Uppdatering 13 november 2021

Seven Time Nyheter
En ny månad, en ny uppdatering! Den här gången med bland annat attest på leverantörsfakturor och mycket annat. Se nedan för detaljer! Våra appar till Ios och Android kommer vara uppdaterade med alla nya funktioner under mitten på veckan.

Leverantörsfakturor – attest

Nu finns attest av leverantörsfakturor. Det går att använda sig av attestflöde eller så kan man ha ”enkel attest” där man bara markerar att fakturan är attesterad.

Inställningarna för detta finns i ”Inställningar -> Attestering”, fältet ”Attestera leverantörsfakturor”. När denna är markerad så finns ytterligare en flik under ”Inställningar -> Attestering” som heter ”Leverantörsfakturor”, det är där man eventuellt aktiverar att attestflöde(n) ska användas samt konfigurerar era attestflöden.

mceclip0.png

Under ”Leverantörsfakturor” finns en ny vy som heter ”Attest väntar”. Där finns alla leverantörsfakturor som ännu inte är attesterade. 

mceclip1.png

När man är inne på en leverantörsfaktura så finns en ny sektion som heter ”Attestering”. Där visas aktuellt attestflöde och det går även att byta attestflöde eller göra om attestflödet (om man har behörighet att göra detta)

mceclip2.png

 

Läs mer om attestering av leverantörsfakturor här.

 

 

Leverantörsfakturor – visa PDF

Om ni en PDF bifogad till en leverantörsfaktura så kan man nu se den utan att behöva ladda ner den först. Det går även att zooma och flytta PDF:en. Motsvarande funktionalitet finns även för bilder (png, jpeg).

mceclip3.png

 

 

Leverantörsfakturor – Noteringar

Noteringar har lagts till som en sektion i leverantörsfakturor. Dessa fungerar på samma sätt som andra noteringar där man kan ange @<namn> för att en notifiering ska skickas till det namnet som man har skrivit in.

 

 

Maskiner – ändringar i listan/tabellen

I listan/tabellen där alla maskiner visas så har det gjorts några förändringar:

 • Export till CSV – de kolumner som visas i listan kommer med i exporten
 • Möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas
 • ”Paging” – välj hur många maskiner som ska visas per sida
 • ”Ändra valda” – markera en eller flera maskiner, välj ”Ändra” -> ”Ändra valda” och där kan man sätta maskintyp och leverantör.

 

 

Maskiner – ”sektion” för ex. besiktning

Vi har sedan tidigare en sektion för ”Service” på maskiner. Nu har detta byggts ut så att ni kan hålla reda på vad ni vill egentligen, ex: olika typer av besiktningar.

Detta ”aktiveras” genom att skapa aktivitetstyper i ”Inställningar -> Maskiner -> Aktivitetstyper” och sätta ”Ja” i ”Egen box”.

 

mceclip5.png

 

När man är inne på en maskin så har man sedan olika ”boxar” där de olika aktivitetstyperna visas. 

mceclip4.png

 

 

Planering – Användare – möjlighet att gruppera maskiner på typ

Nu går det att gruppera maskiner på typ i ”Planering -> Användare”. Aktivera detta genom att öppna inställningarna (kugghjulet) och checka i ”Gruppera på maskintyp”.

 


Arbetsorder – Ekonomisk summering

I arbetsorder så finns nu en summering av ekonomin. Den är identisk med det som finns på projekt.

mceclip6.png

 


Arbetsorder/Uppgifter – ”Att göra”-punkter

För ”Att göra” som finns på arbetsorder och uppgifter så kan man nu göra mallar. Mallarna finns tillgängliga i ”Inställningar -> Arbetsorder -> Mallar -> ”Att göra”-mallar” respektive ”Inställningar -> Uppgifter -> ”Att göra”-mallar”. Det går även att spara aktuell ”Att göra”-lista som en mall när man är inne i en arbetsorder eller uppgift.

mceclip7.png

En annan funktion som har lagts till är möjligheten att lägga till flera punkter på en gång (”Lägg till flera”) vilket är mycket användbart om ni exempelvis kopierar från ett annat dokument.

 


Projekt – kopiera inställningar för tidskategorier/artiklar från annat projekt

I ett projekt så går det att ställa in vilka tidskategorier och/eller artiklar som ska vara tillgängliga för det aktuella projektet. Nu kan man välja att kopiera dessa inställningarna från ett annat projekt. Gå till fliken ”Tider/Artiklar” i ”Ändra”-dialogen och välj sedan ”Kopiera inställning från annat projekt”.

mceclip8.png

 

Ordererkännanden – regler för arkiverade/avslutade

Nu går det att välja att inkommande ordererkännanden som hör till ett arkiverat eller avslutat projekt/arbetsorder ska läggas in under ”Ej importerade” istället för att läggas in i projektet eller arbetsordern. Inställningen görs i ”Inställningar -> Integrationer -> EDI”, fälten: ”Lägg i ”Ej importerade” om orderreferensen hör till ett stängt projekt/en stängd arbetsorder” och ”Lägg i ”Ej importerade” om orderreferensen hör till ett arkiverat projekt/en arkiverad arbetsorder”.

 

 

Självfaktura – lägga till tider/artiklar från vald underentreprenör

Om ni skapar en självfaktura med ”Ny självfaktura” från ”Leverantörsfaktura” så finns möjligheten att hämta registrerade tider och artiklar för vald underentreprenör (leverantör). 

blobid0.png

 

När man klickar på ”Lägg till tider/artiklar” så visas dialogen nedan.

blobid1.png

 

 

Övrigt

 • Arbetsorder – vid utskrift av PDF tillåt att ha variabler i ”Namn för mallen” så att man ex. kan ha med arbetsordernamn och/eller nummer i filnamnet
 • Arbetsorder – Enkel vy – möjlighet att välja arbetsordermall när man skapar en ny arbetsorder
 • Listor/tabeller – Sortering – nu visas endast en pil i den kolumnen som sorteringen finns på
 • Leverantörsfaktura – nytt fält: Öresutjämning 
 • Maskiner – nummer på maskinen visas nu vid skapande av ny arbetsorder (tilldelning) och i planeringsvyn
 • Offerter – Översikt – nu är det alltid samma färger för statusarna 
 • Projekt – ”Fast pris/månad”. Möjlighet att sätta ”Text på fakturan för det fasta priset” i projektet och den texten används när en faktura genereras
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email