Utbildningar/kompetenser

Hantera er personals utbildningar och se när det är dags att förnya dem.

Har ni jobb som kräver en specifik utbildning / kompetens? Det är enkelt att filtrera ut vilka användare som har en viss utbildning / kompetens.
  •  Registrera utbildningar och kompetens på er personal
  •  Vid planering kan ni filtrera ut endast de som har rätt utbildning/kompetens
  •  Se när en utbildning måste förnyas

Register med era utbildningar

Lägg in ett register på de utbildningar som er verksamhet kräver.

Utbildningar

Tydlig översikt

Registrera vilka utbildningar som respektive användare har genomfört: utbildningstillfälle, giltighetstid samt eventuella certifikat.

Enkelt att skicka mail till kund som kräver att se aktuell utbildningsnivå på de som ska utföra ett arbete.

Trackunit integration