Uppdatering 20 maj 2023

Seven Time Nyheter
Maj månads uppdatering är här! Den här gången med ett antal mycket "nyttiga" funktioner, så som möjligheten att endast avsluta sitt eget arbete på en arbetsorder samt prefix på projekt- och arbetsordernummer. OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 24-25 maj.

API – ändring av typ på fält

Vi har bytt datatyp på fältet ”workOrderNumber” i ”WorkOrder”. Nu har fältet typen ”sträng” (String) och tidigare var den ett ”nummer” (Integer). Det borde inte innebära några problem men det kan vara en bra idé att be de som har byggt någon integration att verifiera att allt är ok. 

 

Användare – dokument på användarnivå

Nu finns möjlighet att lägga in dokument på användare och det gör man inne på fliken ”Dokument”. Detta kan med fördel användas för att samla dokument som hör till en specifik användare men tänk på att alla som har tillgång till ”Användare” kan se dokumenten.


Arbetsorder – avsluta/stäng sitt eget arbete

Om det är fler användare som är utförare på en arbetsorder så går det nu att aktivera så att en användare ska kunna avsluta ”sin del” av arbetet endast och arbetsordern blir markerad som avslutad när alla utförare har avslutat ”sin del” av arbetet.

Funktionen aktiveras i ”Inställningar -> Arbetsorder”, sektionen: ”Allmänt”, fältet: ”Utförare kan avsluta sin del av arbetet på en arbetsorder”.

 

Behörigheter

Två nya behörigheter har lagts till i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen ”Arbetsorder”:

 • Kan avsluta arbetsordrar innan alla utförare har avslutat” – alla utförare behöver inte ha avslutat ”sin del” av arbetet för att användare som hör till rollen kan avsluta hela arbetsordern. (Kräver dock även att rollen har behörigheten ”Avsluta arbetsorder”
 • Kan ångra avslutning för andra utförare” – om en annan användare än inloggad användare har avslutat ”sin del” så går det att ångra detta om man har den här behörigheten

 

Ändringar i gränssnitt

Om man har aktiverat den här funktionen så kommer en knapp som heter ”Visa utförare” att vara tillgänglig:

Klicka på den för att se ”status” för respektive användare som finns som utförare på arbetsordern. 

 

Avsluta arbete

Om man har behörigheten ”Avsluta arbetsorder” samt ”Kan avsluta arbetsordrar innan alla utförare har avslutat” så kommer man få valet att ”Avsluta mitt arbete” eller ”Avsluta arbetsordern” när man klickar på knappen ”Avsluta Arbete”, se nedan. Om man inte har behörigheten ”Kan avsluta arbetsordrar innan alla utförare har avslutat” så kommer man att avsluta sitt eget arbete men om man är den sista att avsluta arbetet så kommer hela arbetsordern att avslutas.

 

Leverantörsfakturor – ”Projektledare” som ”Typ” i ett atteststeg

Som attestant i ett atteststeg så hade vi tidigare ”Användare”, ”Amsvarig för avdelning” och ”Roll”, nu finns även ”Projektledare”. 

 

Leverantörsfakturor – ny behörighet: ”Lägg till atteststeg”

En ny behörighet finns nu för leverantörsfakturor: ”Lägg till atteststeg”. Denna krävs för att man ska kunna läggs till ett atteststeg när man är inne i en leverantörsfaktura. (Tidigare så krävdes behörigheten ”Ändra i ett attestflöde” för att kunna göra detta.)


Maskiner – möjlighet att enkelt uppdatera priser

Om man använder sig av debiteringsmodellen ”Manuell” för prissättning av maskintid så går det nu att uppdatera priset på flera maskiner samtidigt. Detta görs i ”Maskiner -> Prislistor” och man väljer vilken typ av manuell tid man ska sätta ett nytt pris för. Därefter väljer man vilken ”typ” man ska ”utgå från”, ex: ”Dagtid”, om priset ska justeras uppåt eller nedåt samt om priset ska justeras i kr eller procent.

 

Maskiner – visa med färg om ett servicedatum är ok eller inte

Om ni använder er av service så har ni redan idag en färgad ”cirkel-ikon” längst till vänster på varje rad (maskin) när man tittar i ”Maskiner -> Maskiner”. Den ikonen har olika färger beroende på status på serviceinervallen.

För att ta reda på exakt vad som gör att Seven Time varnar med ex. en gul eller röd färg så har man dock varit tvungen att gå in på varje maskin. Nu har vi lagt in så att de specifika datumen i tabellen har en färg där: grön = allt ok, gult = varning och rött = allvarligt. 


Projekt/Arbetsorder – prefix på nummer

Nu har vi lagt till möjligheten att sätta prefix på projektnummer och arbetsordernummer. Eventuellt prefix ställs in i ”Inställningar -> Projekt” (fältet ”Prefix för projektnummer”) och/eller ”Inställningar -> Arbetsorder” (fältet ”Prefix för arbetsordernummer”). 

När ett prefix används så kommer projekt/arbetsordernumret alltid att börja på prefixet. Ex. om man har satt ”P-” som ”Prefix för projektnummer” så kommer alla projekt som skapas i Seven Time att ha ett projektnummer som startar på ”P-” och därefter ett nummer, ex. ”P-6222”. Se exempel hur det ser ut när ett projekt skapas. 

 

På grund av att vi inte har haft stöd för prefix så har det funnits några begränsningar som nu alltså inte finns kvar (om man använder prefix på någon eller båda av projekt och arbetsorder):

 • Utan prefix: Vid export av projekt/arbetsorder till ekonomisystem så är man tvungen att välja om projekt eller arbetsordrar ska exporteras.  
  Med prefix: Det går att konfigurera så att både projekt och arbetsordrar exporteras till ekonomisystemet.
 • Utan prefix: Vid inläsning av orderbekräftelse via EDI från grossister så var Seven Time tvungen att veta om orderbekräftelsen skulle matchas mot projekt eller arbetsorder
  Med prefix: Nu använder sig Seven Time av prefix för att ”lista ut” om orderbekräftelsen ska kopplas mot ett projekt eller en arbetsorder
 • Utan prefix: Vid import av leverantörsfakturor från ekonomisystem så var Seven Time tvungen att veta om lev. fakturan skulle matchas mot projekt eller arbetsorder
  Med prefix: Nu använder sig Seven Time av prefix för att ”lista ut” om lev. fakturan ska kopplas mot ett projekt eller en arbetsorder
 • Utan prefix: Vid tolkning av leverantörsfakturor (via Reda) så var Seven Time tvungen att veta om lev. fakturan skulle matchas mot projekt eller arbetsorder
  Med prefix: Nu använder sig Seven Time av prefix för att ”lista ut” om lev. fakturan ska kopplas mot ett projekt eller en arbetsorder

 

OBS! Om ni har användare som använder mobilapparna idag så rekommenderar vi att vänta med aktivering av den här funktionen tills alla har uppdaterat sina mobilappar till den versionen som kommer att släppas runt 24 maj. 

 

 

Övrigt

 • Artiklar – artikelnummer – Varning om att artikelnumret redan existerar på en annan artikel
 • Artiklar – ”m2” finns nu som en enhet på fritextartiklar
 • Arbetsorder – mallar – artiklar – uppdatera när en prisändring görs i artikelistan
 • Fortnox/Visma eEkonomi – integration – uppdatera status på projekt – möjligt att ställa in så att statusen Avslutad inte kommer med över till Fortnox/Visma eEkonomi per automatik
 • Integration – Fortnox – möjligt att byta namn på den första integrationen om man har fler än en integration upprättad
 • Kundrapport – möjligt att filtrera på tidskategori
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email