Uppdatering 15 maj 2022

Seven Time Nyheter
Maj månads uppdatering är på plats! Den här gången med lite olika förbättringar och nya funktioner. Se nedan för detaljer. OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 18-19 maj

Grön teknik – export till Skatteverket

Nu går det att skapa en fil för fakturor som innehåller Grön teknik som man sedan kan importera hos Skatteverket. Detta har fungerat för ROT och RUT sedan innan och man gör detta i ”Fakturering -> Husarbete”.

 

 

Projekt – fördela artiklar till andra projekt

Om ni har behov av att fördela registrerade artiklar mellan olika projekt så finns det stöd för detta nu. Funktionen liknar det som redan finns för tider och den finns tillgänglig i ”Ändra -> Fördela till andra projekt”.

mceclip3.png

 

 

Arbetsorder – Lista – kolumn för taggar

I listan med arbetsordrar så kan man nu välja att ha taggar som en egen kolumn istället för att de visas efter benämningen. Aktivera detta genom att markera ”Visa taggar i en egen kolumn i listor/tabeller” i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Taggar”. 

 

 

Tider/Artiklar – sätt vilken ÄTA som ny tid/artikel hör till direkt om en arbetsorder är skapad från en ÄTA

Om man har en arbetsorder som är skapad från en ÄTA och skapar en tid eller artikel på den arbetsordern så kommer fältet ”ÄTA” att sättas till ”Ja” och fältet ”Välj ÄTA” att sättas till den ÄTA:n som arbetsordern skapades ifrån.

 


Kundrapport – Design – ”start och sluttid” som variabel

I designen för kundrapporter så finns en ny variabel tillgänglig: {startAndEndTime} och den visar klockslagen för registrerade tider, ex: 07:00 – 16:00.

mceclip4.png

 

 

Offert – när ett projekt skapas från en offert så kan man välja varifrån ”Fast pris” samt kalkyl ska tas från

När man har skapat ett projekt från en offert så har ”Fast pris” samt ”Kalkyl” på det nya projektet tagits från ”separat kalkyl” om sådan funnits och annars från själva offerten.

Nu har vi lagt in en valmöjlighet när ett projekt skapas. Grundinställningen görs i ”Inställningar -> Offerter -> Allmänt”, sektionen ”Övrigt”, fältet: ”Hur ska priset på projekt sättas?” och ni kan välja: 

 • Från offert
 • Från kalkyl
 • Fråga alltid

 

 

Fakturering – man kan välja att få med sig checklistor från en faktura vid export till Fortnox

Om man har skapat en faktura från en arbetsorder så kan man välja att ta med checklistor från arbetsordern in i fakturan. Vid export av fakturan till Fortnox så har checklistorna tidigare inte följt med till Fortnox men nu kan ni välja att ta med dessa. 

Inställningen görs i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox”, fliken ”Fakturering”, fältet: ”Exportera checklistor”.

 

 

Arbetsorder – E-post – Skicka bekräftelse – Bifoga signatur

Det fanns ingen möjlighet att bifoga eventuell signatur när man valde ”E-post -> Skicka bekräftelse” från en arbetsorder men nu är detta löst.

 


Arbetsorder/Maskin – maskin som ett fält på arbetsorder

Nu finns maskin som ett fält på arbetsorder och när man går in på en maskin så finns en ny flik: ”Arbetsorder”. Man kan även välja att visa ”Maskin” som en kolumn i listan med arbetsordrar.

För att detta ska fungera så måste man lägga till  ”Maskin” finns tillgänglig som ett fält i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Fält”.

 

 

Maskiner – multi-edit på ”service”

Om ni har behov av att ändra datum för senaste service på flera maskiner på en gång så är det möjligt nu. Funktionen är tillgänglig i ”Maskiner -> Maskiner”, funktionen ”Ändra -> Registrera service…”.

Notera att det endast är datumet som uppdateras och inte ”Mätarställning” och ”Timmar i drift”.

mceclip0.png

 

 

Kunder – ändra påslag för samtliga/valda kunder

Nu kan ni ändra kundfälten som har att göra med prislistor och rabatt/påslag för artiklar för många kunder på en gång. Välj minst en kund och välj sedan ”Ändra rabatt/påslag”. 

 

mceclip1.png

 

Därefter så kan ni sätta de värden som ni vill använda:

mceclip2.png

 

 

Användare – nya kolumner i listan samt möjlighet att välja vilka kolumner som man vill visa

I listan med användare så kan man nu välja vilka kolumner som man vill visa samt att dessa kolumner har lagts till:

 • Anställningsnummer
 • Avtal
 • Löneart (standard)
 • Flextid
 • Komptid
 • Attestflöde för tider
 • Attestflöde för frånvaro

 

 

Leverantörer – Dokument

Dokument finns nu på leverantörer. Alla vanliga ”dokument-funktionerna” finns tillgängliga. 

 

 

Leverantörsfaktura – kontroll när man lägger in leverantörsfaktura

När man lägger in en ny leverantörsfaktura så görs en kontroll att en leverantörsfaktura med samma leverantör och fakturanummer inte finns redan. Om det finns en så visas en varning.

 

 

Övrigt

 • Byggdagbok – kunna markera alla dagböcker i listan på en gång
 • Helgdagar – År 2023 och 2024 kan nu väljas i ”Importera allmänna helgdagar”
 • Offerter – möjlighet att ”Arkivera” även skickade och förfallna offerter i listan med offerter (tidigare så gick detta endast med Accepterade och Avvisade)
 • Offerter – arkiverat – det fattas en datumväljare
 • Maskiner – möjlighet att söka på serienummer i mobilapparna
 • Projekt – när man sätter ett projekt till ”Fullt fakturerad” så ska man kolla om det finns något som inte är fakturerat
 • Självfaktura – E-post – möjlighet att klistra in variabler i ämnesraden
 • Timer – när man stoppar en timer så har man nu möjlighet att välja vilken ÄTA som tiden ska höra till om det ska registreras som en ÄTA
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email