Legera Seven Time
LEGERA har hela Sverige som arbetsområde och sysselsätter i dagsläget 11 medarbetare på kontor i Göteborg och Stockholm.

 

LEGERA jobbar dels med installationssamordning, då man kompletterar projektorganisationen med spetskompetens inom installationsteknik. Detta sker i huvudsak i större fastigheter för byggbolag, beställare och fastighetsägare. Dels med projektering av styr- och övervakningsanläggningar där LEGERA prioriterar att alla installationer ska blir överskådliga, användarvänliga och får rätt funktion. Det handlar alltid om system för ventilation, värme, kyla, styr och övervakning. Men även funktioner för belysning, säkerhet, sprinkler, brandskydd, dörrfunktioner mm.

LEGERA är oberoende och flexibla specialister på energieffektivitet och inomhuskomfort i fastigheter och verksamheter. Deras mål är att hjälpa fler fastighetsägare att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

 

Vilka problem har Seven Time löst?

Ju fler LEGERA blev i bolaget desto svårare hade de att hålla koll på tider som skulle faktureras och vem som skulle fakturera vad. ”Tidsrapporteringsmodulen var en stor lättnad då man enkelt kan hålla koll på hur många timmar som är lagda på varje projekt, för att kunna fakturera rätt och inte missa att fakturera timmar som är gjorda. Tidsrapporteringen blev även ett verktyg att använda vid lön, för att ha koll på komptimmar, sjukfrånvaro mm.” säger Sara Boman, ekonomiansvarig på LEGERA.

 

Moduluppbyggt

Seven Time är moduluppbyggt och som kund väljer man själv vilka man vill använda bland dryga tjugotalet moduler. Detta uppskattas mycket av LEGERA förklarar Sara: ”En av de bästa sakerna med Seven Time är att man kan bygga upp sitt program med moduler utefter vad man behöver och sedan kan man alltid bygga på efter hand.”

Idag har vi färre fel vid framför allt fakturering och vi har även mer tid till att faktiskt vara produktiva istället för att lägga tid på administration.

 

Mindre administration – färre fel

LEGERA registrerar tider på projekt och det är även de som utför jobben som genererar och skickar fakturor. Detta kräver ett enkelt och intuitivt system. Sara förklarar vad användningen av Seven Time innebär för dem: 

”Idag har vi färre fel vid framför allt fakturering och vi har även mer tid till att faktiskt vara produktiva istället för att lägga tid på administration. När vi kopplade på integrationen till bokföringsprogrammet så behövde inte redovisningskonsulten lägga in alla fakturor manuellt. Där sparar vi flera tusen varje månad tack vare att vi nu har ett helt digitaliserat flöde.”

Mer om Legera finner ni här: http://www.legera.se/