Uppdatering 15 juni 2024

Seven Time Nyheter
Den sista uppdatering innan lite sommarledighet är gjord! Den innehåller lite olika förbättringar på artiklar, delsummeringar i offerter samt mycket annat. Se nedan för detaljer! OBS! Vi önskar er alla en riktigt bra sommar! Och... mobilapparna kommer finnas tillgängliga runt 19 juni.

Artiklar – flytta del av artikel

Nu är det möjligt att flytta en del av en artikel, ex. 5 st av 10 st till ett annat projekt eller arbetsorder. Funktionen finns tillgänglig under ”Ändra -> Flytta vald…”. 

 

 

 

Artiklar – enklare att uppdatera antal

Om ni endast vill uppdatera antalet på en registrerad artikel så går detta att göra direkt i tabellen nu.

 

Artiklar – frisläppa/godkänna

Vi har lagt till en ny funktion där de som är ”ute på fältet” kan frisläppa/godkänna artiklar. Funktionen aktiveras i ”Inställningar -> Artiklar -> Inställningar”, fältet ”Frisläpp/godkänn artiklar”. Därefter så kan man godkänna i ”Ändra”-menyn, se nedan. Detta kan nog med fördel användas på arbetsordrar och/eller projekt så att de på kontoret vet att det är ok att fakturera det som är registrerat.

 

 

Artiklar – funktion för att byta grossist på artiklar

Speciellt om ni använder både Ahlsell VVS och HBV Ahlsell VVS så är detta en bra funktion eftersom att det inte alltid blir rätt grossist vid registeringstillfället. Funktionen är tillgänglig under ”Ändra -> Ändra valda”.

 

 

Ekonomi – budget/resultat på resultatenhet

Vi har lagt till så att man kan hantera budget och utfall på/med resultatenheter. Det som är gjort är följande:

 1. Projekt -> Översikt -> Detaljer -> Budget. Här kan man nu lägga till resultatenheter och sätta Inpris och Pris.
 2. Projekt -> Översikt -> Detaljer -> Statistik. Här finns rapporten ”Utfall per Resultatenhet” tillgänglig nu.
 3. Rapporter -> Statistik -> rapporten ”Utfall per resultatenhet”. Här tittar man nu inte alls på det som är fakturerat utan endast på det som är registrerat. Tidigare så tittade man inte på resultatenhet på lev. fakturor utan man tog det som eventuellt fanns på projektet men nu tittar man på resultatenhet på lev. fakturan om det finns något satt.

 

 

Fakturering – automatisk ifyllnad av konto om man sätter ett konto på översta raden

Detta gäller er som använder kontering i era kundfakturor. Ifall man väljer ett konto på översta raden så får man en fråga om samma konto ska sättas på samtliga fakturarader. 

 

 

Fakturering – möjlighet att skicka över byggfaktura till Björn Lunden

Nu fungerar det att skicka över fakturor med omvänd betalningsskyldighet till Björn Lundén. Vid exporten så kommer kontot 3132 att sättas på alla fakturarader (som inte har något konto satt) samt att en textrad med innehållet ”Omvänd skattskyldighet” kommer att läggas till.

 

 

Fakturering – möjlighet att skicka över ROT/RUT till Björn Lunden

Även fakturor med ROT/RUT fungerar att skicka över till Björn Lundén nu. Det som är viktigt är att man har satt korrekt typ i fältet ”Rot/Rut” på artikeln i BL. Det är alltså viktigt att man använder sig av rätt artiklar i Seven Time, dvs, sådana som matchar en artikel som är markerad som ”Rot/Rut” i BL.

 

 

Offerter – Delsummeringar i offerter

Nu går det att lägga in delsummeringar i offerter, offertkalkyl och offertmallar. 

OBS! När man skapar en faktura från en offert så görs ”delsummeringsrader” om till textrader. Detta eftersom att inga ekonomisystem har stöd för delsummeringar och det finns heller stöd för detta i E-fakturor. 

 

 

 

Offerter – kopiera rader från kalkylen till offerten

Vi har lagt till möjligheten att kopiera rader från offertkalkylen till själva offerten. Man väljer vilka rader som man vill kopiera och trycker därefter på ”Kopiera till offert”.

 

 

Ordererkännande – varning vid misslyckad matchning

Ifall funktionen ”Ta priset från ”Egna artiklar” ifall en matchning finns” (som finns i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI”) används så finns nu ytterligare en inställning där: ”Visa en varning på skapade artiklar om en egen artikel inte hittades”. Väljer man att visa en varning så kommer priset i kolumnen ”Pris” att vara rödmarkerad och om man öppnar upp artikeln så finns även där en ”varning”.

 

 

Timer – Avrundning

”Avrundningsreglerna” när man har använt timern har varit:

 • Vid start – avrunda nedåt till närmaste minuten
 • Vid stopp – avrunda uppåt till närmaste minuten

Detta kunde ge upphov till att två tider överlappar om man är snabb när man stoppar och startar timern. Nu har vi lagt till så att ni kan styra själva hur ni vill att avrundningen vid start och stopp ska göras:

 • Till närmaste minuten
 • Nedåt till närmaste minuten
 • Uppåt till närmaste minuten

Förutom dessa så finns ytterligare en inställning: ”Om aktuell timer startas inom en minut efter att föregående timer stoppades så titta på föregående timer och lägg start på samma minut”. 

 

 

Övrigt

 • Artiklar – snabbare import av prislistor
 • Attestering – Helgdagar markeras
 • Byggdagbok – de ”vanliga” tabellerna för tider och artiklar används nu så att man bland annat kan attestera direkt i dagboken
 • Checklistor – Ert Ordernummer – fördefinierat fält från arbetsorder eller projekt
 • Leverantörsfakturor – ej attesterad faktura, samt fakturerad – om en faktura som hade status ”Attest väntar” blev fakturerad så fanns den därefter endast i vyn ”Fakturerad”. Nu finns en sådan faktura både i ”Fakturerad” och ”Attest väntar”.

 • Notifiering – Betalningsplaner – Nästa lyft – ingen notifiering skickas ifall projektet är satt till ”Fullt fakturerat”
 • Offerter – sortering på status – ta hänsyn till flaggorna vid sorteringen
 • Offert – visa endast lagerställen där den aktuella artikeln finns
 • Planeringen – användare – dagvy – möjlighet att se vecka
 • Rapporter -> Statistik -> Arbetsorder -> Budget/utfall -> TG kolumnen -> ett medelvärde på TG längst ner i kolumnen
 • Rapporter – Statistik – kolumnen Avdelning finns nu i ”Pågående projekt – löpande” och ”Pågående arbetsordrar – löpande”

 • ROT/RUT – nya maxnivåer
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email