Uppdatering 21 oktober 2023

Seven Time Nyheter
Oktoberuppdateringen är gjord och den blev lite mindre än vanligt pga att uppdateringen i september blev förskjuten en vecka men den innehåller ändå en hel del bra funktioner. Se nedan för detaljer. OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 25-26 oktober.

Artiklar – flytt av flera artiklar till en annan arbetsorder/projekt

Vi har lagt till möjligheten att flytta flera artiklar på en gång till en arbetsorder eller projekt. Funktionen finns tillgänglig under fliken ”Artiklar” på projekt och arbetsorder, välj vilka artiklar som ska flyttas, välj ”Ändra -> Ändra valda” och ange sedan arbetsorder och/eller projekt.

 

Artiklar – Artikellistor – inaktivera/aktivera flera artiklar samtidigt

Nu går det att inaktivera (och aktivera) flera artiklar i er artikellista samtidigt. Gör detta i ”Artiklar -> Artikellista” alternativt ”Inställningar -> Artiklar -> Artikellista”, knappen ”Ändra” och sedan ”Aktiv” -> ”Nej”.

 

Byggdagbok – väder – hämta från SMHI

Nu går det att ha automatisk hämtning av väder från SMHI. Aktivera detta i ”Inställningar -> Byggdagbok”, fältet ”Hämta aktuellt väder från SMHI”. När detta är valt så kommer vädret att hämtas automatiskt om man kan inte ändra det som hämtas och det går heller inte att lägga till nya ”väderrader”. OBS! Notera att vi får tillfället endast kan hämta väder 24 timmar bakåt i tiden så det gäller att man är noggrann och skapar dagboken när arbetsdagen är slut.

 

Fakturering – välj om lagerställe ska behållas på rader vid kopiering

När en faktura kopieras så gör vi nu en kontroll om det finns några rader som har lagerställe. Om så är fallet så kommer vi att fråga om lagerstället ska behållas.

 

Leverantörsfakturor – inget krav på att fakturanummer eller OCR ska anges

Varken Fortnox eller Visma eEkonomi kräver att fakturanummer eller OCR ska anges och nu fungerar Seven Time på samma sätt.

 

Leverantörsfakturor – möjligt att ange resultatenhet i konteringen

Nu går det att ange resultatenhet (blir kostnadsställe i Fortnox) på konteringsraderna i en lev. faktura. Dessutom så förs även eventuell resultatenhet som finns i ”huvudet” över nu.

 

Leverantörsfakturor – attestflöde – notifiering

Om ni använder er av attestflöde för attestering av lev. fakturor så kan ni nu konfigurera att notifieringar ska skickas. Inställningen finns i ”Inställningar -> Attestering -> Leverantörsfakturor” och det finns möjlighet att konfigurera notifieringar för ”administratörer” samt för ”attestanter”.

 

 

Övrigt

  • Artiklar – om en artikel ingår i en faktura så ska man kunna klicka på en länk för att gå till fakturan (när man tittar på artikeln)
  • Artiklar – Mobil App – eventuellt projekt och/eller arbetsorder visas nu för artiklar i listan
  • Artiklar – nu kan man ha inställningen ”Använd Påslag på inpris” utan att ha ”Använd rabatt/påslag”
  • Leverantörsfakturor – om lev. faktura är ”Ej faktureringsbar” så visas 0 i kolumnen ”Att fakturera” (i tabellen/listan)
  • Leverantörsfakturor – om man väljer ”Allt” i datumväljare så ska alla leverantörsfakturor tas med (även det med datum innan 2012-01-01)
  • Offerter – App – accept eller avvisningsdatum visas i listan
  • Projekt – kolumnen ”Kund” finns nu i ”Projekt -> Budget / Utfall
  • Timer – ny kolumn: ”Uppgift” i ”Aktiva Timers” i ”Översikt”
  • Tider – Dagvy – arbetsordernummer visas i rader som är ”ej ändringsbara”
  • Uthyrningar – visa benämning på arbetsorder i uthyrningslistan i appen
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email