Uppdatering 13 april 2024

Seven Time Nyheter
Trots att tiden för den här månadens uppdatering egentligen var en vecka kortare än normalt så innehåller den en hel del mycket trevliga funktioner, så som: förbättringar i fakturering, export till Excel nästan överallt, möjlighet att begränsa vilka tidskategorier som ska vara tillgängliga i en prislista, och mycket annat. Se nedan för detaljer! OBS! Mobilapparna kommer att vara tillgängliga runt 17-18 april.

Arbetsorder – E-post till kund

När man använder funktionen ”E-post” inne på en arbetsorder så finns nu möjligheten att skicka mail till e-postadressen som eventuellt finns under ”Arbete utförs på annan adress”.

 

 

Artiklar – Möjlighet att ändra fakturerade artiklar

Nu kan man ändra fälten: ”Inpris”, ”Eget utlägg” och ”Notering” även fast en artikel är fakturerad.

 

 

Fakturering – ”Detaljerat”/”Grupperat”/”En enda rad” i ”Generera faktura”

Nu finns möjlighet att välja ”Format på fakturarader” för ”Artiklar”, ”Leverantörsfakturor”, ”Körjournaler” och ”Uthyrning”, precis på samma sätt som vi redan innan hade på tider och maskintid.

 

 

Generellt – Export till Excel

Nu finns ”riktig” export till Excel och inte bara till CSV på dessa ställen:

 • Artiklar
 • Beställningar
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Maskiner
 • Projekt
 • Uthyrningar

 

 

Leverantörsfakturor – möjlighet att ”matcha” på ”Er referens” (Fortnox)

Som standard så matchar man projekt i ekonomisystemet mot projekt/arbetsorder i Seven Time. Nu finns möjlighet att även matcha på fältet ”Er referens”. Markera ”Matcha projekt/arbetsorder från ”Er referens”” i ”Inställningar -> Leverantörsfakturor”, sektionen ”Importera” för att även matcha det som eventuellt finns i fältet ”Er referens”.

Notera att den här funktionen endast är tillgänglig vid import från Fortnox.

 

 

Leverantörsfakturor – visa om tolkningar innehåller fält som har tolkats med låg sannolikhet att det är korrekt

Från vår tolkningstjänst så får vi värden på hur troligt det är att de har tolkat de olika fälten rätt. Om det är så att någonting har tolkats med låg sannolikhet så visar vi detta när man går in på leverantörsfakturan.

 

 

Offerter – visa telefonnummer

Nu har ni möjlighet att ha med telefonnummer under kundens adress i offerter. Aktivera detta i ”Inställningar -> Offerter -> Allmänt”, fältet: ”Visa telefonnummer under kundens adress”.

 

 

Ordererkännanden – tillgänglig i appen

När väl apparna finns tillgängliga så kommer även ordererkännanden i apparna att finnas tillgängligt.

 

 

 

Projekt – ny faktureringsmetod: Fast pris/år

En ny faktureringsmetod har lagts till på projekt: ”Fast pris/år”. Den fungerar på samma sätt som ”Fast pris/månad” och ”Fast pris/kvartal”.

 

 

Tider – begränsa vilka tidskategorier som ska vara tillgängliga i en prislista

Nu har ni möjlighet att endast välja en delmängd av alla tidskategorier när ni lägger till eller ändrar en prislista. Inställningen görs i ”Inställningar -> Tider -> Tidskategorier -> Prislistor”, välj ”Redigera prislistan” och sätt sedan ”Välj vilka tidskategorier som ska vara med i prislistan” till Ja. Då kommer ni därefter ha möjlighet att markera exakt vilka tidskategorier som ska vara tillgängliga.

 

 

Övrigt

 • Användare – ny kolumn som visar ”Underentreprenör” i listan
 • Arbetsorder – ”Budget/utfall” finns nu är i fliken ”Arbetsorder” under projekt
 • Arbetsorder – Dagbok – lista – ”bläddringsfunktion” så att man kan gå framåt och bakåt när man är inne på en dagbok
 • Arbetsorder – vid import med CSV så skapas arbetsordrarna i samma ordning som i filen nu
 • Artiklar – det gick inte att lägga till artiklar till en inventering i appen
 • Byggdagbok – nu syns det vilka tider/artiklar som eventuellt är ÄTor
 • Fakturering – E-faktura – när vi skickade E-fakturor så fanns inte eventuell rabatt med, det är fixat nu.

 • Offerter – ”Ert ordernummer” finns nu tillgänglig som en kolumn i ”offertlistan”
 • ÄTA – vid export (”ÄTA”-fliken -> Export) så visas även ”beskrivningen” av respektive ÄTA
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email