Integration mellan Seven Time och Fortnox

Integrationen mellan Seven Time och Fortnox minimerar dubbelarbete och onödig administration. Kopplingen innebär att ni kan registrera tid, artiklar, traktamenten och restid i Seven Time för att föra över fakturor samt löneunderlag till Fortnox.

Kunder, projekt och leverantörsfakturor hålls synkade.

Kunder, projekt, artiklar

 • Export och import av kunder
 •  Export och import av projekt/arbetsorder
 •  Import av artiklar (från Fortnox till Seven Time)
Seventime affärssystem

Fakturering

Generera fakturor i Seven Time utifrån registrerade tider, artiklar och leverantörsfakturor. För över dem till Fortnox med ett knapptryck.

 •  Generera fakturor med enkelhet
 •  För över fakturor till Fortnox
 •  Hämta inbetalningar på kundfakturor från Fortnox in i Seven Time
Seventime affärssystem

Leverantörsfakturor

 • Hämta leverantörsfakturor från Fortnox in i Seven Time
 •  Enkel vidarefakturering
 •  Automatisk kostnadsföring på projekt/arbetsorder
 •  Artikelrader från leverantörsfakturan läggs in som artiklar på projekt eller arbetsorder
Seventime affärssystem

Löner

 • Skapa löneunderlag utifrån tid, semester, frånvaro, utlägg, traktamente, restid och andra valfria lönehändelser
 •  Automatisk OB-hantering
 •  För över till Fortnox med API (direkt) eller fil (PAXml)
Seventime affärssystem

Om Fortnox

Fortnox tillhandahåller en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan hantera sin ekonomi och administration effektivt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunder tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontoret i Växjö. Aktien är listad på NGM Nordic MTF. För mer information besök www.fortnox.se.