Uppdatering 19 juni 2021

Seven Time Nyheter
Sista uppdateringen innan sommaren innehåller en mängd förbättringar. Vi inför t.ex. tidkoder i Seven Time för att utveckla tidsregistreringen. Vi har gett checklistorna ett rejält lyft, påminnelsefunktion på Stämpla/Timer, zoomfunktion i bilder och en hel del annat smått och gott! OBS! Mobilapparna kommer att vara uppdaterade med de nya funktionerna runt 23-24 juni.

Tider – nytt fält: Tidkod

Nu finns ett nytt fält på tider som heter ”Tidkod”. Tidkoder är ett bra sätt att hantera ex. ”normaltid” och ”övertid”. På en tidkod så kan man sätta kostnadsfaktor och prisfaktor samt även ange vilken lönekod som ska skickas över till lönesystem för tid som är registrerad med en viss lönekod. 

Inställningarna för Tidkoder finns i ”Inställningar -> Tidkoder”.

Läs mer om tidkoder här.

Behörighet – mer finkornighet på ”Skapa och se andras registreringar”

Innan denna uppdatering så har det funnits en behörighet som hette: ”Skapa och se andras registreringar”. Om en roll hade den behörigheten så kunde en användare med den rollen skapa tider åt någon annan och även Se/Ändra/Ta bort tider som var registrerade av någon annan användare.

Nu har vi delat upp den behörigheten till dessa:

 • Skapa registreringar åt andra
 • Se andras registreringar
 • Ändra andras registreringar
 • Ta bort andras registreringar

Vilket innebär att ni kan sätta att en roll exempelvis endast ska kunna se andras registreringar eller att de ska kunna ändra men inte kunna ta bort.

Externa vyer – mobilanpassade

Alla ”vyer” som man kan se med en extern länk är nu mobilanpassade. Så om en kund till er använder en mobil enhet och klickar på en extern länk för att titta på ex. en offert så kommer offerten att anpassas till storleken på enheten. Det är dessa vyer som har anpassats:

 • Offert
 • ÄTA
 • Checklista
 • Dagbok
 • Kundrapport
 • Avvikelse
 • Beställning
 • Betalningsplan

Exempel på offert som visas i en mobil enhet 

mceclip1.png

Checklistor – ny meny i Inställningar

Checklistor finns nu tillgängligt i ”Inställningar -> Checklistor”. Där väljer ni var ni vill använda er av checklistor (arbetsorder, projekt, dokument och/eller maskiner). På en specifik checklista så anger ni sedan var den checklistan ska vara tillgänglig (arbetsorder, projekt, dokument och/eller maskiner).

Checklistor – design med drag-och-släpp

Nu blir det avsevärt mycket enklare att skapa en checklista då vi har lagt till möjligheten att designa dessa med ”drag-och-släpp” (drag-n-drop). Designen finns tillgänglig genom att gå in på en checklista och sen klicka på ”Design”.

mceclip2.png

Maskiner – checklistor

Nu kan man lägga in checklistor på maskiner. Aktivera detta i ”Inställningar -> Checklistor”. Därefter är det bara att skapa nya checklistor och markera att de ska användas på maskiner.

Det finns även två behörigheter kopplade till detta i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen ”Maskiner”:

 • Maskiner – Checklistor – om man ska kunna se och lägga till checklistor på maskiner
 • Kan se andras checklistor – om man ska kunna se checklistor som är skapade av någon annan

Artiklar – återkommande artiklar

Om ni har behov av att skapa artiklar enligt en schema, ex: varje månad så ska artikeln ”Hyra” skapas på kunden ABC så går detta att göra nu. Funktionen finns i ”Inställningar -> Artiklar -> Återkommande artiklar”. För att skapa en återkommande artikel så väljer man enligt vilket schema artikel ska skapas samt vilken artikel som ska skapas. 

mceclip3.png

Avtalsfakturering – notifiering x dagar innan kommande period

Nu går det att ställa in så att en notifiering skickas x antal dagar innan en kommande period för avtalsfakturering. Inställningen görs i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Fakturering”, notifieringen: ”Avtalsfakturering – Påminnelse om kommande fakturering”.

Arbetsorder – Notifiering vid ändring av arbetsledare

Nu går det att ställa in så att en notifiering skickas när en arbetsledare sätts eller ändras på en arbetsorder. Inställningen görs i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Arbetsorder”, notifieringen: ”Arbetsledare ändrades”.

Fakturering – olika ”betalningsvillkor” beroende på typ av kund

Nu går det att ställa in olika betalningsvillkor beroende på om kunden är ”Företag” eller ”Privat”. Detta finns tillgängligt i ”Inställningar -> Fakturering -> Allmänt”, fältet ”Betalningsvillkor (standard)”. 

Tider/Stämpla – Frånvarokategorier i en egen flik

Frånvarokategorier finns nu tillgängligt i ”Inställningar -> Tider -> Frånvarokategorier” om ni inte använder er av Stämplamodulen och i ”Inställningar -> Stämpla -> Frånvarokategorier” om ni använder er av Stämplamodulen.

Stämpla – möjligt att ändra ”starttid”

När man stämplar ut och har behörigheten ”Stämpla -> Kan ändra stämplingar” så finns möjligheten att ändra tiden för ”instämpling”. Klicka på ”Ändra” och ändra tiden.

mceclip4.png

Timer/Stämpla – påminnelse

För Timer (vanlig tid) och Stämpla så kan man nu konfigurera att en påminnelse ska skickas ut om användaren har glömt att stänga av timern / stämplingen. 

Timer
Inställningen finns i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Tider”, notifieringen: ”Påminnelse att stoppa timern”

Stämpla
Inställningen finns i ”Inställningar -> Notifieringar”, sektionen ”Stämpla”, notifieringen: ”Påminnelse att stämpla ut”

Dokument – Bilder – Zoomfunktion

Nu är det möjligt att zooma när man tittar på en bild.

Övrigt

 • Arbetsorder – fältet ”E-post” finns nu i adressen i ”Använd annan plats”
 • Artiklar – kundens adress kan väljas som kolumn i listor med artiklar
 • Checklistor – nytt fält: ”Nuvarande användare”. När en checklista skapas på ex. en arbetsorder så fylls det här fältet i med namnet på den inloggade användaren.
 • Hjälp – när man söker i ”Hjälp” inifrån Seven Time så visas inte artiklar från ”Uppdateringar” längre
 • Kundportal – för arbetsordrar så finns nu ”Namn” och ”E-post” tillgängligt i sektionen ”Plats”
 • Leverantörsfakturor – inställning att endast ta med projektkonterade fakturor vid import (”Inställningar -> Leverantörsfakturor”)
 • Objekt – modulen ska börja att kosta pengar från 2021-07-01
 • Tider – om tid registrerar på en tidskategori som är ”Maskintid” så visas vilken maskin det är när man är inne i ett projekt och tittar i ”Tidsåtgång” -> ”Arbetad tid” (innan så visades endast namnet på tidskategorin där)
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email