera hela sökvägen.

När aktiveringen är gjord så finns ett fält för Objekt på offerten och på objekten så finns en flik som heter ”Offerter”.

 


Övrigt

 • Selga/Storel blir Rexel. Detta innebär ingenting för er men texter har uppdaterats i Seven Time
 • Kundrapporter – visa senast sökta kund likt i rapporter istället för samtliga i bokstavsordning
 • Arbetsorder – export till PDF. Under varje bild så visas namnet på bilden.
 • Dokument – hela namnet visas nu när man är i ”tabell-vy”
 • Arbetsorder – fältet ”Märkning” finns nu tillgängligt i e-postmallar och PDF-mallar
 • Checklista – möjlighet att kopiera
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email