Uppdatering 19 maj 2024

Seven Time Nyheter
Sedan förra uppdateringen har vi hunnit med att träffa kunder på Nordbygg, tack för att ni tittade förbi! Vi har ju dock hunnit med en hel del programmering också och den här uppdateringen innehåller många förbättringar på leverantörsfakturor och även (äntligen) försättsblad/slutsida på offerter! Se nedan för detaljer. OBS! Mobilapparna kommer, som vanligt, några dagar efter "webbuppdateringen" så det blir runt 22-23 maj.

Arbetsorder – datum för artiklar i arbetsordern

Vi har lagt till en inställning som gör att datum på en arbetsorder alltid har samma datum som eventuellt startdatum på arbetsordern. Aktivera detta i ”Inställningar -> Arbetsorder”, fältet: ”Datum för artiklar ska vara samma som startdatum”.

 

 

Artiklar – stöd för HBV-avtal

Vi har lagt in stöd för att hantera ett HBV-avtal och det är Ahlsell VVS. Gå till ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Grossister” och lägg till att ni vill använda ”HBV Ahlsell VVS” och därefter laddar ni upp ert rabattbrev i ”Importera avtal”.

 

 

Checklistor – fördefinierat fält för maskin

Nu finns en ny fördefinierad variabel: ”Maskin – Serienummer”. Den fungerar för checklistor på maskiner samt på arbetsordrar. Dessutom så fungerar de fördefinierade variablerna för ”Maskin”, dvs: ”Maskin – Namn”, ”Maskin – Nummer” och ”Maskin – Nummer+Namn” nu även på arbetsorder.

 

 

Frånvaro – behörighet för att se andras frånvaro

Vi har gjort om hur behörigheten för att se och ändra andras frånvaro. Från en enda behörighet: ”Se och ändra frånvaro för alla” till att nu ha ”Ändra frånvaro för alla” och ”Se frånvaro för alla”. Dessa finns i sektionen ”Tider” (”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”).

 

 

Leverantörsfakturor – automatisk import varje natt

Nu finns möjligheten att automatiskt importera nya leverantörsfakturor från ert ekonomisystem in i Seven Time. Funktionen aktiveras i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor”, fältet: ”Använd automatisk import”.

Om ni använder Fortnox så har ni ytterligare en inställningsmöjlighet och det är ”Fakturastatus” som kan ha värdet ”Alla”, ”Obetalade”, ”Ej bokförda”, ”Bokförda, ej betalade” och ”Fult betalade”.

Ange en emailadress (eller flera, kommaseparerade) i fältet ”Skicka statusrapport efter importen till” så kommer Seven TIme att skicka en summering av importen när det den är gjord (notera att den endast skickas om det har funnits någon lev. faktura att hantera).

 

Hur fungerar funktionen?

  • Seven Time tittar på ändrade fakturor sedan senaste automatiska importen. (Vid första importen så tittar man ett dygn tillbaka och normalt sett så är det ju alltid ett dygn tillbaka). Seven Time tar hänsyn till eventuell filtrering på fakturastatus/bokföringsstaus (endast Fortnox) samt inställningen ”Visa endast projektkonterade fakturor”. 
  • Endast nya/ändrade fakturor som inte finns i Seven Time sedan innan importeras

 

 

Leverantörsfakturor – förbättringar vid import

Vi har gjort om importen av lev. fakturor så att importen inte startar direkt utan man kan först göra eventuella ändringar i filtreringen och sen väljer man ”Hämta fakturor”. Under tiden som fakturor hämtas så kan man avbryta processen.

Dessutom så kan man nu välja att filtrera på fakturadatum samt för Fortnox så går det att filtrera på ”fakturastatus”/”bokföringsstatus”.

 

 

Leverantörer – leverantörstyper

Nu finns möjligheten att ha leverantörstyper. Lägg till olika leverantörstyper i inställningarna (”Inställningar -> Leverantörer”) och sen så väljer man en leverantörstyp när man är inne på en leverantör. Det går även att sätta en leverantörstyp på flera leverantörer samtidigt.

Om ni använder er av leverantörstyper så kommer ni även ha möjligheten att gruppera era kundfakturor på ”leverantörstyp” när man är i ”Generera faktura”.

 

 

Leverantörsfaktura – valmöjlighet att projekt inte följer med till Fortnox

För leverantörsfakturor så har vi inte haft samma möjlighet som på kundfakturor,, dvs: ”Skicka med projektnummer i faktura” utan projektet har alltid skickats om det har funnits något. Nu är detta åtgärdat och inställningen finns i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor”, sektionen ”Export till ekonomisystem”.

 

 

Löner – lönekod på egna fält för tider

Om ni har egna fält på tider av typen ”Ja/Nej” eller ”Numerisk” så kan ni konfigurera att registreringar ska skickas till lönesystem. Konfigurera detta i ”Inställningar -> Tider -> Fält”, klicka på ett eget fält eller skapa ett nytt, typ ska vara ”Ja/Nej” eller ”Numerisk” och då kommer en ny sektion att finnas: ”Export till lönesystem”.

 


Offerter – Försättsblad/slutsida

Nu finns möjlighet att lägga till ”försättsblad” och ”slutsidor” till offerter. Man lägger in försättsblad och slutsidor i ”Inställningar -> Offerter -> Mallar försättsblad, slutsida” och därefter så väljer man vilka försättsblad/slutsidor som man vill ha på de olika offertmallarna (”Inställningar -> Offerter -> Mallar”), flikarna: ”Hantera försättsblad” och ”Hantera slutsida”.

I ett försättsblad/slutsida så kan man lägga in en bakgrundsbild och text. Notera att bakgrundsbilden ska vara i A4-format för att det ska bli bra. 

 

Texten kan vara helt statisk eller så har man även möjlighet att lägga in variabler. Välj i så fall ”Fördefinierade variabler” och sen så kan man välja vilken variabel som ska läggas in:

 

 

 

Övrigt

  • Fakturering – nu går det att registrera IBAN i inställningarna för att skicka ”E-faktura” (”Inställningar -> Integrationer -> E-faktura”)
  • Leverantörsfakturor – eventuellt skapade artiklar tas bort om man väljer ”Ersätt” vid import från Fortnox
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email