Deductio Seven Time
Deductio AB bedriver konsultverksamhet inom företagsekonomi & administration såsom redovisning, skatteberäkningar, fakturering, bokslut, inkomstdeklaration, lönehantering & personaladministration.

 

Hur lång tid tog nu detta?

Som redovisningskonsult med många kunder så får man räkna med att bli avbruten ofta under en vanlig arbetsdag: ”Telefonen kan ringa upp till 20 gånger under en dag så det blir väldigt många avbrott. Detta gör det svårt att i efterhand veta hur lång tid ett visst arbete har tagit och vilka arbetsmoment som har utförts. Med timerfunktionen i Seven Time registrerar vi tiden direkt och det blir väldigt enkelt att hålla koll på vad man har gjort. Redovisningen till kunden kan dessutom bli så detaljerad som kunden önskar.” säger Pia Nilsson, ägare på Deductio AB. ”Jag gissar att vi har lyckats öka omsättningen med 5-10% då jag nu ser att vissa moment tar längre tid än vad jag trodde innan”.

Med timerfunktionen i Seven Time registrerar vi tiden direkt och det blir väldigt enkelt att hålla koll på vad man har gjort.

 

Inga kostnader blir glömda

”Innan vi började att använda Seven Time så glömde vi ofta att fakturera för kostnader. Det kunde vara för porto, kontorsmaterial och beställda rapporter. Med utläggshanteringen så blir det enkelt att hålla reda på dessa utlägg och sedan tas de automatiskt med när man genererar en faktura.”

Ni finner mer om Deductio här: http://deductio.se/