Uppdatering 22 april 2023

Seven Time Nyheter
Nu är uppdateringen för april släppt och den innehåller bland annat möjligheten att spara rapporter i "Rapporter" och mycket mer. Se nedan för detaljer. OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 26-27 april.

Arbetsorder – ”Egna arbetsordrar” i arbetsorderväljaren

I dialogen där man väljer arbetsorder så har vi lagt till ”Visa endast egna arbetsordrar”. Om man markerar den så kommer endast arbetsordrar där man själv är tilldelad, antingen som heltid eller deltid, att visas. Vi har dessutom lagt till ”paging” i den dialogen (tidigare så visades endast de 50 ”första” arbetsordrarna).

 

 

Artiklar – visa lagerställe + lagerplats i listan

Om ni använder er av lager så kommer lagerställe samt lagerplats att finnas valbara som kolumner i listorna/tabellerna där artiklar finns, ex: ”Rapporter -> Artiklar”.

 


Dagbok – egna fält

I dagböckerna så kan ni nu lägga in egna fält. Konfigurationen görs i ”Inställningar -> Byggdagbok”, sektionen ”Egna fält”. De egna fälten finns sedan tillgängliga i ”huvudet” på dagboken.

 

Konfiguration

 

Inne på en dagbok

 


Fakturering – benämning på arbetsorder som egen rad

När en arbetsorder faktureras så finns nu möjligheten att få med ”Benämning” från arbetsordern som en rad i fakturan.

 


Leverantörsfakturor – inställning för kostnad

Nu finns möjligheten att sätta så att en leverantörsfaktura inte ska belasta kostnaden på ett projekt eller arbetsorder. Detta kan med fördel användas på leverantörsfakturor från grossister där ni redan har fått in artiklar från ett ordererkännande (och därmed även kostnaden).

 

 


Leverantörsfakturor – löpnummer

Om ni önskar så går det att låta Seven Time sätta ett löpnummer på leverantörsfakturor. Konfigurera detta i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor”, sektionen ”Allmänt”. Löpnumret syns därefter i listan/tabellen med lev. fakturor samt när man går in på en lev. faktura.

 


Maskiner – kund

På maskiner så kan ni nu välja ”Kund” och när man är inne på en kund så finns en ny flik: ”Maskiner” som visar maskinerna som har kopplats till just den kunden. I listan/tabellen med maskiner finns även ”Kund” med som en kolumn som det går att sortera och filtrera på.

 

 

Rapporter – sparade rapporter

I ”Rapporter -> Tider”, ”Rapporter -> Artiklar”, ”Rapporter -> Maskintid” och ”Rapporter -> Körjournal” finns nu möjlighet till ”sparade rapporter”.

De sparade rapporterna innehåller ”filtrering”, dvs, intervall, kund, projekt, gruppering, osv samt vilka kolumner som ska visas. 

För att kunna lägga till och ändra en sparad rapport så krävs behörigheten ”Lägg till/ändra sparade rapporter” i sektionen ”Rapporter” i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”. Sparade rapporter kommer att vara synliga för alla användare.

 

 

 

Tider – ”flagga” som visar om en tid ingår i en kundrapport

Om en tid ingår i en kundrapport så visas detta nu i listor/tabeller där tider finns.

 

 

Övrigt

  • Arbetsorder – vid kopiering så tog inte ”Ej faktureringsbar”
  • ”autotranslate” ska alltid vara avstängt. Vissa användare har haft problem med att webbläsaren tror att Seven Time är på engelska och översätter svenska till svenska vilket ger otroligt märkliga fel. Detta ska vara avhjälpt nu
  • Offerter – möjligt att se arkiverade offerter när man är inne på ett projekt eller kund
  • Offerter – ”Leveransdatum” finns nu tillgänglig som variabel i orderbekräftelsemailet
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email