Uppdatering 18 mars 2023

Seven Time Nyheter
En ny månad = en ny uppdatering av Seven Time! Den här gången så har vi förbättringar på leverantörsfakturor och checklistor men även mycket annat. Se nedan för alla detaljer, OBS! Notera att apparna kommer att vara tillgängliga med de nya funktionerna troligtvis onsdag eller torsdag i denna veckan

API – skapa Frånvaro

Nu är det möjligt att skapa frånvaro via vårt API. Se dokumentationen för API:et hr: https://docs.seventime.se

Checklistor – förbättrad tabell

I tabeller på checklistor så har vi har lagt till möjligheten att ange bredd på kolumner samt att man kan konfigurera olika typer av innehåll i de olika kolumnerna.

Bredden på kolumnerna anges i procent och för bäst resultat ska summan av kolumnbredderna vara 100%.

De kolumntyperna som man kan använda sig av är:

 • Text
 • Numerisk
 • Checkboxar
 • Enval
 • Flerval
 • Datum

För att ha möjligheten att sätta bredd samt kolumntyp så ska ni markera ”Använd avancerad konfiguration”. Därefter så kan ni konfigurera de olika kolumnerna.

Dagbok – möjligt att lägga till checklista

Om ni har behov av att ha checklistor i dagböcker så är det möjligt nu. För att det ska fungera så behöver ni sätta ”Ska användas i” till ”Dagbok” i konfigurationen av checklistan. Om det finns minst en checklista som har ”Ska användas i” = ”Dagbok” så kommer en ny sektion, Checklistor, att finnas tillgänglig på dagböckerna (notera att dagboken måste sparas innan sektionen visas).

Dagbok – ändra status på flera samtidigt

I listan med dagböcker så kan ni nu välja flera och ändra status på dessa på en gång.

Dokument – dokument från arbetsordrar i projekt

Nu har ni möjlighet att se dokument från arbetsordrar när ni är inne i fliken ”Dokument” på ett projekt. Aktivering av funktionen görs i ”Inställningar -> Projekt -> Dokument” där man kan välja ”Visa dokument från arbetsordrar?” samt ”Visa arbetsordrar som mappar?”.

”Visa dokument från arbetsordrar?” gör så att funktionen aktiveras och eventuella dokument från arbetsordrar som hör till ett projekt visas.

”Visa arbetsordrar som mappar?” markerar ni om ni vill att arbetsordrarna ska visas som ”mappar”.  Om den inte är markerad så visas alla dokument under varandra med arbetsorder som en kolumn. 

”Visa arbetsordrar som mappar?” är markerad

”Visa arbetsordrar som mappar?” är inte markerad

Fortnox – möjlighet att kunna upprätta en integration med servicekonto

Fortnox har lagt till möjligheten att upprätta en integration med ett så kallat servicekonto och ni har även Seven Time stöd för detta. Ni kan välja att skapa integrationen med ett ”servicekonto” eller ett användarkonto. Ett servicekonto är inte kopplat till en riktig användare och har fler behörigheter. Detta val är lämpligt när man önskar att händelser inte ska kopplas till en specifik användare. Du måste vara systemadministratör i Fortnox för att kunna aktivera servicekonton.

Notera! Om ni har en fungerande integration så behöver ni inte göra någon ändring men om ni hellre använder er av servicekonto så är det bara att gå till ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox” och välja ”Förnya integrationen”.

Lager – lagerplats visas

Om man har valt ett specifikt lagerställe (alternativt att det endast finns ett lagerställe) samt att lagerplats används så visas lagerplats nu i en kolumn.

Leverantörsfakturor – ytterligare fält i tolkning

I tolkningen av leverantörsfakturor så kan vi nu hämta ytterligare fält: yourOrderNumber samt yourReference. Detta används för att eventuellt koppla leverantörsfakturan till ett projekt eller en arbetsorder. 

Leverantörsfakturor – leverantörsskulder

Nu finns en ny flik ”Lev. skulder” där ni kan se leverantörsskulder från ett visst datum. Fliken visas endast om ni har markerat ”Möjlighet att ange betalningsdatum på en lev. faktura” i inställningarna.

Leverantörsfakturor – nya vyer: ”Betalade” och ”Ej konterade”

Två nya vyer har lagts till:

 • ”Betalade” – visas om ”Möjlighet att ange betalningsdatum på en lev. faktura” har markerats i inställningarna
 • ”Ej konterade” – visas om ”Använd kontering” samt ”Möjlighet att markera en lev. faktura med ”Kontering klar”” har markerats i inställningarna.

Offert – olika villkor i offertmallar

Nu finns möjligheten att ange andra offertvillkor än det som finns angivet i ”Inställningar -> Offerter -> Villkor”. Detta kopplas till en offertmall och man kan ställa in detta genom att klicka på ”Inställningar” när man är inne på en offertmall.

Maskiner – manuell debiteringsmodell

Om man använder manuell debiteringsmodell vid registrering av tid på en tidskategori som är markerad som ”Maskintid” så har vi gjort några förbättringar:

 • De olika värdena visas i kolumner i ”Rapporter -> Tider -> Avancerat”
 • I ”Löner -> Löneunderlag” så visas de som kolumner
 • I inställningarna för debiteringsmodellen ”Inställningar -> Maskiner -> Debiteringsmodeller” så kan man ange en lönekod. Om det finns en lönekod så kommer registreringar att exporteras till lönesystem. 

Planering – förbättring vid hovring

När man hovrar över något i planeringen så visas relevant information. Nu har vi lagt till ytterligare information:

 • deltidstilldelningar
 • taggar
 • adress/leveransadress

Övrigt

 • Artiklar – Utskrift QR-kod ska visa lagerplats
 • Uthyrning – möjlighet att ändra datum med drag-n-drop i ”Uthyrningar -> Planering”
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email