Jämför oss gärna

Seven Time är moduluppbyggt så ni kan välja endast det som ni har behov av. Vi har inga startavgifter och uppsägningstiden är innevarande månad.

Antal användare?

Vilka moduler?

Pris per månad

340 kr
306 kr per månad vid betalning ett år i förskott.
Första användaren kostar 100 kr per månad, därefter 60 kr per användare och månad.
Priset på modulerna är per användare och månad.
Ingen startavgift och uppsägningstiden är innevarande månad!

Det här ingår alltid

 • Tidsredovisning timer/manuellt/QR-kod
 • Material/kostnader
 • Leverantörsfakturor
 • Faktureringsunderlag
 • Attestering
 • Dokumenthantering
 • Körjournal
 • Projekt obegränsat antal
 • Kunder obegränsat antal
 • Lönehantering
 • Frånvarohantering
 • ÄTA och avvikelser
 • Utbildningsmodul
 • Personalliggare
 • Rapporter
 • Byggdagbok
 • Spara plats med GPS (valfritt)
 • Mobilapp iOS/Android
 • E-mail och telefon support
 • Kontinuerlig backup
 • SSL säkerhet

Valfria moduler

 Arbetsorder Håll koll på vad som ska göras, vem ska utföra det och när ska det göras. Använd planeringsvyn för att få en bra översikt på kommande jobb.
Pris: 20 kr per användare och månad.
 Offerter Skapa och skicka stiliga offerter.
Pris: 10 kr per användare och månad.
 Fakturering Generera fakturor från registrerad tid och utlägg eller skapa fakturor med generella fakturarader. Skicka fakturorna enkelt med email eller skriv ut och posta.
Pris: 20 kr per användare och månad.
 Stämpla Registrera arbetstid med mobil eller dator och få ut ett enkelt löneunderlag.
Pris: 10 kr per användare och månad.
 Maskiner Hantera era maskiner, fordon och verktyg. Planera, registrera tid, fakturera samt håll reda på aktiviteter, ex. service.
Pris: 10 kr per användare och månad.
 Kundportal Låt era kunder få tillgång till projekt, arbetsordrar, dagböcker, ÄTor och dokument.
Pris: 10 kr per användare och månad.
 Beställning Förbättra kommunikationen med era leverantörer genom att skapa och skicka beställningar med email eller skriv ut och posta med vanlig post.
Pris: 10 kr per användare och månad.