Uppdatering 18 november 2023

Seven Time Nyheter
Skåne överraskar med underbart vinterväder och vi passar på att släppa en uppdatering med väldigt många fina funktioner. Bland annat fakturering i apparna, A conto fakturering, bättre sökning på artiklar och mycket mer. Läs nedan för alla detaljer. OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 22-23 november.

Artiklar – bättre sökning i ”Grossisters artiklar”

Tidigare när man sökte efter en grossists artikel, ex: ”svart radiator” så fick man endast matchning på artiklar som hade exakt ”svart radiator” i namnet. Nu kan ”svart” och ”radiator” finnas var som helst i artikelnamnet för att det ska bli en matchning.

 

 

Artiklar – välj fler artiklar på en gång

Vi har förbättrat hur man registrerar artiklar på projekt, arbetsordrar, etc genom att introducera en ”kundvagn” i dialogen där man väljer en artikel. Notera att man enkelt kan välja en enda artikel på samma sätt som tidigare genom att klicka på artikelnumret/artikelnamnet.  

 

 

Artiklar – flytt av flera artiklar till en annan arbetsorder/projekt

Vi har lagt till möjligheten att flytta flera artiklar på en gång till en arbetsorder eller projekt. Funktionen finns tillgänglig under fliken ”Artiklar” på projekt och arbetsorder, välj vilka artiklar som ska flyttas, välj ”Ändra -> Ändra valda” och ange sedan arbetsorder och/eller projekt.

 

 

Objekt – sökfunktion när man väljer ett objekt 

När man väljer ett objekt inne på en arbetsorder eller projekt så finns det nu en flik där man kan göra en sökning efter ett objekt. 

 

 

Artiklar – Artikellista – ny kolumn – ”Påslag på inpris”

Nu finns kolumnen ”Påslag på inpris” tillgänglig i alla listor/tabeller som visar registrerade artiklar. Detta kräver naturligtvis att ni använder er av ”Påslag på inpris”.

 


Fakturering – fullt tillgänglig i apparna

Nästan allt som finns i vanliga webbläsarversionen av Seven Time finns även i mobilversionen och nu finns även tillgång till fakturering i mobilen. Vi har inte hunnit fixa flikarna ”Kundfordringar”, ”Avtalsfakturering” och ”Husarbete” men i övrigt så är funktionaliteten likadan som i webbversionen vilket innebär att ni kan se statistik, se alla fakturor, skapa/generera/ändra fakturor, skicka fakturor, registrera betalningar och mycket annat.

 


Fakturering – skicka arbetsordernummer till Fortnox

En ny inställning finns i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox”: ”Skicka arbetsordernummer istället för projektnummer om både projekt och arbetsorder finns på fakturan” (den syns om ”Skicka med projektnummer i fakturan” är valt). Vad den här funktionen gör framgår av namnet. 🙂

 


Kunder – Automatisk hämtning av kunduppgifter 

Vid registrering av nya kunder så kan ni ange organisationsnummer eller personnummer och därefter flytta bort från fältet, då kommer Seven Time att hämta namn och adress för företaget/personen. Aktivera den här funktionen i ”Inställningar -> Kunder”, fältet: ”Automatisk hämtning av grunddata för företag och privatpersoner”.

 

 

Planering – Användare – Arbetsorder – sökfunktion

Nu finns ett sökfält i ”Planering -> Användare”, fliken ”Arbetsorder” till höger. Detta gäller alltså när ni har inställt ”Placering på undervy”: ”Höger”.

 

 

Projekt – A conto fakturering

Nu finns stöd för att använda A conto fakturering på projekt. Detta ger er möjlighet att lägga in delfaktureringar på givna datum (en ”Faktureringsplan”) som sedan avräknas mot en slutfaktura. Man kan endast ha en ”faktureringsplan” men i den så kan man ett antal delfaktureringar, slutfaktura för dem, ett antal nya delfaktureringar, slutfaktura för dem osv.

Avräkningen på en slutfaktura sker så här: Debitering för all registrerad tid samt utlägg på projektet fram till och med slutfakturans datum summeras. Från den summan dras de delfaktureringar som har skett från senaste slutfakturan fram till denna slutfaktura. Slutfakturans belopp kan alltså även bli minus, en kreditfaktura.

Inställningar: Om ”Faktureringsmetod” inte är något med ”Fast pris” på ett projekt så kan man välja att ”A conto fakturering” ska användas. Det valet finns tillgängligt under där man väljer vilken faktureringsmetod som gäller för projektet. (Notera att modulen ”Fakturering” krävs för den här funktionen)

Fakturaplanen kan visas/ändras i:

 • Fliken ”Översikt” på projektet (till höger om ”Faktureringsmetod”)
 • Fliken ”Fakturor” på projektet
 • ”Fakturering -> Generera faktura” när man har valt att visa det som finns ofakturerat för ”Projekt”

Fakturering av ett projekt som använder sig av ”A conto” fakturering ska alltid göras från ”Fakturingsplanen” som finns på projektet. Vid varje rad finns en meny med valet ”Fakturera”.

 

 

 

Rapporter – fakturerat/ofakturerat belopp vid specifikt datum

I rapporterna: ”Utfall per projekt (Löpande)” och ”Pågående projekt – löpande” (”Rapporter -> Statistik”) så kan man välja datum/datumintervall. Där har vi haft ett problem att sådant som är ofakturerat vid periodslutet/det valda datumet står som fakturerat pga att det har blivit fakturerat efter den valda perioden/datumet. Exempel med rapporten: ”Pågående projekt – löpande”:

 1. Vi har en registrerad tid på ett löpande, pågående projekt. Datum: 2023-10-15
 2. Tiden är med i en faktura som skapades 2023-11-05
 3. I rapporten ”Pågående projekt – löpande” så anger vi datumet 2023-10-31

Tidigare: priset från tiden fanns med i kolumnen ”Fakturerat”.

Nu: priset från tiden finns inte med i kolumnen ”Fakturerat”.

 

 

Övrigt

 • Arbetsorder – när man skapar en arbetsorder så måste man ha tillgång till eventuellt projekts dokument för att kunna lägga in dem i arbetsordern
 • Attestering – vid attestering av tider så visas eventuell arbetsorder nu i en kolumn (gäller om man inte använder sig av attestflöde för tider)
 • Checklistor – nytt fördefinierat fält: ”Kundens telefonnummer”
 • Checklistor – nytt fördefinierat fält: ”Projektets objekt”
 • Checklistor – sektionen med de olika fälten ligger nu kvar även när man scrollar nedåt
 • Fakturering – tydligare information om att en helt ny faktura skapas om man exporterar en redan exporterad faktura till ekonomisystemet
 • Kunder – eventuell emailadress visas i listan i apparna
 • Leverantörsfaktura – nu är det möjlig att lägga till noteringar på en fakturerad leverantörsfaktura
 • Leverantörsfakturor – sektionen ”Noteringar” och sektionen ”Attestering” har nu bytt plats så att ”Noteringar” kommer innan ”Attestering”
 • Maskiner – eventuell notering visas när man hovrar över en aktivitetslogg
 • Ordererkännande – Summering av belopp på ordererkännanden i listan
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email