Uppdatering 17 januari 2021

Seven Time Nyheter
Årets första uppdatering är på plats! Den här gången med artiklar samt EDI för Lundagrossisten, förbättringar av import av CSV-filer och mycket annat. Läs mer nedan för detaljer.

Artiklar samt ordererkännanden (EDI) från Lundagrossisten

 

Nu finns artiklar från Lundagrossisten i Seven Time. Aktivera detta i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar -> Grossister”.

Om ni vill ha era ordererkännanden från Lundagrossisten direkt in i Seven Time. Läs mer om hur ni gör i den här artikeln.

Notera! Lundagrossisten använder sig inte av rabattbrev så vi kan inte ha deras artiklar ”centralt” och att ni endast laddar upp rabattbrevet för att få inpriset. Om ni har behov av att ha inpris i ex. offerter och fakturor så måste ni ladda upp er egen artikellista som ni har fått från Lundagrossisten. 

 

Fakturering – ”gruppera” på projekt i Generera faktura

I ”Generera faktura” så har man endast kunnat gruppera på kunder men nu går det även att välja att gruppera på projekt.

Den här funktionaliteten har även lagts in i ”Rapporter -> Ofakturerat”.

mceclip10.png

 

CSV – import och export

Vid import av kunder, projekt och artiklar med hjälp av CSV-fil så kan man nu matcha kolumnerna i filen som ska importeras med de kolumnerna som Seven Time kräver.

mceclip1.png

Arbetsorder – import 

Nu går det att importera arbetsordrar med hjälp av en CSV-fil. Funktionaliteten finns i ”Arbetsorder -> Importera”. Samma matchning som nämns ovan kan användas även där.


Fakturering – generera faktura

I ”Fakturering -> Generera faktura” finns nu en inställning att alltid ta med tider/artiklar som är markerade som faktureringsbara även om tiderna/artiklarna hör till ett projekt med ”Fastpris” och tiderna/artiklarna inte är markerade som ”ÄTA”.

mceclip3.png


Tider – kunna uppdatera timpris på flera tider samtidigt

I tabeller med tider så finns ”Ändra -> Ändra valda…”. Där går det nu att sätta ”Pris per timme”. Standard är att pris per timme räknas ut från fälten på tiderna, dvs: projekt, kund, tidskategori men här går det nu alltså att markera ”Ange pris per timme” och fylla i vilket priset som ni vill sätta.

mceclip4.png

Utbildningar – dokument i listan

I listan med utbildningar så visas nu om det finns dokument upplagt på utbildningen. Det går även att klicka på ikonen för att visa och öppna dokumenten.

mceclip5.png 


Arbetsorder – egna fält i mallar

Nu finns möjligheten att sätta/ändra egna fält i arbetsordermallar samt återkommande arbetsordrar.


Projekt – Fast pris/månad som faktureringsmetod

En ny faktureringsmetod finns på projekt: ”Fast pris/månad”. Den kan med fördel användas just när ni har projekt som ska faktureras med ett fast pris per månad. Här ska man även ange när det fasta priset ska faktureras: ”Förskott”, ”Innevarande månad” eller ”Efterskott”. Vid generera faktura så kommer Seven Time att titta på den inställningen och göra det möjligt att fakturera för det fasta priset.

mceclip6.png

Om ni går in på projektet under fliken ”Fakturor” så kan ni se historik över månadsfaktureringen och även markera/avmarkera en månad som fakturerad.

mceclip7.png

OBS! Notera att ett startdatum måste finnas på projektet för att den här funktionen ska kunna användas.


Projekt – välja hur ”ÄTA”/”Extra” ska prissättas på fastprisprojekt

När man har ett fastprisprojekt så har prissättningen på ”ÄTA/Extra” räknats fram genom att titta på tidskategorin. Nu har ni möjlighet att om man har fast pris så ska man även välja hur ”ÄTA”/”Extra” ska prissättas. Möjliga val är: ”Enligt inställning på kunden”, ”Per timmer, ”Per användare”, ”Enligt tidskategori” och ”Enligt prislista”.

mceclip8.png


Artiklar – uppdatera prislistor

Nu är det möjligt att uppdatera priser på artiklar i prislistor. Det görs genom att gå in på en prislista och klicka på ”Importera priser”. Där väljer ni vilka artiklar som ska uppdateras. Om flera artiklar hittas med samma artikelnummer så kommer samtliga artiklar att uppdateras med priset som finns i importfilen.

mceclip9.png


Arbetsorder – nya villkor på vyer

I vyer (ex. ”Inställningar -> Arbetsorder -> Vyer”) så finns nu två nya villkor:

  1. Startdatum är specificerad (dvs, det finns ett startdatum)
  2. Avdelning – är – ”Inloggad användares avdelning”

Lager – utleverans

När man gör en utleverans från lagret så kan man nu välja att artiklar ska skapas om man har valt en utleverans till ett projekt eller arbetsorder.

mceclip0.png

Arbetsorder – ”Ändra dialogen”

I dialogen som visas om man klickar på en arbetsorder i ”Kalender” eller ”Planering” så finns nu även möjlighet att ändra status.


Övrigt

  • Fakturering – förfrågan till Reco skickas nu även när man gör ”Markera som fakturerad” på fakturan
  • Tider- Veckovy/Månadsvy – se framåt i tiden. För veckovyn så kan man nu se fyra veckor framåt i tiden och för månadsvyn 6 månader framåt
  • RUT – maxavdrag per person är nu 75000/år
  • Artiklar – ta bort radbryt från ”name” och ”description” vid export av artiklar till CSV
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email