Attestering

Attestera tid och material/utlägg.

Välj ifall endast attestad tid/material/utlägg ska kunna faktureras vidare.
  •  Attestera tid, material/utlägg
  •  Välj om attestering krävs för vidarefakturering
  •  Attesting globalt, på projektnivå och arbetsordernivå
  •  Attestflöde för frånvaro

Effektiv attest

Tider och material/utlägg finns tillgänglig i en överskådlig vy där man kan välja att attestera allt eller endast utvalda.

Körjournal

Attestflöde för frånvaro och tider

Skapa ett flexibelt attestflöde för tid och frånvaro.

Attestflöde