Uppdatering 11 september 2021

Seven Time Nyheter
En ny uppdatering är på plats! Den här gången med diverse förbättringar på tider, artiklar och maskiner. Bland annat med prislistor på maskiner, kopiering av artiklar, kopiering av faktura/offert-rader och mycket mer. Se nedan för detaljer! OBS! Mobilapparna kommer att vara uppdaterade med de nya funktionerna runt 15-16 september.

Kopiering av rader (ex. fakturor, offert)

Där man kan lägga till ”rader” så har funktionen ”kopiera rad” lagts till. När man kopierar så hamnar den nya raden direkt under den rad som man kopierar och detta har lagts till i:

 • Offerter
 • Fakturering
 • ÄTA
 • Budget – projekt/arbetsorder
 • Beställningar
 • Leverantörsfakturor (självfakturor)

mceclip0.png

 


Maskiner – prislistor

Nu finns möjlighet att skapa prislistor för maskiner. Detta är tillgängligt i ”Maskiner -> Prislistor” och sen så kan man sätta prislista för maskiner (om någon) på kund och projekt.

 

 

Kunder – standardvärden för nya kunder

Om ni har behov av att ha standardvärden för vilka prislistor, påslag och rabatter som ska sättas initialt när en kund skapas så går detta att göra nu. De fält som går att sätta är:

 • Faktureringsmetod (tider)
 • Prislista (artiklar)
 • Rabatt/påslag på artiklar (egna samt grossisters)
 • Påslag på inpris (egna samt grossisters)

Inställningen finns i ”Inställningar -> Kunder” och inställningarna där används när man skapar en ny kund via Seven Time, importerar via CSV eller importerar från ekonomisystem.

 

 

Artiklar – kopiera valda

När man är inne i ”Artiklar” på ett projekt eller en arbetsorder så finns möjligheten att kopiera existerande artiklar. Välj artiklarna som ska kopieras och välj därefter ”Kopiera valda…” i menyn ”Ändra”. Därefter väljer man vilken eller vilka dagar som artiklarna ska kopieras till.

mceclip0.png

 

 

Artiklar – kopiera en dag till en eller flera dagar

Istället för att välja vilka artiklar som man vill kopiera (se ovan) så kan man även välja ”Kopiera dag” för att kopiera alla registrerade artiklar från en dag till en eller flera dagar.

mceclip1.png

 

 

ÄTA – lägg till tider/artiklar

Om man har registrerat tider eller artiklar och kopplat dessa mot en specifik ÄTA med ”Löpande” debitering så finns nu möjligheten att lägga in dessa som rader på ÄTA’n. (Tidigare så har de endast kommit med när man har skapat en faktura från ÄTA’n samt i Ekonomisammanställningen på ÄTA’n.)

mceclip2.png

 

 

Tider – Kalkylkostnad på tidskategorier

Ett nytt fält: ”Kalkylkostnad” finns nu på tidskategorier. Detta fältet kan användas för att få ett inpris på rader av typen ”Tid” när man skapar en offert eller budget i projekt/arbetsorder.

Notera! När tid registreras så används fortfarande ”Pris per timme” på respektive användare för att räkna ut kostnaden.

 

 

Checklista – ny typ av Utskriftsmall på sektion: ”Enkel”

En ny utskriftsmall har lagts till: ”Enkel”. Den ska användas för att lägga in tabeller och bilder där man inte vill ha någon ”ram” runt dessa. Detta förbättrar framförallt hanteringen av långa tabeller som med denna utskriftsmallen bryts korrekt. 

 

 

Körjournal – resans slut -> resans start

Om ni önskar så kan ni få så att ”Resans start” sätts till ”Resans slut” för föregående registrerad resa. Aktivera detta i ”Inställningar -> Körjournal”, fältet: ”Sätt startaddress till slutaddressen på föregående körjournal för valt fordon”

 

 

Tider/Avvikelser – skapa avvikelse automatiskt från tidkod

Nu går det att konfigurera tidkoder så att en avvikelse skapas automatiskt när tid registreras med den tidkoden. Detta kan med fördel användas för exempelvis övertid då det enda som behövs är att man registrerar tid och sätter en tidkod (förslagsvis med namnet Övertid).

mceclip4.png

 

 

Tider – röststyrning för timer och manuell tid

När apparna släpps så kommer ni att ha möjlighet till att aktivera röststyrning för att starta/stoppa timer och lägga till tid. Aktivera så att ni ser menyn på första sidan i appen i ”Inställningar -> Mobilapp”.

 

mceclip1.png

 

 

ÄTA – Notifieringar

Notifieringar för ”ÄTA accepterad” och ”ÄTA avvisad” har lagts till. Dessa finns i sektionen ”Projekt” i ”Inställningar -> Notifieringar”.

 

 

Tider – rastavdrag i ”Tider – Dagvy”

Om ni använder er av manuellt rastavdrag (”Inställningar -> Tider -> Fält”) så kommer ni nu kunna sätta rastavdrag i ”Tider -> Dagvy”.

 

 

Övrigt

 • API – stöd för att ladda upp och hämta dokument på arbetsordrar
 • Arbetsorder – kunna sätta ”Faktureringsstatus” på flera arbetsordrar på en gång
 • Arbetsorder – kundens telefonnummer visas i email-notifieringar
 • Fakturering – kolumn för arbetsorder i listan/tabellen
 • Kontroll att kundnummer finns vid import av csv om man har att det ska krävas i inställningarna
 • Leverantörsfakturor – vid import så visas om matchat projekt/arbetsorder är avslutat eller arkiverat
 • Leverantörsfakturor – kunna ta bort direkt i listan med leverantörsfakturor (”Ändra -> Ta bort valda”)
 • Maskiner – tillägg kan nu ha ett negativt pris och det blir korrekt när en faktura genereras 
 • Tider – ta bort tidskategori på många tider samtidigt i ”Ändra -> Ändra valda” (Välj ”X [Ingen tidskategori]” i fältet ”Kategori”.
 • Timer – Aktiva timers – möjlighet att gå till arbetsorder
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email