Uppdatering 19 december 2020

Seven Time Nyheter
Årets sista uppdatering är på plats! Den här gången med en ny kostnadsfri modul: Byrå. Den kan användas för att ni som redovisningsbyrå enkelt ska kunna logga in i era kunders Seven Time. Dessutom så har vi förbättrat hanteringen av husarbete avsevärt. Läs mer här nedan.

Byrå – ny modul

Byrå är en kostnadsfri modul som ger redovisningsbyråer (och andra typer av partners) möjlighet att med enkelhet logga in i sina kunders Seven Time konton.

Om ni är en byrå/partner så aktiverar ni den här funktionen genom att aktivera ”Byråmodul” i ”Inställningar -> Moduler” och anger därefter er kontaktperson i ”Inställningar -> Byrå/partner”. Därefter hittar ni era samarbeten i menyn ”Byrå/partner” efter att en partner har lagt till ett samarbete med er.

Själva kopplingen mellan byrå/partner och kund (samarbetet) görs av partnern/kunden genom att gå in ”Inställningar -> Samarbeten”. Där söker ni fram er byrå/partner på organisationsnummer och väljer även vilken användarroll som er byrå ska ha när de loggar in i ert system.

 

Artiklar – möjligt att sätta antal efter formel

Nu är det möjligt att konfigurera artiklar så att en formel används för att räkna ut ”Antal”. Ni anger vilka fält som kunna anges och formeln för hur antalet ska räknas ut. Detta görs genom att öppna en artikel i artikellistan och sätta ”Ja” på ”Antal från formel”. Därefter klickar ni på länken ”Visa / Ändra formel” för att kunna definiera fält och formel. Nedan ser ni ett exempel på fälten ”Bredd” och ”Höjd” där antalet kommer att bli Höjd * Bredd.

 

Hantering av husfakturor (ROT/RUT/Grön teknik)

I ”Fakturering” så finns nu ytterligare en flik: ”Husarbete” (om ni använder er av det). Där kan ni se era husfakturor och status på dessa: ”Ej ansökt”, ”Ansökt”, ”Betalda (SKV)”. Här kan ni även ladda ner en fil som ni sedan kan ladda upp i Skatteverkets E-tjänst för att begära utbetalning på husarbete.

 1. Notera! I samband med uppdateringen så uppdaterades befintliga ROT/RUT fakturor som var skapade från och med 2020-01-01 enligt följande:
  Fullt betalda fakturor kan hittas i ”Betalda (Skv)”
 2. Fakturor som är delbetalda kan hittas i ”Ej ansökt”. Detta eftersom att vi inte vet om de är ansökta ännu. Det är dock enkelt att ändra status till ex. ”Ansökt” genom att markera de som ni vill ändra och sen välja ”Ändra” -> ”Status” -> ”Ansökt”.

 

Ny hantering av husavdrag på fakturor/offerter

I och med att det nu finns möjlighet att ladda ner filer för att sedan begära utbetalning från Skatteverket så behövde vi komplettera hur husarbete ”markeras” i fakturor och offerter. Nu ska man markera ”Arbetskostnad” i kolumnen med ett hus och vilken typ av husarbete det är i kolumnen med ett ”T”. Om kryssrutan för arbetskostnad inte är markerad så innebär det att det är materialkostnad. Här kan ni även välja om det är en ”Övrig kostnad”.

 

Nya rut-tjänster från 2021

Från 2021-01-01 så finns fyra nya rut-tjänster som vi har lagt till stöd för:

 • Möblering
 • Tillsyn av bostad
 • Transporttjänster
 • Tvätt och vård av kläder

För tvätt och vård av kläder och transporttjänster ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det totalt debiterade beloppet på fakturan. Skattereduktionen ska sedan räknas ut med 50% av den schablonberäknade arbetskostnaden. Detta innebär att köparen har rätt till skattereduktion på 25% på det totalt debiterade beloppet på fakturan för ovanstående tjänster. För övriga tjänster beräknas skattereduktionen till 50% av arbetskostnaden.

 

Fakturering – ”Grön teknik” – ny typ av faktura

En ny typ av faktura för att hantera det nya stödet för investeringar i ”grön teknik” har lagts till. Aktivering sker i ”Inställningar -> Fakturering -> ROT/RUT”, fältet: ”Stöd att fakturera grön teknik”.

Tjänsterna som finns för grön teknik är:

 • Solceller
 • Lagring egenproducerad el
 • Laddningspunkt elfordon

Reglerna är dessa

 • Köparen kan dra av 15% av de totala material- och arbetskostnaderna för installation av solceller.
 • Köparen kan dra av 50% av de totala material och arbetskostnaderna för installation av lagring av egenproducerad el och installation av laddningspunkt elfordon.
 • Köpare kan få som mest 50 000 kronor i grönt avdrag

 

Ordererkännande – större flexibilitet

Om ni använder er av ordererkännanden via EDI så ska ni idag välja om referensen som finns på ordererkännandet ska matchas mot arbetsordernummer eller projektnummer. Om det inte blir någon matchning så hamnar ordererkännandet i ”Ej importerade”. Om ni har matchning på arbetsordernummer så kunde ni därefter öppna ordererkännandet och välja arbetsorder. Nu kan ni även välja projekt när ett ordererkännande ändras vilket möjliggör att ni kan lägga in ett ordererkännande på ett projekt även fast ni har matchning på arbetsorder i inställningarna.

 

Ny behörighet för ”Skapa och se andras frånvaro”

Nu finns en ny behörighet för att skapa och se andras frånvaro. Den finns i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen: ”Tider”.

 

Dagbok – tidskategori och start-/sluttid

I Dagbok så kan ni nu välja att visa tidskategori och start-/sluttid på tider. Inställningen görs i ”Inställningar -> Byggdagbok”.

 

Övrigt

 • Om en tid är lönebearbetad så går det nu att ändra pris på den
 • Om en notifiering har gått iväg för ”Offerten har öppnats” så visas det med en ikon i listan med offerter
 • Klarmarkering – när man är i veckovy så sätts det initiala datumet till dagens datum om man det just nu är mån-tors
 • Artiklar – vid val av ”Egna artiklar” så kan man nu söka på en ”delsträng” av artikelnumret även om det inte är från början av artikelnumret
 • Checklistor – fördefinierade fält, nytt fält: Arbetsledare

Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email