Uppdatering 16 december 2023

Seven Time Nyheter
Så var det dags för årets sista uppdatering! Precis som vanligt så blev det elva st uppdateringar även i år och vi tackar alla våra användare för året och speciellt er som ger oss fantastiska förbättringsförslag, det är tillsammans med er som vi kan bygga vidare på Seven Time på bästa sätt. Observera att som vanligt tar det ett par ytterligare dagar innan appen får sin uppdatering.

Användare – behörighet på fliken dokument

Nu finns det möjlighet att begränsa behörigheten till fliken Dokument när man är inne på en användare. Inställningen finns i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen: ”Användare”, behörigheten: ”Se och lägga till dokument”.

 


Fakturering – textsektion – hantering av text vid ändring av fakturatyp

i Seven Time så kan man ställa in vilken text som ska finnas i ”textsektionen” under själva fakturaraderna. Om man ändrade typ av faktura så hämtades texten som man har angivit för just den typen från inställningarna och skrev över den befintliga texten, även fast man hade gjort eventuella ändringar. Nu kommer man att få en varning att eventuella ändringar kommer att skrivas över och kan välja att behålla den befintliga texten. 

 

 

Leverantörsfakturor – ny behörighet

En ny behörighet finns nu för leverantörsfakturor: ”Se alla leverantörsfakturor”. Om man inte har den här behörigheten så kommer man endast att se sådana fakturor som man ska attestera enligt attestflödet. Notera att den här behörigheten ska vara vald ifall ni inte använder er av attest eller inte använder er av attestflöden. Behörigheten finns tillgänglig i ”Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter”, sektionen: ”Leverantörsfakturor”.

 

 

Leverantörsfakturor – arkivering av leverantörsfakturor

Nu är det möjligt att arkivera leverantörsfakturor. Det finns ingen begränsning när man kan arkivera utan det kan göras oavsett status på leverantörsfakturan. Notera att en arkivering inte påverkar hur ekonomi påverkas.

 


Maskiner – Dokument – skapa mappar

När man är inne på en maskin så är det nu möjligt att lägga till mappar under fliken Dokument.


Objekt – nya behörigheter

Innan så hade vi endast en behörighet för objekt: ”Tillgång till objekt” men nu finns även dessa behörigheterna:

  • Lägg till och ändra objekt
  • Ta bort objekt
  • Flytta objekt
  • Objekt – Dokument

 

 

Rapporter – förbättringar i Analys

Några ändringar har gjort i ”Rapporter -> Analys” där möjligheten att hämta intäkt från skapade fakturor är den största. Om ni vill att rapporterna ska hämta intäkt från skapade fakturor istället för det som är registrerat så finns den möjligheten nu alltså. Inställningen är tillgänglig via den markerade knappen i bilden nedan. Notera att inställningen är rapportspecifik så ni kan ha en sparad rapport som hämtar intäkt från registreringar (tider, artiklar, etc) och en annan sparad rapport som hämtar intäkt från fakturor.

Förutom detta så finns det nu även möjlighet att visa ”Fast pris” från arbetsordrar som en kolumn.

 

 


Övrigt

  • Artiklar – vid export av artikel till Fortnox så blir det fel om artikelnamnet innehåller ¾
  • Artiklar – Export till Excel/CSV – radbrytning på i en notering skapar en egen rad i den exporterade dokumentet
  • Löner – projektnummer är nu med i export av löner till Hogia
  • Planering – möjlighet att välja 2 månaders intervall
  • Rapporter – Tider – Användares tid – datumintervall visas nu vid utskrift
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email