Uppdatering 16 oktober 2021

Seven Time Nyheter
Oktoberuppdateringen är på plats i webbversionen! Den här gången med bland annat en ny variant av Seven Time: "Seven Time Partnerportal", förbättringar på rapporter och mycket annat. Se nedan för detaljer. Våra appar till Ios och Android kommer vara uppdaterade med alla nya funktioner under mitten på veckan.

Seven Time Partnerportal

Nu släpper vi en ny variant av Seven Time som exempelvis redovisningskonsulter kan använda sig av för att komma åt konton i Seven Time helt utan kostnad. Det enda som man kan göra i partnerportalen är att använda sig av Byrå/partner-funktionaliteten och därmed kunna logga in i andra Seven Time konton.

Läs mer om partnerportalen här!

mceclip1.png

 

Offerter – budget när arbetsorder skapas

När en arbetsorder skapas från en offert så kommer budgeten på arbetsordern att fyllas i utifrån information i offerten.

Om ni använder er av en separat kalkyl så kommer raderna i den separata kalkylen att läggas in i budgeten. Annars så kommer rader från själva offerten att läggas in som budget.

 

Rapporter – Statistik – Utfall per projekt

Rapporten ”Utfall per projekt” i ”Rapporter -> Statistik” har nu delats upp i två olika rapporter: ”Utfall per projekt (löpande)” och ”Utfall per projekt (fast pris)”. ”Utfall per projekt (löpande)” ser ut som ”Utfall per projekt” gjorde tidigare men nu visas endast de projekt som är löpande. ”Utfall per projekt (fast pris)” ser ut som bilden nedan. Ni har möjlighet att filtrera på projektstatus och även ifall ni vill visa arkiverade projekt. Det går naturligtvis även att exportera till Excel eller CSV. 

mceclip0.png

 

Rapporter – Statistik – ”Pågående projekt – fast pris”

ÄTA-pris ingår nu i rapporten ”Pågående projekt – fast pris” i ”Rapporter – Statistik”. 

 

Dokument – kvalitet på bilder

Nu går det att ställa in kvaliteten på bilder som laddas upp till Seven Time. Detta görs i ”Inställningar -> Dokument” och man kan ange ett värde mellan 1-100 där 100 är samma kvalitet som originalbilden. Testa gärna vilken kvalitet som ni vill ha men ett värde mellan 80-90 kan rekommenderas då storleken på bilderna bli väsentligt mycket mindre utan att göra allt för stort avkall på kvaliteten.

 

Arbetsorder – summering av egna fält i listan

Om ni har egna fält av typen ”Nummer” på arbetsordrar så kommer dessa att summeras i ”Arbetsorder -> Lista”.

 

Arbetsorder – summering på uppskattad tid

När man använder gruppering i ”Arbetsorder -> Lista” och har valt att visa kolumnen ”Uppskattad tid” så visas nu en summering för varje grupp.

 

Marginaler i PDF

För fakturor, offerter och checklistor kan man nu ställa in vilka marginaler som ska användas när en PDF skapas. Detta görs under de respektive inställningarna, ex: för fakturor så finns inställningen i ”Inställningar -> Fakturering -> Allmänt”, sektionen: ”PDF”.

mceclip1.png

 

Projekt – Faktureringsmetod – Fakturering/kvartal

På projekt så har en ny faktureringsmetod lagts till: ”Fast pris/kvartal”. Den fungerar på samma sätt som ”Fast pris/månad” med skillnaden att det alltså gäller per kvartal. Kvartalen är alltid Januari-Mars, April-Juni, Juli-September och Oktober-December.

 

Maskiner – import

Nu finns möjlighet att importera era maskiner. Funktionen är tillgänglig i ”Maskiner”, knappen ”Importera”. Filen ska vara i formatet CSV och nu kan ladda ner en exempelfil från ”Import-dialogen”. Det går naturligtvis som i alla importera att mappa fälten som Seven Time kräver mot fälten som ni har i er fil.


Planering – filtrering på maskiner

I ”Planering -> Användare” så har två filtreringar på maskiner lagts till:

  • Dölja/visa arkiverade, fältet: ”Visa arkiverade maskiner”
  • Typ av maskin, fältet: ”Typer”

mceclip0.png

 

Maskiner- Prislistor – filtreringsmöjlighet

I ”Maskiner -> Prislistor” finns nu filtreringsmöjlighet på arkiverade maskiner samt maskintyp.

mceclip0.png

 

Fakturering – E-faktura – projektnummer+projektnamn

Om ni har behov av att skicka med projektnummer samt projektnamn i era E-fakturor så finns nu den möjligheten. Aktivera detta i ”Inställningar -> Integrationer -> E-faktura”, fältet: ”Skicka med projektnummer samt projektnamn”.

(I Svefakturan (E-fakturan) läggs projektnummer + projektnamn in i fältet: AdditionalDocumentReference.)

 

Övrigt

  • Byrå/partner – sortering och filtrering i tabellen
  • Ordererkännande – ”Vår referens” som kolumn i listan
  • Timer – möjlighet att gå till arbetsorder från ”Aktiva timers” i apparna
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email