Uppdatering 20 januari 2024

Seven Time Nyheter
Då var det dags för årets första uppdatering. Den innehåller bland annat behörighet på dokumentmappar i projekt och arbetsorder flera förbättringar på leverantörsfakturor och mycket annat. Se nedan för detaljer! OBS! Mobilapparna kommer att finnas tillgängliga runt 24-25 januari.

Arbetsorder/Projekt – Behörighet på dokumentmappar

Nu finns möjlighet att sätta behörighet på dokumentmappar i projekt och arbetsorder. Behörigheten kan sättas på samma sätt som ”Dokument” som finns i huvudmenyn till vänster. Behörigheten som styr om man kan sätta access på en mapp eller inte är ”Skapa/ändra huvudmappar” som finns i sektionen ”Dokument” (”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”).

EDI – Bra Gross

Nu finns artiklar från Bra Gross i Seven Time. Aktivera detta i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Grossister”. På samma ställe laddar ni upp era rabattbrev för att få korrekt inpris.

Om ni vill så kan ni få in era ordererkännanden från Bra Gross direkt in i Seven Time. Läs mer om hur ni gör i den här artikeln.

Fakturering – fakturera via ”Generera faktura” från arbetsorder

När man fakturerar från en arbetsorder så har vi lagt till att man kan gå via ”den vanliga” ”Generera faktura”. Detta gör att man har mer flexibilitet i hur fakturan kommer att se ut. Välj ’Fakturera via ”Generera faktura”’ och därefter ”Fakturera arbetsorder” för att komma till ”Generera faktura”.

Integration – inställning för slutdatum på projekt/arbetsorder

För Fortnox och Visma eEkonomi så finns nu möjlighet att inte skicka slutdatum till ekonomisystemet vid export av projekt och/eller arbetsorder. Inställningen finns i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox / Visma eEkonomi” och valet visas när ni har valt ”Uppdatera datum i Fortnox/Visma ekonomi” och heter ”Skicka inte slutdatum”. 

Kunder – ”filter-rad” i listan

Nu har vi lagt till samma filtreringsmöjligheter till ”Kunder” som på många andra ställen där man kan filtrera på varje kolumn i listan/tabellen.

Leverantörsfakturor – kontrollera projektets status i Fortnox

För att man ska kunna attestera (eller bokföra) en leverantörsfaktura som hör till ett projekt i Fortnox så krävs:

 • att det finns ett startdatum som är innan eller lika som fakturadatumet 
 • att projektet är i status: ”Pågår”
 • om det finns ett slutdatum på projektet så måste det vara efter eller lika som fakturadatumet 

Detta har gjort vissa av våra kunder lite frustrerade då det ibland inte har varit möjligt att exportera  en leverantörsfaktura pga ”begränsningarna” ovan. Nu har vi dock lagt till en kontroll av projektet i Fortnox och om det är så att det kommer att bli problem pga någon av begränsningarna så ger vi möjligheten att direkt kunna ändra projektet i Fortnox.

Leverantörsfakturor – stoppa dubbletter vid tolkning

Innan så fanns inget sätt att stoppa dubbletter (ex. om en leverantör skickar samma lev., faktura två gånger) vid tolkning av leverantörsfakturor men nu har vi lagt till den möjligheten. Inställningen finns i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor -> Fakturatolkning” och heter ”Stoppa dubbletter”. Här finns även möjligheten att ange en emailadress för att bli notifierad när en eventuell dubblett dyker upp.

Leverantörsfakturor – enkelt att gå igen om en lista av lev. fakturor

Nu finns möjligheten att gå igenom en lista av lev. fakturor utan att behöva gå tillbaka till själva listan. När man går in på en leverantörsfaktura från en lista så kommer man ha möjlighet att gå bakåt eller framåt i listan genom att ”pila” sig framåt eller bakåt.

Leverantörsfakturor – ladda ner alla PDF:er i en enda PDF

Om ni vill ladda ner alla bifogade PDF:er på ett antal leverantörsfakturor så är det möjligt nu. Välj minst en leverantörsfaktura och sen ”Exportera -> Ladda ner bifogade PDF:er”.

Löner – skicka arbetsordernummer istället för projektnummer

Nu finns en inställning för att skicka arbetsordernummer istället för projektnummer om både projekt och arbetsorder finns på det som exporteras till ett lönesystem. Markera ”Skicka arbetsordernummer istället för projektnummer om både projekt och arbetsorder finns på det som exporteras” i ”Inställningar -> Löner”.

Stämplad tid – notifiering till ”ej instämplad”

Användare som ej har startat stämpelklockan kan nu få en notifiering. Ställ in detta i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Stämpla”.

Övrigt

 • Artiklar – en artikel som skapas från leverantörsfaktura kommer nu att belasta kostnad ifall man har satt att själva lev. fakturan inte ska belasta kostnaden
 • Artiklar/Tider/etc – artikelnummer får nu inte innehålla mellanslag om man har integration med Fortnox (detta eftersom att Fortnox inte tillåter detta)
 • Fakturering – Björn Lundén – fakturarad (max 80 tecken in kolumnen benämning ) – tecken utöver de 80 ska komma som en textrad under artikel/tiden
 • Fortnox – när ett fält raderas i Seven Time så ska det även raderas i Fortnox
 • Kunder – eventuell fastighetsbeteckning samt märkning syns nu på första sidan när man är inne på en kund
 • Kunder – Kontaktpersoner – länka kundnamnen i listan
 • Leverantörsfakturor – ny konteringsmall ”Standard med avrundning”
 • Leverantörsfakturor – om en arbetsorder är kopplad så syns även arbetsordernumret 
 • Projekt – vid klick på adressen öppnas maps
 • Självfaktura – utländsk valuta – visa vald valuta
 • Tider – visa flaggan ”Ej faktureringsbar” i appen
 • Tider – visa en varning om man har valt att ange både ”Lönekod” och ”Löneart” på en Tidkod

 

Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email