Uppdatering 18 februari 2023

Seven Time Nyheter
Uppdateringen för februari är på plats med många förbättringar. Bland annat möjligheten att registrera tider, artiklar, körningar, osv från ett enda ställe ("Registrera"). Se nedan för alla detaljer, OBS! Notera att apparna kommer att vara tillgängliga runt onsdagen 22 februari.

Arbetsorder – E-post och PDF mallar

Några nya variabler kan nu användas när E-post och PDF-mallar skapas (”Inställningar -> Arbetsorder -> E-post/PDF”) De nya variablerna är:

 • {{workLeaderPhone}} – Visar telefonnummer för arbetsledare
 • {{workLeaderEmail}} – Visar e-post för arbetsledare
 • {{expensesWithInventoryInfo}} – Visar artikar i en tabell med de här kolumnerna:
  • Artikelnummer
  • Artikelnamn
  • Antal
  • Enhet
  • Lagerställe
  • Lagerplats (om sådan används)

Gruppering av variabler

Det har under åren blivit en hel del variabler som man kan använda för att skapa E-post och PDF-mallar och nu var det dags att snygga till det lite. Vi har nu gjort så att variabler grupperas istället för att ha en enda lång lista.

mceclip0.png

Arbetsorder – Signering – namnförtydligande

I signeringsfunktionen som finns på arbetsorder så har vi lagt till möjligheten att fylla i ”Namnförtydligande”.

Användare – egna fält

Nu finns egna fält även på användare! Konfigurationen görs i ”Inställningar -> Användare -> Fält” och därefter så kan man fylla i de egna fälten på respektive användare och det går även att visa egna fält i tabellen/listan med användare, samt att få med dem vid export.

Egna fält – man ska kunna arkivera värden i en ”Dynamisk lista”

I egna fält för tider och artiklar så finns två typer som tillåter att värden läggs till ”dynamiskt”. Nu finns möjlighet att även arkivera värden så att de inte visas i framtiden.

mceclip1.png 

Fakturering – konto på fakturarader

Nu finns möjlighet att lägga till konto på fakturarader. För att kunna göra detta så krävs att ni har minst ett konto i ”Inställningar -> Kontoplan” samt att ”Använd kontering” är valt i ”Inställningar -> Fakturering”.

Eventuellt valda konton kommer att följa med vid export till Fortnox och Björn Lundén. (Visma eEkonomi har inte stöd för detta).

Det finns även möjlighet att se konton som en kolumn i tabellen/listan med fakturor samt att få med konton vid export till Excel/CSV.

mceclip2.png

Fakturering – vid export (Excel/CSV) så ska endast synliga kolumner vara med

Exporten av fakturor från tabellen/listan (”Fakturering -> Fakturor”) har gjorts om till att endast ta med synliga kolumner. Dessutom så har export till Excel lagts till. Tidigare fanns endast export till CSV, vilket går att öppna i Excel men vissa kunde ha problem med öppning.

Lager – Flytta mellan lagerställen med hjälp av QR-kod

I appen så går det nu att skanna en QR-kod för att välja vilken artikel som ska flyttas mellan lagerställen.

Leverantörsfaktura – Notering till fakturering

När man genererar en faktura där det finns en leverantörsfaktura som ska vidarefaktureras så kan ni välja att få med fältet ”Notering” från lev. fakturan in på fakturaraden.  

mceclip3.png

Leverantörsfaktura – nytt fält för betaldatum

Vi har lagt till möjligheten att ange ett betalningsdatum på leverantörsfakturor. Det anges genom att gå in på lev. fakturan och det finns möjlighet visa en kolumn: ”Betaldatum” i tabellen/listan med lev. fakturor. Kolumnen finns även med vid export till Excel/CSV.

mceclip4.png

Leverantörsfakturor – attestdatum i tabell/lista

Nu går det att se datum för när attest gjordes (eller när ett attestflöde slutfördes) i tabellen/listan med lev. fakturor. Kolumnen heter ”Attestdatum” och den finns även med vid export ifall den är synlig i tabellen/listan när man väljer att göra en export.  

Leverantörsfakturor – ”Kontering klar”

Vi har lagt till möjligheten att markera att en leverantörsfaktura är konterad. Inställningen för att denna ska visas finns i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor”, fältet: ”Möjlighet att markera en lev. faktura med ”Kontering klar”” (syns om man har valt ”Använd kontering”). 

När inställningen är gjord så finns möjligheten att markera ”Kontering klar” under konteringsraderna.

mceclip5.png

Dessutom så finns en ny vy i tabellen/listan med lev. fakturor och den heter ”Konterade”. Den visas alla fakturor som man har markerat med ”Kontering klar”.

Leverantörsfakturor – nya kolumner i tabellen/listan

I tabellen/listan för lev. fakturor så har följande kolumner lagts till och de är även med vid export till Excel/CSV:

 • Konto (tas från konteringen)
 • Resultatenhet
 • Moms
 • Belopp inkl moms

Löner – export till PAXml som en inställning

Vi har haft export av löneinformation till PAXml länge nu eftersom att det är formatet som används vid export till Fortnox (om man inte har valt att använda sig av API). Dock så var det ”lite” otydligt att vi hade stöd för PAXml men det har nu åtgärdats i och med att ”Aktivera export till PAXml” finns tillgängligt i ”Inställningar -> Löner”.

Offerter – flera offerter på ett projekt

Vi har tidigare haft möjlighet att skapa ett projekt från en accepterad offert och den möjligheten är såklart kvar men det som vi har lagt till nu är:

 • möjlighet att koppla ihop en offert med ett projekt oavsett vilken status offerten har
 • stöd för att koppla mer än en offert till ett projekt (en offert kan dock endast vara kopplad med ett enda projekt)

På offerter finns nu ett fält för ”Projekt”:

mceclip6.png

Rapporter – Analys – nya kolumner 

Tre nya kolumner har lagts till i analysen som jämför total intäkt/kostnad med registrerad tid.

mceclip7.png

Registrering – vad har jag registrerat idag?

I mobilapparna så har ”Tider” gjorts om till att visa allt som inloggad användare har registrerat under en dag, oavsett om det exempelvis är tid, frånvaro, artikel eller körning. (Notera att ni kan byta namn på menyn ”Tider” om ni så önskar (ex. till ”Registrera”) och det gör ni i ”Inställningar -> Mobilapp”. 

I webbversionen så har en ny meny lagts till: ”Registrera”. Den är i stort sett identisk med vyn som finns i mobilapparna och visar även den allt som inloggad användare har registrerat under en dag.

mceclip8.png

Timer – möjlighet att ange Maskin

Om man stänger en timer och väljer en tidskategori som är markerad som ”Maskintid” så finns nu möjligheten att välja vilken maskin som har använts. 

ÄTA – lägg till budgeterad kostnad

På ÄT:or på projekt så finns nu möjligheten att ange en budgeterad kostnad. Det värdet visas sedan i rapporterna ”Pågående projekt – Fast pris” samt ”Utfall per projekt (Fast pris)” i ”Rapporter -> Statistik”.

Övrigt

 • Arbetsorder – antalet noteringar visas nu i fliken för ”Noteringar”, ex: Noteringar (4)
 • Fakturering – när fakturor exporteras som Order till Fortnox så kan finns nu möjlighet att ställa in att Lagerstatus i Fortnox ska sättas till ”Levereras”
 • Inloggning/användare – gör det möjligt att se lösenord i klartext
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email